Inrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Neviem
Neviem. Nákup dlhopisov problémových krajín Európskou centrálnou bankou nie je možné jednoznačne hodnotiť pozitívne alebo negatívne. Na jednej strane, tento krok môže krátkodobo znížiť výnosy štátnych dlhopisov na udržateľnú úroveň, čo určite upokojí situáciu. Na strane druhej, nie je to systémové riešenie problémov zadĺžených ekonomík, skôr problémy odsúva do budúcnosti. Zároveň to znižuje prirodzený tlak finančného trhu a ratingových agentúr na vlády, aby pristúpili k šetreniu a reformám.