Slohová úloha

(00:00)

Žiaci v škole dostali úlohu, napísať slohovú prácu na tému Chudobná rodina.
Dcéra milionára najprv dlho rozmýšľa a potom začne písať: Bola raz jedna chudobná rodina. Otec bol chudobný, matka bola chudobná. Chudobná bola i ich slúžka, šofér a záhradník. Aj ich kuchár bol chudobný.

„Toto prepadnutie bolo to najhoršie v mojom živote!” sťažuje si...ďalšie vtipy o bankách a peniazoch