Nové myslenie pre nový biznis

 • Unikátne spojenie know-how, komunikácie, workshopov a konferencie
 • Zdieľame skúsenosti pre nový biznisNové myslenie pre nový biznis
Ciele projektu:
 

Hlavný motív - spojenie najlepších manažérskych a ekonomických myšlienok s najlepšími skúsenosťami a výsledkami z praxe: 

 • Spojiť benefity praktických skúseností a výsledkov manažérov s teoretickými znalosťami svetových osobností.
 • Podporiť slovenských podnikateľov, podnikateľské prostredie a organizácie prostredníctvom zdieľania názorov a poučení z krízy.
 • Prinášať inšpiráciu pre manažérov, študentov a čerstvých absolventov.
 • Odovzdať skúsenosti úspešných ľudí, firiem a organizácií.
 • Prostredníctvom mediálnej a online komunikácie vytvoriť podmienky pre zdieľanie skúsenosti o súčasnom manažmente, hospodárskom vývoji spoločnosti a budúcom podnikateľskom prostredí, spolu s názormi renomovaných odborníkov akademickej sféry. 
**********************************************************************
 
Náplň a realizácia projektu:

a.) komunikačná podpora projektu na stránkach manažérskeho časopisu ProgressLetter

b.) internet

 • sumarizovať a uverejňovať články o úspešných manažérskych praktikách úspešných manažérov
 • success stories
 • sumár podnetov a tém pre konferenciu a pozvaných odborníkov 

c.) Vydanie špecializovaného zborníka MANAŽÉRSKY PROGRESS s podtitulom Nové myslenie pre nový biznis

d.) konferencia

 • prednášky
 • panelová diskusia
e.) špecializované workshopy  
 • séria špecializovaných workshopov podľa odvetví, zameraná na riešenie konkrétnych  problémov zúčastnených firiem a ich manažérov
 • účasť a podpora medzinárodných odborníkov

**********************************************************************


Výsledky a benefity:

 • Inšpirovať manažérov k novým metódam - „BUSINESS OPEN MIND“
 • Aktívna podpora zúčastnených firiem prostredníctvom prepojenia a aplikácie akademického výskumu v praktických podmienkach novej „pokrízovej“ ekonomiky
 • Prínos nových znalostí, postojov a know-how pre novú „pokrízovú“ ekonomiku
   
**********************************************************************
 
Partneri projektu: 

Organizácia a realizácia projektu v spolupráci:

 • ProgressLetter – manažérsky dvojtýždenník
 • COMM-PASS, s.r.o. – poradenská a konzultačná spoločnosť
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora - združenie podnikateľov
 • konferenčný partner: CASPER media, s.r.o., komunikačná agentúra
 • Slovenská asociácia malých podnikov - združenie podnikateľov
 • internet marketing partner: Mega&Loman, s.r.o., internet marketing specialist
 • Slovenská asociácia podnikových finančníkov - združenie odborníkov na financie
 
ProgressLetter - manažérsky dvojtýždenník   COMM-PASS, poradenská a konzultačná spoločnosť
 Casper Media, komunikačná agentúra Slovenská obchodná a priemyselná komora 
 SAMP SASE, Slovenská asociácia malých podnikov  Mega&Loman, internet marketing specialist
SAF - Slov. asociácia podnikových finančníkov

**********************************************************************

Články vydané k téme Nové myslenie pre nový biznis: