Hypotekárne úvery

Úplné ON-LINE poistenie - Cestovné poistenie - Povinné zmluvné poistenie - Havarijn poistenie - HDP 3Q 2013: 18 995,6 mil. € - Priemerná mzda 3Q 2013: 863,- € - Nezamestnanosť 3Q 2013: 14,1%