Nepanikárme a používajme zdravý rozum, prijali sme primerané oparenia, hovorí odborník

13.03.2020 (16:25)

Situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom je vážna, mnohí odborníci však stále opakujú dôležitý odkaz - nepanikárme, zachovajme chladnú hlavu a zdravý rozum, pretože sme prijali prísne opatrenia.

 

Odpovede na otázky zamestnancov

Rovnako to vidí aj vedúca oddelenia verejných zdravotníkov spoločnosti Falck Healthcare Jana Šišoláková, ktorú sme do poisťovne Groupama pozvali na konzultáciu so zamestnancami. „Práve pre potrebu našich zamestnancov sme prijali takéto opatrenie, aby sa expertky mohli spýtať na akékoľvek otázky, ktoré im v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou chodia hlavou,“ vysvetľuje riaditeľ poisťovne Groupama, Ladislav Gajdoschík. Poisťovňa zároveň zaviedla viaceré preventívne opatrenia, ako práca z domu, denná komunikácia a monitorovanie situácie, obmedzenie stretnutí s externými partnermi, či zrušenie zahraničných služobných ciest.

Konzultácie s odborníčkou prebehli v poisťovni Groupama, samozrejme, za prísnych hygienických opatrení a na individuálnej úrovni. Množstvo zo zamestnancov sa prirodzene zaujímalo o informácie týkajúce sa vírusu, ako posilňovať imunitu, ako fungujú zavedené opatrenia a na prácu z domu. Takmer každý sa však pýtal rovnakú otázku - čo ja sám môžem urobiť preto, aby som sa nákaze úspešne vyhol? „Kolegom odporúčam stále tie isté, dookola opakované rady - dôkladné umývanie rúk, min. 40 sekúnd pod horúcou vodou, s mydlom. Rizikové miesta sú za nechtami, medzi prstami a článkami, ruky si treba detailne umyť. Použitie antibakteriálneho mydla a dezinfekčného prípravku len znásobí istotu, že sa vírusu úspešne vyhnem,“ hovorí verejný zdravotník J. Šišoláková. Pri umývaní rúk je potom dôležitý aj ďalší postup. Kľučku na dverách treba chytiť vreckovkou alebo dvere otvoriť lakťom, podobne tlačidlá vo výťahu. Nezabúdať aj na umývanie rúk po návrate z obchodu, nákupné vozíky a košíky sú zdrojom prenosu infekcie.

Silná imunita

Ďalšou z častých otázok bolo posilnenie imunity. Vhodný je vitamín C, či už v prirodzenej forme alebo v tabletách, rovnako pozitívny účinok na náš organizmus bude mať aj zinok. „Treba zároveň dodržiavať stanovené pravidlá a počúvať rady odborníkov, byť disciplinovaný, zodpovedný, dodržiavať odstup a opäť opakujem – umývať si poriadne ruky,“ zdôrazňuje J. Šišoláková a ďalej hovorí, že aj z pohľadu imunity môže mať COVID-19 u rôznych ľudí rôzny priebeh. „Niektorí ho prekonajú ako ľahké respiračné ochorenie, niektorí nemajú žiadne príznaky a sú len prenášačmi, a u niektorých, ktorí ťažko zvládajú aj chrípku, u tých môže mať vírus ťažký priebeh. Závisí to od obranyschopnosti ich organizmu,“ vysvetľuje.

Základ teda je, aby sme boli disciplinovaní, dodržiavali pravidlá. Scenár Talianska by sa nám mal potom vyhnúť a skôr by sa u nás mohla situácia vyvíjať podobným smerom ako v severských krajinách. „Rešpektovanie nariadení, disciplinovanosť a dodržiavanie pravidiel najmä v prípade nariadenej karantény, počúvať odborníkov je cesta k úspešnému zvládnutiu epidémie ,“ vysvetľuje verejný zdravotník. Na záver tak posledná a toľkokrát opakovaná rada – umývajme si dôkladne ruky, dodržujme pravidlá, buďme disciplinovaní a vyhýbajme sa blízkemu kontaktu najmä s chorými ľuďmi.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Groupama poisťovňa, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com