O čo prichádzajú bohatí

(00:00)

Bohatí prichádzajú o jedno potešenie -
zaplatenie poslednej splátky.
Peter Call


Žiaci v škole dostali úlohu, napísať slohovú prácu na tému Chudobná rodina....ďalšie vtipy o bankách a peniazoch