Mladí si opäť môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky

20.01.2022 (18:40)

Niektoré banky toto potvrdenie vydávajú automaticky a počas januára ho zašlú do internetbankingu alebo poštou domov, v iných bankách musia klienti o potvrdenie požiadať.

Mladí ľudia s úverom na bývanie si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2021. Musia však spĺňať niekoľko podmienok a potrebujú potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktorá im úver poskytla. Niektoré banky toto potvrdenie vydávajú automaticky a počas januára ho zašlú do internetbankingu alebo poštou domov, v iných bankách musia klienti o potvrdenie požiadať sami.

„Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru si môžu uplatniť klienti, ktorí splácajú hypotéku poskytnutú po 31. decembri 2017 a pri podpise úveru mali najviac 35 rokov. Zároveň sa zmestili do maximálneho príjmového stropu, ktorý sa odvíja od priemernej mzdy a každý rok sa mení. Napríklad ak ste hypotéku podpisovali v roku 2021, váš príjmový strop pre uplatnenie daňového bonusu bol 1 472,90 eura v hrubom, resp. 2 945,80 eura ak sú v úvere dve osoby,” hovorí riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Priemerný mesačný príjem klienta nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Ak klient hypotéku podpisoval v roku 2020, príjmový strop pre uplatnenie daňového bonusu je 1 419,60 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 839,20 eura pri dvoch osobách v úvere. Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2019, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 316,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 633,80 eura pri dvoch. Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 240,20 eura pri jednom žiadateľovi, pri dvoch 2 480,40 eura.

Bonus sa počíta ako 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2021, najviac z výšky úveru 50 000 eur a je ohraničený maximálnou sumou 400 eur. „O sumu vypočítaného daňového bonusu zo zaplatených úrokov si potom človek môže znížiť svoju daň z príjmov. To znamená, že ak je zamestnanec a požiada svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, tak mu štát v tomto zúčtovaní môže vrátiť 400 eur. Ak ide o podnikateľa s hypotékou, ten si o sumu bonusu môže znížiť svoju daňovú povinnosť,” skonštatovala Šablová.

Na daňový bonus majú klienti nárok počas piatich rokov po prvom čerpaní hypotéky a počíta sa z výšky úveru do 50 000 eur. Úver, ktorý banka klientovi poskytla, môže byť aj vyšší, ale bonus sa počíta len zo zaplatených úrokov najviac zo sumy 50 000 eur. Takto bol kedysi ohraničený aj štátny príspevok pri hypotéke pre mladých. Ak mladý človek hypotéku do 5 rokov od čerpania refinancoval, na refinančný úver sa daňová úľava nevzťahuje.

ČSOB zasiela potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou. „Banka aktuálne spracováva tieto potvrdenia a na prelome januára a februára ich bude posielať poštou ako zásielku druhej triedy všetkým tým, ktorí na jeho získanie spĺňajú nárok. O tom, že im potvrdenie bolo odoslané poštou, ich budeme informovať tiež emailom,“ uviedla hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

365.bank a Poštová banka zašlú potvrdenie automaticky poštou na korešpondenčnú adresu všetkým klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus. Prima banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa zašlú tiež automaticky, a to prostredníctvom Internet bankingu. mBank vystaví potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti, ktorú môže zadať cez elektronické kanály a potvrdenie zašle klientovi do 15 dní od požiadania. Oberbank vystaví potvrdenie na základe jeho žiadosti najneskôr do 30 dní od požiadania.

Tatra banka ho dá klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke. Potvrdenie vydá na počkanie. UniCredit Bank zašle potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky poštou. Ostatní klienti môžu požiadať o vystavenie potvrdenia na pobočke, bude im zaslané do 30 dní.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia