Zdravý risk je zisk

Autor: redakcia: ProgressLetter
22.03.2010 (00:13)

Bez zdravého rizika nie je možné rásť a využívať príležitosti - AD Team s.r.o.


Zakladatelia AD TEAM, s.r.o. mali na začiatku roku 2006 predstavu, že vybudujú fullservisovú spoločnosť, ktorá bude pokrývať škálu služieb od plánovania marketingových aktivít, cez vytváranie stratégií pre komunikáciu až po výrobu reklamných predmetov a tlačených materiálov zameraných na prezentáciu značiek a produktov. Veľmi rýchlo však pochopili, že tak široké spektrum služieb a výroby pre reklamný trh nemá perspektívu.

Od optimizmu k realite
Už na konci roku 2006 sme sa začali jasne orientovať na ofsetovú tlač. Vyplynulo to z príležitostí, ktoré priniesol dynamický rast trhu a dopyt. Táto zmena zamerania bola vážnym strategickým rozhodnutím, ktoré so sebou prinieslo potrebu zabezpečiť nárast technologických kapacít a vážne sa zaoberať kvalitou a rýchlosťou poskytovania služieb. Tak vznikol náš slogan a filozofia pôsobenia na trhu „PRINT IN TIME“.

Print in time
Uvedomili sme si, že v budúcnosti budú schopné zákazníkov v polygrafii obslúžiť už len tie firmy, ktoré budú zvládať najnovšie technológie, dosahovať vysokú efektívnosť a komplexnosť polygrafickej výroby ruka v ruke s poskytovaním atraktívnych služieb. To znamená mať schopnosť permanentne sa prispôsobovať potrebám zákazníkov a meniť technológie, ktoré umožnia byť efektívnejším v konkurenčnom prostredí.
V tom období sme začínali skutočne rásť a museli sme sa prispôsobiť moderným a perspektívnym firmám aj štýlom riadenia. Nestačilo už iba sledovať a kontrolovať procesy z hľadiska operatívneho riadenia a dohľadu nad efektívnosťou a kvalitou výroby. Museli sme sa začať pozerať ďalej dopredu. V roku 2008 sme si zadefinovali víziu – budeme poskytovať v Strednej Európe komplexné polygrafické služby, vďaka moderným technológiám a odborníkom, ktorí plnia očakávania zákazníkov.

Vízia a odhodlanie boli silnejšie ako kríza
Na začiatku roku 2009 sa finančná a následne i hospodárska kríza naplno prejavili aj na našom trhu. Napriek tomu sme našu víziu naďalej považovali za základný orientačný bod pre prijímanie rozhodnutí a kompas svojho ďalšieho smerovania. Počas krízy, kedy polygrafický trh zaznamenal 25% pokles, by sme asi ťažko prijímali rozhodnutia zamerané na rozvoj. S najväčšou pravdepodobnosťou by sme sa zamerali na operatívu, šetrenie nákladov a boj o prežitie. V našom prípade to bolo naopak. Sústredili sme sa na rozbehnuté projekty a obchodné príležitosti, ktoré nám prinášala naša poloha v priemyselne najrozvinutejšej oblasti Slovenska. Zadefinovali sme hlavný cieľ do roku 2011, ktorý je v súlade s víziou: vstúpiť medzi 10 najväčších polygrafických spoločností na Slovensku a trvale sa medzi nimi etablovať. AD TEAM sa chce jednoznačne zaradiť na prvé miesto, hneď za spoločnosti s dlhou polygrafickou tradíciou.
 

Naše kroky k úspechu?
  • V prvom rade budujeme stabilný a ochotný tím ľudí, ktorí spoľahlivo zvládajú procesné riadenie, majú k dispozícii moderné technológie a dostatočné výrobné kapacity.
  • Tento základ pre výrobu a dodávky „IN TIME“ musí úspešne presadiť na trhu dravý a úspešný tím obchodníkov schopných vytvárať strategické partnerstvá.
  • „PRINT IN TIME“, ako vyjadrenie úsilia vychádzať zákazníkovi v ústrety pri plnení jeho požiadaviek a zároveň potreba byť moderným, držať sa na čele technologického pokroku a implementovať nové trendy v polygrafii nám umožnili dosiahnuť strop pre možný extenzívny rozvoj spoločnosti.

Investícia do budúcnosti
Existujúce priestory nám nedovolili umiestniť ďalšie technológie, ktoré by umožnili rast výrobných kapacít. Zákazníci však žiadali vyššiu efektívnosť. Po zvážení rizík sa manažment rozhodol využiť výhodné podmienky pre investovanie do moderných technológií a technologický rozvoj budovať prostredníctvom väčších formátov výrobných kapacít. Väčšie formáty zvýšili významne efektívnosť výroby. Navyše na trhu sa vďaka kríze objavili moderné technológie, ktoré ponúkali dodávatelia za mimoriadne výhodné ceny. Vízia, ktorá nás smeruje ku komplexnosti nás doviedla k rozhodnutiu využiť momentálnu vhodnú cenovú situáciu na nákup technologického vybavenia, ktoré nám ku komplexnosti chýbalo. Na slovenskom trhu sa naskytla príležitosť kúpiť dcérsku spoločnosť významného rakúskeho vydavateľstva Holzhausen, ktoré sa dostalo na materskom trhu do finančných ťažkostí. Jej kúpou sme získali špičkovú technológiu, doplnili svoj technologický park o linku na výrobu tvrdej knižnej väzby V8, čím sme sa stali jednou z najkomplexnejších polygrafických spoločností na Slovensku. Významný nárast výrobných kapacít ďalej posilňuje efektívnosť výroby, trhovú pozíciu a atraktivitu pre zákazníkov z radov zadávateľov tlače a vydavateľstiev.

Investícia do zamestnancov
Problémy a pokles polygrafického trhu na Slovensku o 25 % spôsobili, že sa na trhu práce objavili kvalitní odborníci tlačiari a knihári. Po mnohých z nich sme siahli nie len preto, aby sme doplnili potrebné počty, ale aj preto aby sme vytvorili vyššiu vnútornú konkurenciu, ako zdroj nárastu kvality práce. Začali sme budovať skutočný stredný manažment, ako medzičlánok, ktorý má za úlohu nie len riadiť operatívne procesy a kontrolovať výkon ľudí, ale aj prenášať informácie od vedenia až po najnižšiu úroveň. Začali sme organizovať riešiteľské workshopy na úrovni stredného manažmentu, aby ľudia správne pochopili filozofiu a stratégiu spoločnosti. Je dôležité, aby ciele stanovené manažmentom zamestnanci správne pochopili a aby boli schopní ich aj interpretovať a prenášať k výrobným pracovníkom. Kvalitní ľudia a chýbajúce pracovné pozície doplnené odborníkmi z polygrafie nám umožnili dopracovať na želanú úroveň procesy, ktoré vo výrobe a obslužných činnostiach prebiehajú. Postavili sme základ pre vytvorenie skutočného procesného modelu riadenia, ktorý od nás čoraz častejšie vyžadujú naši zákazníci a prináša nové príležitosti, okrem toho, že uľahčuje systém riadenia.

Posilnili sme aj oblasť obchodu a predaja. Zvýšené výrobné kapacity musia byť naplnené a stroje nesmú stáť, aby výroba bola efektívna. Pozornosť sme teda sústredili aj na posilnenie obchodného tímu. Prioritne sme angažovali obchodníkov od konkurencie, ktorí mali sami záujem o spoluprácu s dravou a dynamicky rastúcou spoločnosťou, ale oslovili sme aj obchodníkov, ktorí ostali bez zamestnávateľa. Pri ich výbere sme dbali na ich dobré meno a schopnosť priniesť so sebou aj svojich zákazníkov. Dobré meno a dynamika rastu AD TEAM, marketingové kroky smerujúce k budovaniu a zvyšovaniu poznania značky, spolu s dobrým a lojálnym tímom ľudí na všetkých pozíciách považujeme za základ pre vytváranie dlhodobých strategických partnerstiev so zákazníkmi aj dodávateľmi.

Mgr. Michal Blažek
generálny manažér
AD TEAM, s.r.o. Trnava

Náš recept na úspech:

  • Jasná vízia, filozofia a z nich vyplývajúca stratégia budovania spoločnosti.
  • Moderné technológie ako základ pre efektívnosť výroby v potrebných kapacitách.
  • Zdieľanie cieľov, filozofie a stratégie rozvoja všetkými pracovníkmi spoločnosti.
  • Orientácia na očakávania zákazníka a schopnosť dosiahnuť komerčný úspech na trhu.


Spoločnosť AD TEAM, s.r.o. pôsobí na slovenskom polygrafickom trhu od februára 2006. Počas svojej krátkej existencie rástla skokom, keď svoje obraty z roka na rok zvyšovala násobkami až na objem 3,9 mil. EUR v roku 2009. V súčasnosti zamestnáva 85 pracovníkov oproti pôvodným 5 pri vzniku. Výhľad do konca roku 2010 je mať 100 zamestnancov. Objem investícií do rozvoja z vlastných aj cudzích zdrojov dosiahol v roku 2009 takmer 2,2 mil. EUR. Kúpou závodu na výrobu tvrdej knižnej väzby v Pezinku sa zaraďuje medzi špičkové, komplexné, polygrafické spoločnosti na Slovensku s víziou zaradiť sa medzi TOP 10 najsilnejších polygrafických spoločností.

Partneri projektu

ProgressLetter - manažérsky dvojtýždenník   COMM-PASS, poradenská a konzultačná spoločnosť
 Casper Media, komunikačná agentúra Slovenská obchodná a priemyselná komora 
 SAMP SASE, Slovenská asociácia malých podnikov  Mega&Loman, internet marketing specialist

SAF - Slov. asociácia podnikových finančníkov

Aktívnym prístupom k manažmentu a strategickému smerovaniu dokážu firmy efektívne využívať svoje silné stránky a eliminovať svoje nedostatky. Počas krízy sa priepasť medzi týmito oblasťami u mnohých firiem výrazne prehĺbila.
Spoločnosť AD TEAM dokázala aj napriek náročným podmienkam profitovať zo svojho ľudského - manažérskeho potenciálu, know-how a technológií. Schopnosť reagovať na potreby trhu, správne vyhodnotiť potrebu inovácie a neostávať len na úrovni riešenia problémov dáva predpoklad úspešnej realizácie stanovených cieľov.
Odvaha realizovať zmeny - principiálne zmeny a nielen kozmetické úpravy - stanovuje pevnú realizačnú pozíciu. Víťazi sa menia, rastú k lepšiemu...
Ing. Marián Minárik, Executive Partner COMM-PASS s.r.o.

Spoločnosť AD TEAM je typickým príkladom úspešného zatiahnutia záchrannej brzdy a prehodenia výhybky pred tvrdým nárazom do betónového muru. Je však potrebne povedať, že na začiatku podnikania a vstupu na trh sú očakávania častokrát v nesúlade s realitou. Dôležité je pragmaticky pristupovať k riešeniu problémov a reálne zhodnotiť svoje schopnosti v porovnaní s konkurenciou. A to všetko bez ružových okuliarov, avšak zároveň s jasnou víziou. V AD TEAM-e zjavne v relatívne krátkom čase veľmi úspešne dokázali skĺbiť vlastne poznatky o svojom produkte a trhu, kvalitu ľudského potenciálu s technologickými inováciami. Tým sa významne odlíšili od konkurencie v prospech klienta, čo je predpokladom úspešnosti každej firmy.
Ing. Roman Krajčír, Managing Director FK Finance s.r.o.

Článok bol zverejnený v časopise ProgressLetter vo vydaní 5/2010. Prístup k celému vydaniu môžete objednať tu.
 

Zdroj: ProgressLetter, Foto: ProgressLetter