Zdravotné poisťovne pomáhajú aj keď nemusia

Autor: redakcia
16.09.2019 (09:30)

Nikomu z nás by nemalo byť ľahostajné v akom prostredí žijeme. Svet okolo nás si tvoríme sami. Potrebu pomáhať si uvedomujú nielen ľudia-dobrovoľníci, ale aj firmy. Pozreli sme sa na to, aké spoločensky prospešné aktivity podporujú a financujú zdravotné poisťovne.
 
O tom, aké benefity poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom sme písali v predchádzajúcom článku. Sú súčasťou konkurenčného boja o poistencov. Zdravotné poisťovne však financujú aj projekty, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť a financovať by ich vôbec nemuseli. Nemajú takú povinnosť, napriek tomu to robia. Prinášame vám prehľad najzaujímavejších projektov, ktoré sme našli na webových stránkach poisťovní.
 

Podpora zdravého života

V Dôvere vedia, že pohyb je najlepšia prevencia pred rôznymi ochoreniami. Aj preto je poisťovňa partnerom bežeckých podujatí. Pre poistencov, ktorí radi behajú, ponúka na webe a na rovnomennej FB stránke Dôverun zľavy zo štartovného na rôzne bežecké preteky. Lákavé sú podujatia ako Zabehni si stovku s Jánom Volkom, Štiavnický trail, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ČSOB Bratislava maratón. Symbolom angažovanosti Dôvery v prevencii je propagácia športu prostredníctvom spolupráce so Slovenským olympijským a športovým zväzom.

Union zase organizuje súťaž Zdravá firma roka a oceňuje tie spoločnosti, ktoré poskytujú zdravotné benefity pre zamestnancov. Súčasťou sú aj dni zdravia na pracovisku, zamerané na prevenciu a osvetu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa aktívne zapája do projektu Od srdca k srdcu, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o preventívnych programoch zameraných na prevenciu srdcovo – cievnych ochorení. Všetky tri poisťovne podporujú projekt Lieky s rozumom, ktorý sa snaží ľudí naučiť, aby neplytvali liekmi. Ak sa zamedzí spotrebe liekov tam, kde nie je potrebná, môžu sa ušetrené peniaze použiť na inovatívnu a finančne náročnú liečbu. Vďaka rozumnej spotrebe liekov urobíme veľa aj pre naše vlastné zdravie.
 

Podujatia venované zdraviu

Dôvera už niekoľko rokov organizuje popri firemných Dňoch zdravia roadshow Festival zdravia. Ten sa koná v jarných mesiacoch v 24 mestách na celom Slovensku a je určený širokej verejnosti. Všetci návštevníci majú možnosť preveriť si rýchlo a zadarmo svoj zdravotný stav. Odborníci vám vyšetria cievy, zistia krvnú skupinu, vyšetria pleť, odmerajú hladinu cukru, krvný tlak aj stres. Zároveň vám poradia ako sa udržiavať v dobrej zdravotnej kondícii.

VšZP už niekoľko rokov organizuje podujatie Deň pre vaše zdravie, na ktorom sa dozviete veľa zaujímavých informácií, môžete si otestovať svoje zdravie a zistiť, v akej kondícii je vaše telo.
 

Charita a granty

Okrem prevencie sa zdravotné poisťovne zameriavajú aj na charitu či na spoluprácu s charitatívnymi organizáciami.

Dôvera ponúka pacientom finančnú pomoc v situáciách, keď by si museli liečbu hradiť sami. V rámci grantového programu Bojovníci za zdravie im poskytuje finančný príspevok na absolvovanie rehabilitácie, operácie, zahraničnej liečby či na nákup liekov a pomôcok, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, resp. sú hradené len čiastočne. Dôvera na svojom webe uvádza, že už takto pomohla 930 žiadateľom sumou takmer 1,2 milióna eur.

V tomto roku program rozšírila aj pre právnicke osoby, teda príspevky poskytuje aj nemocniciam, ambulantným lekárom a neziskovým organizáciám starajúcim sa o rôzne skupiny pacientov. Poslúžia napríklad na rekonštrukciu a technické vybavenie nemocničných a ambulantných priestorov, nákup nových postelí, zdravotníckeho materiálu ale aj na podporu vedeckých medicínskych projektov. Jeden príklad za všetky.

Už viac ako desať rokov Dôvera v spolupráci so združením Osmijanko systematicky buduje detské kútiky a návštevné miestnosti, prípadne financuje maľovanie detských oddelení v slovenských nemocniciach. V desiatkach vynovených a útulných priestoroch sa deti môžu hrať, stretávať s blízkymi a dočasne zabudnúť na svoju chorobu.

VšZP podporuje finančnú zbierku Deň narcisov spolu s Ligou proti rakovine. Táto zdravotná poisťovňa tiež podporuje kampaň Sedem životov zameranú na šírenie osvety o darcovstve orgánov.
 

Sociálne siete

Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom spustila projekt Mojakrvnaskupina.sk, ktorý beží na facebooku. Hlavným cieľom projektu je oslovovanie a hľadanie vhodných darcov krvi. Tí, vďaka promptnej výzve na darovanie krvi svojej krvnej skupiny, môžu pomôcť zachrániť ľudský život. Na jednom mieste tu ľudia nájdu všetky potrebné informácie o darcovstve krvi.
 

Zdroj: Dôvera, Union, VšZP, Foto: Henry Geddes, Burst.shopify.com