Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne?

Autor: redakcia
12.09.2019 (10:30)

Máte pocit, že iné poisťovne dávajú svojim poistencom viac ako tá vaša? Do konca septembra ju môžete vymeniť. Pripravili sme pre vás prehľadný návod, ako treba postupovať pri zmene poisťovne.
 
Proces zmeny poisťovne je každý rok jednoduchší. Veľa byrokratických povinností prešlo z pliec poistenca na zdravotné poisťovne a niektoré procesy sa zdigitalizovali. V minulosti ste napríklad museli vracať preukaz poistenca starej poisťovni, ale táto povinnosť už od roku 2017 neplatí.
 

Postup pri zmene zdravotnej poisťovne

1. Vyberte si zdravotnú poisťovňu.

Viac o výhodách, ktoré ponúkajú poistencom sa dočítate tu: Aké výhody vám ponúkajú zdravotné poisťovne. Vyberte si tú poisťovňu, ktorej výhody viete najviac využiť.

2. Vyberte si spôsob podania prihlášky a podajte ju.

Pokiaľ budete potrebovať pomoc pri vyplňovaní prihlášky, zavolajte na kontaktnú linku poisťovne, určite vám pomôžu.
 
  vszp dovera union
Online prihláška * (elektronicky podaná prihláška)   s
Online prihláška
 
Online prihláška
(doručená kuriérom/poštou)**
s
Online prihláška
s
Online prihláška
s
Online prihláška
Online prihláška
(doručená kuriérom/poštou)**
s
0850 003 003
s
0850 850 850
s
0850 003 333
Osobne v pobočke s
zoznam pobočiek
s
zoznam pobočiek
s
zoznam pobočiek
Papierová prihláška zaslaná poštou s s s
*V Dôvere môžete online prihlášku vyplniť a podpísať prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu priamo na webe Dôvera (trvá to menej ako 3 minúty).
**Vyplnenú online prihlášku vám následne doručí na podpis kuriér alebo pošta.
 

TIP redakcie: Prihlášku do novej poisťovne treba podať do 30.9.2019

Pozor na termíny

Po podaní prihlášky do novej zdravotnej poisťovne do 30. septembra 2019 sa nestanete jej poistencom ihneď. Poistencom novej poisťovne sa stanete od 1.1.2020. (Pozn. redakcie: Samozrejme toto neplatí pre novorodencov a ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Tí sa po podaní prihlášky stávajú poistencami ihneď.)
Ak nestihnete podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne do 30. septembra 2019, a podáte ju deň či dva neskôr, prihláška bude síce platná, ale sa bude považovať za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. To znamená, že poistencom novej poisťovne sa stanete až od 1.1.2021.

Zmenu poisťovne schvaľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak prihlášku vyplníte správne, schválenie prebehne bez problémov. Po schválení vám nová poisťovňa vydá preukaz poistenca. Ak používate občiansky preukaz s elektronickým čipom, poisťovňa vám vystaví iba európsky preukaz zdravotného poistenia. Sú však aj prípady, keď zmenu Úrad neschváli. Napríklad ak človek podá prihlášky do dvoch poisťovní naraz. Ak do 30. septembra jednu z nich nezruší a neoznámi to zdravotnej poisťovni, budú všetky prihlášky považované za neplatné.
 

Povinnosti po zmene poisťovne

V podstate vašou jedinou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Mali by ste to stihnúť do ôsmych dní od zmeny, čiže do 8. januára 2020.

Pokiaľ by ste zmenili zamestnávateľa potom, ako podáte prihlášku, máte povinnosť oznámiť to svojej novej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára.

Ostatnú administratívu ako odhlásenie zo starej poisťovne za vás vybaví nová poisťovňa. Túto zmenu taktiež nahlási aj vášmu všeobecnému lekárovi.

UPOZORNENIE
Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu len preto, aby ste utiekli pred dlhmi vo vašej terajšej poisťovni, nepotešíme vás. Poisťovňu síce zmeníte, ale vaša pôvodná má právo vymáhať dlhy aj naďalej.

Meniť zdravotnú poisťovňu môže človek každý rok, ale odborníci to neodporúčajú. Zdravotné poisťovne totiž svojim dlhoročným klientom ponúkajú viac benefitov. Napriek tomu prechod do inej poisťovne láka každoročne veľa ľudí. Minulý rok poisťovňa Dôvera získala viac ako 30 tisíc nových poistencov, kým Všeobecná poisťovňa stratila viac ako 38 tisíc klientov. Union si polepšila o 8 tisíc klientov. Čísla o prepoistení v tomto roku budú známe v priebehu októbra.
 
vaše povinnosti povinnosti poisťovne
- nahlásiť zmenu poisťovne zamestnávateľovi do 8.1.2020 - vystavenie preukazu poistenca resp. európskeho preukazu zdr. poistenia
- odhlásenie zo starej poisťovne
- oznámenie zmeny lekárovi

Zdroj: Dôvera, Union, VšZP, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com