Koronavírus a životné poistenie. Viete, na čo máte nárok?

21.04.2020 (16:30)

Životné poistenie je pre mnohých zárukou, na ktorú sa spoliehajú v ťažkých chvíľach. Aktuálna situácia s koronavírusom priniesla aj do poisťovní množstvo otázok od klientov, ktoré súvisia s týmto vírusovým ochorením vo vzťahu k uzatvoreným životným poistkám. Prinášame preto prehľad tých najdôležitejších rizík a krytí, na ktoré sa naši klienti najčastejšie pýtajú.

Pandémia, epidémia, výluky

Epidémie ani pandémia nie sú vo výlukách, preto je ochorenie súvisiace s týmto vírusom kryté vo všetkých troch produktoch životného poistenia v poisťovni Groupama. Nárok na poistné plnenie vzniká štandardne zo všetkých poistení a pripoistení dojednaných v poistnej zmluve.

Hospitalizácia a práceneschopnosť

Hospitalizácia či práceneschopnosť (PN) nie sú výnimkou. V prípade ochorenia COVID-19 i následnej hospitalizácii a z toho plynúcej PN má klient nárok na poistné plnenie. Ak bude z dôvodu ochorenia umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti, v prípade pripoistenia hospitalizácie mu vzniká nárok až na dvojnásobok poistného plnenia.

V najhoršom prípade, teda v prípade úmrtia v dôsledku COVID-19, samozrejme tiež vzniká nárok na poistné plnenie.

Kritické choroby, chirurgický zákrok a iné pripoistenia

Samotné ochorenie COVID-19 nie je zahrnuté v zozname kritických chorôb, avšak, ak sa klientovi rozvinie kritická choroba v dôsledku ochorenia na COVID-19, má nárok na poistné plnenie. Rovnako je to aj v prípade chirurgického zákroku.

„Všeobecne platí, že v súvislosti s ochorením COVID-19 zaniká poistné plnenie len pri nedodržaní poistných podmienok rovnako, ako by to bolo aj pri iných ochoreniach. Samotný fakt, že je klient chorý na koronavírus je v tomto prípade nepodstatný, nakoľko sa toto ochorenie nevyskytuje vo výlukách,“ dodáva hovorca poisťovne Groupama, Ivan Bobošík.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Groupama poisťovňa, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com