Prechod na SEPA platby vás príliš nezaťaží, skôr banku

Autor: Andrej Dorič
23.01.2014 (09:30)

Čo všetko treba vybaviť zo strany klienta pri zmene platieb na SEPA, a čo za vás vyrieši banka zisťovali BANKY.sk. 

V prvom rade by ste mali vedieť čo tá zvláštna skratka SEPA znamená, ale príliš sa tým nezaťažovať, pretože veľa vecí s jej zavedením vyrieši za vás banka. SEPA (Single Euro Payments Area) znamená jednotný spôsob, akým budú prebiehať platby skoro v celej Európe.

„V ktorejkoľvek z krajín SEPA (je ich 33 a ich zoznam si pozrite tu) máte účet a do ktorejkoľvek z nich posielate alebo v nej prijímate platbu v eurách, budete používať jednotnú formu účtu a rovnaké štandardy. Budú platiť tiež rovnaké práva a povinnosti,“ vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.

Výhody jednotnej platby


Hlavnou výhodou SEPA pre vás ako klienta je odstránenie rozdielov medzi platbami v rámci Slovenska a cezhraničnými platbami, na čom ušetríte a získate čas, pretože platba v eurách zo slovenského účtu do zahraničia prebehne za jeden bankový deň, s rovnakým poplatkom a rovnakým spôsobom.

„Peniaze v rámci Slovenska a Európy vám banka prevedie do konca nasledujúceho pracovného dňa za rovnaký poplatok,“ garantuje Kohútiková. Vaše peniaze prídu do zahraničia rýchlejšie a za menší poplatok. SEPA platby sú v bankách spoplatnené iba niekoľkými centami, na rozdiel od platieb mimo Európy kde si banky účtujú aj niekoľko eur.

Neprehliadnite

Netreba meniť trvalé príkazy


Administratívne vás prechod na nové platby nezaťaží veľmi. Vaše trvalé príkazy banka automaticky premení na SEPA platby.

Banka zmení formát čísla účtu, ktorý sa doteraz používal pri zadávaní platobných príkazov v rámci Slovenska. Po novom sa číslo bude uvádzať v medzinárodnom formáte v tzv. IBAN-e, ktoré nájdete na výpise z vášho účtu. Prípadne si ho môžete prepočítať pomocou IBAN kalkulačiek na stránkach bánk.

„Občania však môžu stále zadávať číslo účtu v rovnakom tvare ako doteraz, banka ho za nich bezplatne upraví,“ dodáva Kohútiková.

Termíny a kódy


Pre tuzemské platby v rámci Slovenska bude SEPA zavedená od 1. februára 2014.

Od 1.2.2014 do 31.1.2016 platí prechodné obdobie, klienti budú môcť na platobných príkazoch pre tuzemské platby uvádzať zúčtovacie údaje tak ako doteraz, alebo už môžu zadávať platby v nových SEPA formátoch. 

Ako sa zmení číslo vášho účtu? 

Horkyňa Sberbank vysvetľuje, že na identifikáciu účtu dnes používame číslo vo formáte BBAN a štvormiestny kód banky. Po novom budeme používať medzinárodný formát čísla IBAN a kód banky v tvare BIC – swiftový kód banky

Ak budete zadávať prevodný príkaz elektronicky, môžete aj naďalej (do februára 2016) zadávať staré číslo účtu a banka ho za vás automaticky prekonvertuje na formu IBAN. 

„Ak budete zadávať prevodný príkaz na pobočke, nájdete tam nový formulár, kde už bude predvyplnená časť čísla účtu vo forme IBAN. Číslo účtu prijímateľa vašej platby je tiež potrebné uviesť v tvare IBAN,“ dodáva Chmelová.

Inkasá budú zložitejšie a nebudú sa dať opakovať


Nové pravidlá budú platiť aj pre inkasné platby. Po novom budete musieť dať mandát (povolenie) inkasovať platby za elektrinu alebo plyn priamo dodávateľovi a nie banke ako doteraz. Dodávateľ si potom cez svoju banku zabezpečí, aby sa inkaso zinkasovalo v určený deň.

Dôležitou zmenou pri používaní inkasa je, že ho platiteľ môže do 8 týždňov od vykonania transakcie na účte odvolať (v prípade nezrovnalostí), teda požiadať banku, aby mu prostriedky v plnej výške pripísala späť na účet.

Navyše príjemca vašej platby vás musí minimálne 14 kalendárnych dní pred odpísaním peňazí informovať o výške sumy. „Ak pôjde o rovnakú sumu napríklad každý mesiac, je možné zaslať takéto oznámenie vopred len raz, pred prvým inkasom,“ vysvetľuje Ľubomíra Chmelová, horkyňa Sberbank.

Výhodou je aj to, že banka vám staré inkaso tiež automaticky premení a netreba kvôli tomu bežať na pobočku.

Nevýhodou nových inkás bude aj to, že už nebude možné opakovanie platby v prípade, že na účte nemáte v deň platby dostatok peňazí.

„Oplatí sa preto sledovať stav na účte, pripraviť si dostatok peňazí na ňom, nakoľko budeme presne vedieť, kedy sa ktoré inkaso z nášho účtu bude zúčtovávať. V opačnom prípade bude treba zaplatiť chýbajúcu splátku prevodným príkazom,“ vysvetľuje zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.

Pri SEPA platbe budete potrebovať


-číslo účtu platiteľa a príjemcu: IBAN je medzinárodné číslo účtu (International Bank Account Number), ktoré obsahuje max. 34 alfanumerických znakov. Každá krajina má individuálny počet znakov.
Príklad:
IBAN


-kód banky platiteľa a príjemcu: BIC (nepovinné v rámci SR) je Swiftový kód banky (Bank Identifier Code), ktorý obsahuje 8, resp. 11, alfanumerických znakov.
Príklad:
BIC

-poplatková inštrukcia: SHA poplatky platí príkazca platby a poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca platby.
 
Zdroj: VÚB banka, Sberbank, UniCredit Bank, Foto: Ivan Sedlák