J&T Banka spustila predaj fondu, ktorý vypláca výnos každý rok

04.02.2019 (10:15)

Fond s názvom J&T Profit tvoria vo výraznej väčšine, až do 90 percent, korporátne dlhopisy silných skupín na slovenskom trhu, ako napríklad J&T Finance Group, J&T Real Estate, Tatry Mountain resorts, JOJ Media House a iné.Nový fond je už druhým fondom zloženým prevažne z dlhopisov, ktorý banka svojim klientom prináša. V septembri 2013 začala s predajom fondu s názvom J&T Bond EUR. Odvtedy doň klienti investovali už viac ako 230 miliónov eur.

„Obľúbenosť korporátnych dlhopisov a dôveru v ne potvrdil aj prieskum J&T Banka Wealth Report, ktorý sme robili medzi našimi klientmi. Investície do dlhopisov tvoria až 30 percent ich investičného portfólia, čo je v porovnaní so svetom dvojnásobok. Preto sme sa rozhodli priniesť na trh ďalší fond, prostredníctvom ktorého budú môcť klienti investovať práve do nich,“ vysvetľuje riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Špecifikom nového fondu J&T Profit je, že klientom bude výnos, podobne ako pri dlhopisoch, vyplácaný pravidelne každý rok. Výnosy z majetku fondu určené na výplatu podielnikom tvoria skutočne prijaté výnosy z dlhopisov a prijaté úroky z vkladových účtov v bankách.

Neprehliadnite Fond je určený investorom, ktorí očakávajú výnos presahujúci úroveň zhodnotenia bankových vkladov, zároveň sú však ochotní tolerovať a finančne uniesť aj prípadné straty. Okrem dlhopisov ho tvoria aj doplňujúce investície do akcií, komodít, realít či derivátov. Rovnako ako J&T Bond EUR aj portfólio J&T Profit EUR spravuje exkluzívne pre klientov J&T Banky Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej Banky.
 
J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 2,46 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vo vzdelávaní a v inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank AO, chorvátskou J&T Bank a s Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

(PR servis)


 
Zdroj: J&T Banka , Foto: J&T Banka