Zmeny v sadzobníku poplatkov Slovenskej sporiteľne od 1.10.2015

Autor: Nina Kusá
02.10.2015 (11:30)

V novom sadzobníku poplatkov nastala zmena týkajúca sa osobných účtov a sporenia.

Slovenská sporiteľňa po tom, ako aktualizovala svoj Cenník 15. júla a následne vydala k nemu 3 Dodatky, sa rozhodla od októbra vydať nový Sadzobník poplatkov.  


Ako mať účet zadarmo

Banka upresnila podmienky, za akých môžete získať zľavu z Poplatku za vedenie účtu s programom Výhodný súčet (Program sa nedotýka Osobného účtu Študent)

Pre Osobný účet a rovnako i pre Osobný účet Mladý platia pre získanie zľavy tieto podmienky: 

Účet máte zadarmo ak
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
   -
min. 1 platba na sporenie (Sporenie k účtu, sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie)
alebo
• ak vaše aktíva dosiahnu za sledované obdobie min. 15 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Účet máte za polovicu ak
• ak zrealizujete v sledovanom období:
   - bezhotovostné platby kartou vo výške min. 100 €
   - min. 1 pravidelnú platbu
   - min. 1 platbu na sporenie

Pre Osobný účet Exclusive sú podmienky mierne upravené.

Zľava z poplatku vo výške 100%
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou vo výške min. 400 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
   -
min. 1 platba na sporenie (Sporenie k účtu, Sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie)
alebo
• ak aktíva klienta dosiahnu za sledované obdobie min. 30 000 EUR
alebo

• ak má klient súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou. 

Zľava z poplatku vo výške 50%:
bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 €
• min. 3 pravidelné platby
• min. 1 platba na sporenie

SLSP prišla so Sporením na bývanie

Sporenie na bývanie je podobné stavebnému sporeniu. Má ale svoje výhody:
  • je bez poplatku
  • ak sporenie zrušíte, neplatíte žiadny poplatok ani neprídete o úroky
  • sporiť možno od 10 do 1 000 € mesačne
  • ak budete sporiť 2 roky, získate Hypotéku v hodnote 10-násobku nasporenej sumy až do 90% hodnoty nehnuteľnosti s výhodnejším úrokom
  • nasporené peniaze môžete použiť i na mimoriadnu splátku úveru 
Neprehliadnite
  Porovanie bankových účtov
  Porovnanie sporiacich produktov


Zdroj: Slovenská sporireľňa, Foto: Ivan Sedlák