Zmeny v sadzobníku poplatkov BKS Bank AG od 1.8.2015

Autor: redakcia
03.08.2015 (12:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny týkajúce sa balíkov služieb a bežných účtov i ďalších častí.Platobná karta Maestro

Pobočka zahraničnej banky prispôsobila svoj Cenník služieb potrebám svojich klientov. Do svojej ponuky po novom zaradila platobnú kartu Maestro. Okrem Základného bankového produktu ponúka BKS Bank AG klientom na výber z 2 účtov: Ak si teraz k produktu Premium Konto zoberiete platobnú kartu Maestro, váš mesačný poplatok sa navýši na 3,50 EUR. V rámci takto zriadeného produktu karta Maestro zahŕňa:
  •  Neobmedzený počet platieb kartou kdekoľvek na svete
  •  4 výbery mesačne z bankomatu kdekoľvek na svete
  •  Prevydanie karty po skončení platnosti
  •  Blokáciu karty
Za používanie karty nad rámec predchádzajúcich bodov budú klientom zaúčtované poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov BKS Bank AG (viď nižšie).

Iné podmienky sú v prípade, ak si zoberiete platobnú kartu Maestro k produktu Klasik Konto. Mesačný poplatok za kartu bude v tomto prípade 1,00 EUR. Za mesiac vám tak banka zaúčtuje spolu 4,00 eur za účet Klasik Konto s platobnou kartou. K takto zriadenému produktu sú však jednotlivé operácie kartou účtované v zmysle Sadzobníka poplatkov.

Poplatky k platobnej karte Mestro
 

Výber z bankomatu v mene EUR  1,95 EUR/ výber
Výber z bankomatu v cudzej mene 1,95 EUR + 0,75%/ výber
Výber z bankomatu v cudzej mene
(prvé 4 výbery v mesiaci)
0,00 EUR + 0,75%/ výber
Vydanie karty pri strate, odcudzení, zámernom poškodení 10,- EUR
Dodatková karta pre disponenta na účte 1,00 EUR/ mesačne

 
 

Ďalšie zmeny poplatkov

K všeobecným poplatkom a upomienkam pribudla nová kolonka „Vypracovanie potvrdenia na žiadosť klienta“ za poplatok 20 EUR.

Banka zvýšila i poplatok, ak si klient vyžiada storno platby SEPA. Po novom si za vyslanú žiadosť namiesto 3,00 EUR účtuje aktuálne 10 EUR.

Pri účelovom spotrebnom úvere sa menil poplatok za predčasné splatenie a to na 1,00 % p.a. z výšky  predčasne splatenej časti úveru (predtým to boli 4 %). 

V novom Sadzobníku poplatkov banka dopĺňa, že minimálny vklad pri otvorení účtu je 100,- EUR a musí byť vložený max. do 1 mesiaca od aktivácie účtu, pretože v opačnom prípade je účet automaticky zrušený.

BKS

Zdroj: BKS Bank AG, Foto: Ivan Sedlák