Pozor na bankovky znečistené atramentom

Autor: redakčne upravené
28.08.2023 (15:30)

Znečistenú bankovku radšej odmietnite. Pravdepodobne je kradnutá.

Ak vám niekto chce vydať bankovku, ktorá je fľakatá od atrametnu (ako na obrázku), odmietnite ju. Pravdepodobne bola ukradnutá z bankomatu. Atrament na týchto bankovkách pochádza zo zariadení proti krádeži – inteligentných systémov neutralizácie bankoviek (IBNS), ktoré sa aktivujú pri pokuse páchateľov o otvorenie bezpečnostnej schránky s bankovkami, ako sú bankomaty či trezory vo vozidlách na prepravu hotovosti. Tieto systémy bankovky pri pokuse o krádež znehodnotia a znemožnia ich ďalšie použitie. Znižuje sa tým riziko, že sa tieto bankovky dostanú ďalej do obehu cez obchody alebo banky.

Takto vyzerajú bankovky znečistené ochranným atramentom:

bankovka_atrament

bankovka_atrament_2

Zlepené bankovky

Atrament je najbežnejší spôsob, ako znehodnotiť odcudzené bankovky. Existujú však i ďalšie spôsoby ochrany bankoviek, napr. lepidlo. Lepidlo všetky bankovky umiestnené v kazete bankomatu zlepí do jedného pevného bloku. Pri
pokuse o odlepenie jednotlivých bankoviek sa bankovky roztrhnú.

bankovky_roztrhnutie

Ako rozpoznať kradnutú bankovku znečistenú atramentom?

Pri zafarbení bankovky inteligentným systémom na neutralizáciu bankoviek ochranný atrament vsiakne do bankovky a zanechá stopy, ktoré sú spravidla výraznejšie na okrajoch bankovky. Najčastejšie sa používa svetlofialový, zelený, modrý, červený alebo čierny atrament. Atrament zvyčajne tečie od okrajov do stredu bankovky a zanecháva charakteristickú stopu.

Čistiace chemikálie, ktoré páchatelia používajú v snahe o odstránenie atramentu, niekedy môžu zapríčiniť zmenu jeho farby. V dôsledku toho môže dôjsť i k zmene pôvodnej farby bankovky a k poškodeniu alebo dokonca odstráneniu niektorých ochranných prvkov.

Nie všetky znečistené bankovky sú kradnuté

Ak sa na bankovke nachádzajú len veľmi slabé škvrny alebo len niekoľko menších značiek, pričom jej okraje sú v pôvodnom stave, s najväčšou pravdepodobnosťou ide len o náhodné znečistenie.

bankovky_znecistenie_1

bankovky_znecistenie_2

bankovky_znecistenie_3

Čo robiť ak sa stretnete s bankovkou znečistenou atramentom proti krádeži?

  • Bankovku odmietnite a požiadajte o inú.

  • Bankovky s vyblednutými alebo pozmenenými farbami odmietnite. Zrejme ide o bankovky znečistené systémom IBNS, ktoré sa páchatelia snažili vyprať alebo vybieliť.

  • Ak bankovku znečistenú atramentom prijmete, mali by ste ju priniesť do svojej banky alebo národnej banky a uviesť, ako ste sa k nej dostali. Národná banka overí, či atramentové škvrny pochádzajú z ochranného zariadenia a v prípade potreby prípad oznámi polícii, ktorá môže bankovky použiť ako dôkaz.

  • Ak vyšetrovanie potvrdí, že znečistenie bankovky bolo spôsobené systémom IBNS, banka vám za ňu neposkytne žiadnu náhradu. Národné banky môžu bankovky znečistené zariadeniami proti krádeži vymieňať len na základe žiadosti pôvodného majiteľa bankovky, ktorý sa stal obeťou trestného činu, ktorý zapríčinil ich zafarbenie.

  • Ak vyšetrovanie potvrdí, že atramentové škvrny nespôsobilo zariadenie vybavené systémom IBNS a že ide len o náhodné znečistenie bankoviek, dostanete novú bankovku alebo vám jej hodnota bude poukázaná na bankový účet.

Zdroj: ecb.europa.eu, Foto: ecb.europa.eu