Takto sa vyvíjalo stavebné sporenie. Aké je dnes?

Autor: Katarína Macková
29.06.2017 (15:00)

Stavebné sporenie už dávno nie je žiadnou novinkou; je to obľúbený a využívaný produkt, ktorý na Slovensku pred krátkym časom oslávil štvrťstoročie svojej existencie. Aké bolo na začiatku a aké je dnes? Poďme sa na to bližšie pozrieť.Stavebné sporenie v tomto roku oslavuje svoje 25. výročie. „Tento finančný produkt priniesla na Slovensku Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ktorá vznikla 16. 11. 1992. Za štvrťstoročie svojej existencie prešlo stavebné sporenie viacerými zmenami a často aj búrlivým vývojom,“ hovorí Radovan Slobodník, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne s tým, že produkt sa po svojom zavedení rýchlo udomácnil. „Iba za prvých pár mesiacov existencie, do konca roka 1992, uzatvorila PSS, a. s., vyše 55 tisíc zmlúv o stavebnom sporení. Do dnešného dňa ich je takmer 4,6 milióna,“ hovorí ďalej a takto popisuje, aký bol u nich vývoj stavebného sporenia:
 
Rok 1994 –začali poskytovať okrem stavebných úverov (zo zákona) aj tzv. medziúvery, teda úvery, o ktoré môže klient požiadať hneď, bez toho, že by potreboval dlhšie obdobie sporiť, prípadne realizovať počiatočný vklad.
 
PPSS - NEW-do-clankov-690x65

Rok 1998 – vznik detského stavebného sporenia. Rodičia môžu svojmu dieťaťu pripravovať financie na jeho prvé bývanie hneď od narodenia. Pri dovŕšení 18. roku veku má k dispozícii peniaze, ktoré môže využiť práve zaobstaranie si vlastného bývania. Toto sporenie zároveň poskytuje poistku vo forme extra istoty. V prípade úmrtia zákonných zástupcov dosporia dieťaťu do polovice cieľovej sumy, maximálne do 10 tisíc eur.
 
Rok 2000 – začiatok poskytovania úverov pre právnické osoby. Ako prvá banka na Slovensku začali financovať obnovu bytových domov prostredníctvom úverov.
 
Rok 2005 – zásadná legislatívna zmena. Stavebné sporiteľne dosiahli veľký úspech v podobe presadenia objektívneho matematického vzorca na výpočet štátnej prémie. Dovtedy ju určovalo politické rozhodnutie. Premennými vo vzorci sú úrokové sadzby štátnych dlhopisov, ktoré sú objektívnym faktorom na výpočet štátnej prémie.

Čo vás zaujímalo v Poradni o sporení a investovaní


Rok 2008 –štátna prémia sa okrem fyzických osôb začala poskytovať aj spoločenstvám vlastníkov bytov. Platí pritom, že na každé štyri byty v bytovom dome pripadá jedna štátna prémia.
Pre klientov je dlhodobo atraktívna možnosť získať štátnu prémiu pri sporení. „Zároveň je stavebné sporenie veľmi flexibilnou možnosťou, ako si šetriť, keďže klient môže realizovať mimoriadne vklady kedykoľvek v akejkoľvek výške bez poplatku,“ hovorí Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB Stavebnej sporiteľne. „Stavebné sporenie je už dlhodobo veľmi obľúbeným produktom, ktorý rodičia využívajú na to, aby deťom pripravili finančnú rezervu do budúcnosti,“ vysvetľuje ďalej s tým, že zmluvy o stavebnom sporení pre deti a mladých do 18 rokov tvoria zhruba pätinu ich portfólia.
 2017-statnapremia1

Ako môžete  využiť prostriedky zo stavebného sporenia a ako nie?

Možnosti použitia prostriedkov zo stavebného sporenia sú vopred špecifikované, vychádzajúc z účelu a podstaty samotného stavebného sporenia. „Stavebné sporenie je možné využiť na všetky stavebné práce súvisiace so stavbou či s rekonštrukciou nehnuteľnosti (vnútorné i vonkajšie), použitý materiál, prenájom stavebných zariadení, dopravu materiálu, náklady na dokumentáciu, ale i na vstavaný nábytok a niektoré vstavené spotrebiče,“ hovorí Jamborová. „Naopak, prostriedky stavebného sporenia nie je možné využiť na kúpu kúpeľňových doplnkov, nábytku, ktorý nie je vstavaný, svietidiel alebo domácich spotrebičov ako sú práčky, chladničky, televízor a podobne. Vzhľadom na presne špecifikované podmienky klientom odporúčame, aby si možnosti využitia peňazí vopred overili,dodáva s tým, že klienti, ktorí si sporili viac ako 6 rokov, nemusia dokladovať účel použitia cieľovej sumy.
 
Neprehliadnite
2017-statnapremia2


2017-statnapremia3
Foto: Ivan Sedlák, grafy: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.