Zmeny v sadzobníku poplatkov ČSOB banky od 1.7.2015

Autor: Nina Kusá
02.07.2015 (13:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v platobných operáciách, platobných kartách ale i v elektronickom bankovníctve.
Bežné účty

ČSOB banka zrušila vo svojom novom cenníku poplatky za:
-  zmenu podpisového vzoru (v sume 2,00€)
-  obmedzenie výberu prostriedkov z bežného účtu pri strate preukazu totožnosti (tiež v sume 2,00€)

Naopak, do Sadzobníka pribudli aj nasledovné poplatky k depozitným účtom:
  • Potvrdenie na žiadosť klienta    5,00 + DPH
  • Potvrdenie žiadosti o výplatu dôchodku na účet    1,00 + DPH
  • Poskytnutie informácie na žiadosť tretích osôb   25,00 + DPH za každú i negatívnu správu
  • Príplatok za správu pohľadávkovej exekúcie na účte  10,00/mesačne
ČSOB banka upravila tiež výšku sankčných poplatkov pre Termínované a sporiace účty. Vymedzila po novom iba dve doby viazanosti:
- kratšia než 1 mesiac   0,50 % z vyberanej sumy
- od 1 mesiaca vrátane 0,75 % z vyberanej sumy

Zriadenie vinkulácie pri sporiacich účtoch už nie je možné uskutočniť.

Platobné operácie

Banka menila ceny ako na hotovostných, tak i na bezhotovostných operáciách. Zmeny uvádzame v nasledujúcej prehľadnej tabuľke:

Poplatok

Aktuálne

Predtým

výber hotovosti v pobočke (ČSOB SR)

2,50 €

2,00 €

došlá platba (v pobočke i elektronicky)

0,18 €

0,15 €

odoslaná platba v pobočke

1,30 €

1,20 €

odoslaná platba elektronicky

0,18 €

0,15 €

Trvalý príkaz - realizácia

0,18 €

0,15 €

Platba kartou

0,20 €

0,15 €


Zo sadzobníka vypadli tieto poplatky:
  • Žiadosť platiteľa o odmietnutie inkasa pred spracovaním  10,00 €
  • Žiadosť platiteľa o vrátenie platby na základe inkasa        15,00 €

Platobné karty

Poplatky za vedenie platobnej karty sa menili nasledovne:
- VISA Electron CL 1,00 € mesačne( predtým 0,60€ )
- Debit Gold MC CL 100,00 € ročne( predtým 150€ )

ČSOB banka zrušila službu IAPA a poistenie právnej ochrany D.A.S. k platobným kartám (platí i pre kreditné karty). Ak budete vyberať hotovosť z bankomatov ČSOB a skupiny KBC kreditnou kartou, banka si účtuje 2 % z vyberanej sumy, min. 4 €. Z bankomatov iných bánk v SR a zahraničí je to 2,5 % z vyberanej sumy, min. 6 €.

Banka už v sadzobníku neuvádza vybrané poplatky ako Zmenu zmluvných podmienok na kreditnej karte vo výške 7,00 € a Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta v sume 4,00 €.

Elektronické bankovníctvo

Banka zvyšovala poplatok za Vydanie čítačky čipových kariet pre pripojenie na USB port PC – z 15 € na platných 20 €.

V sadzobníku už nenájdeme tieto poplatky:
- Vydanie nového Tokenu za stratený či permanentne zablokovaný 8,00 eur
- Vydanie novej obálky s aktivačným kľúčom pre Token pre mobil 1,00 euro

Úvery

V novom cenníku banka ruší uvádzanie Vyhotovenia duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta vo výške 4 € pre všetky typy úverov ČSOB banky. Kópiu dokladu si banka účtuje poplatok iba v prípade hypotekárnych úverov vo výške 5,00 eur + DPH. Zo sadzobníka vypadlo Spracovanie zmluvnej dokumentácie na zriadenie záložného práva vo výške 15 eur.  
 
 CSOB
Zdroj: ČSOB, Foto: Ivan Sedlák