Ekonomická kríza v roku 2019 nepríde

01.01.2019 (13:00)

Hoci sa budúci rok svetový hospodársky rast spomalí, ekonomická kríza podobná tej z prelomov rokov 2008 a 2009 by nemala prísť. Tri najväčšie ekonomiky sveta – čínska, americká a ekonomika eurozóny – síce spomalia svoj rast, svetové hospodárstvo však bude v roku 2019 ťahať nahor pokračujúci rast rozvojových krajín.

„Hlavné riziká, ktoré by mohli ekonomiku v roku 2019 ohroziť, budú najmä politické. Od obchodnej vojny medzi USA a Čínou až po populistické kroky viacerých európskych vlád spolu s nejasnými okolnosťami brexitu,“ vysvetľuje analytik J&T Banky na Slovensku Stanislav Pánis.

Svetová ekonomika by sa podľa neho mala spomaliť z aktuálnych 3,8 percenta na 3,6 percenta. Brzdiť bude najmä Západ, ktorého rast klesne pod dve percentá najmä v dôsledku brzdenia americkej ekonomiky, kde vyprchal efekt zníženia daní.

„Pomalšie porastie aj eurozóna, ktorá vrchol cyklu dosiahla už v roku 2017, pri zhoršovaní exportných trhov a pri viacerých politických neistotách na čele s odchodom Británie z Európskej únie. Mínusom pre rozvinuté ekonomiky budú aj menej uvoľnená menová politika a obmedzené výrobné kapacity spolu s nedostatkom pracovných síl,“ vysvetľuje Pánis.

Rozvíjajúce sa trhy si udržia svoj takmer päťpercentný rast, pretože dolár sa už zrejme nebude viac posilňovať a Fed pravdepodobne pozastaví zvyšovanie úrokových sadzieb. „Výnimkou bude čínska ekonomika, ktorá pribrzdí v dôsledku pokračovania jej transformácie na západný model a v dôsledku boja proti tieňovému bankovníctvu, ako aj pre obchodné protekcionistické opatrenia USA,“ dopĺňa Pánis.

Jadrová inflácia (očistená o ceny energií a potravín) v Spojených štátoch a v eurozóne dosiahne v roku 2019 nové cyklické maximá pri silnom trhu práce a pri vysokom využití produkčných kapacít, čo už začína limitovať ekonomický rast. „Napriek rastu inflácie Fed v polovici budúceho roku v dôsledku spomalenia americkej ekonomiky pravdepodobne zastaví zvyšovanie sadzieb. Celkovo však hlavné svetové centrálne banky urobia prvý krok ku kvantitatívnemu sprísňovaniu, teda k poklesu ich agregátnej súvahy, “ myslí si Pánis.

„Nezdieľame teda názor o skorej americkej či európskej recesii napriek tomu, že sa svet nachádza v neskorej fáze hospodárskeho cyklu, ktorý by mal byť, meraný expanziou v USA, najdlhším v histórii. Súčasná úroveň spotreby, investícií, sily trhu práce, ako aj prieskumy dôvery príchod recesie nenaznačujú,“ uzatvára Pánis.
J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 2,46 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank AO, chorvátskou J&T Bank a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE.

(PR servis)


 
Zdroj: J&T Banka, Foto: J&T Banka