V Čechách fungujú zdieľané bankomaty. Dočkáme sa ich aj na Slovensku?

Autor: redakcia
07.06.2024 (15:00)

Klienti českých bánk už 2 roky vyberajú hotovosť z bankomatov spojených do spoločnej skupiny za výhodnejších podmienok. Zisťovali sme, či sa takáto spolupráca objaví aj na Slovensku.

Výber hotovosti je jednou zo základných služieb, ktoré banky poskytujú svojim klientom. K hotovosti sa klient môže dostať na pobočke banky, alebo si ju vyberie z bankomatu. Súčasný trend je, že banky redukujú hotovosť vo svojich pobočkách, ktoré potom slúžia na kontakt s klientom pre potreby predaja alebo správy finančných produktov. Navyše, poplatok za výber hotovosti v pobočke banky je pomerne vysoký. Najlacnejšou (a niekedy i jedinou) možnosťou ako sa dostať k hotovosti, je výber z bankomatu.

Kým výbery z bankomatu vlastnej banky majú klienti zahrnuté v mesačnom poplatku za účet, za výber z cudzieho si zvyčajne musia priplatiť 3-5 eur. Výnimky tvoria mBank a Fio banka, ktoré tieto poplatky neprenášajú na klienta. Hlavným dôvodom takéhoto prístupu je absencia vlastnej bankomatovej siete.

V Českej republike v roku 2022 a 2023 spojili svoje bankomaty Komerčná banka, MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank do zdieľanej siete a klienti týchto bánk môžu vyberať hotovosť zo všetkých zdieľaných bankomatov za rovnakých podmienok, ako keby ju vyberali z bankomatu vlastnej banky. Inými slovami, ušetria na poplatkoch.

Medzi ďalšie benefity zdieľaných bankomatov patrí aj ich väčšia dostupnosť. Na miestach, kde sa nachádzali duplicitné bankomaty (napr. v nákupných centrách), banky ponechávajú len jeden bankomat a ostatné presúvajú tam, kde doteraz neboli. V neposlednom rade je tu aj finančný a ekologický aspekt, pretože údržba jednej bankomatovej siete je lacnejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu.

Klienti bánk v Českej republike mohli doteraz vkladať hotovosť na účet vždy len prostredníctvom vkladového bankomatu prevádzkovaného ich bankou. Onedlho sa plánuje spustenie aj vkladovej funkcionality v sieti zdieľaných bankomatov, čiže klient bude môcť vložiť peniaze na svoj účet cez vkladový bankomat ktorejkoľvek banky, zapojenej do siete. Najviac z toho budú benefitovať klienti Air Bank, ktorá prevádzkuje len 88 bankomatov s vkladovou funkciou. Vďaka spoločnej sieti sa ich počet zvýši desaťnásobne.

Bude zdieľaná sieť bankomatov aj na Slovensku?

Na Slovenskom bankovom trhu je situácia iná. V Čechách bolo prepojenie bankomatov do spoločnej siete jednoduchšie, pretože lokálny trh spravuje výlučne národný regulátor (Česká národná banka) a väčšina sietí funguje na podobnom technologickom základe. Na Slovensku sú rozdiely v bankomatových technológiách zásadnejšie, čiže prepojenie by bolo technicky náročnejšie .

Ďalším špecifikom je, že počet vkladových bankomatov v Čechách je percentuálne nižší ako na Slovensku. Preto v Čechách práve zdieľanie vkladovej funkcionality predstavuje porovnateľný benefit ako samotný výber. Napríklad, na Slovensku má Tatra banka celkový počet bankomatov 363 a z toho až 247 má funkcionalitu vkladu hotovosti. Tu si pozrite, koľko bankomatov s možnosťou vkladu prevádzkujú banky na Slovensku.

Oslovili sme Petra Géca, predsedu Združenia pre bankové karty, ako vidí situáciu na Slovensku:

„Slovenský trh je silne ovplyvnený Európskymi štandardmi v oblasti spracovania hotovosti. Či už sa jedná o jej výber alebo vklad prostredníctvom bankomatov, Slováci používajú prakticky rovnaké produkty ako napríklad obyvatelia Rakúska, krajín Balkánu alebo Rumunska. Podobnosť s Českou republikou v tejto oblasti nie je porovnateľná s inými oblasťami finančných služieb, kde sme kompatibilnejší. Český model zdieľaných sietí zatiaľ nie je témou dňa, predovšetkým zdieľanie bankomatov na výber hotovosti nebude asi v dohľadnej dobe reálne. Dôvodom sú obchodné politiky silných bánk, ktoré nepotrebujú rozširovať svoju sieť o nové lokality a súčasne problematický pohľad na trhovú koncentráciu s možným dopadom na monopolné konanie účastníkov zdieľanej schémy. Pri vklade hotovosti je situácia lepšia, na trh sa dostávajú komerčné produkty kartových spoločností VISA a Mastercard. Jedná sa o služby Visa Direct a Moneysend, ktoré by mali v budúcnosti zabezpečiť možnosť prevodu finančných prostriedkov z platobnej karty pri vklade hotovosti. Výhoda riešenia spočíva v jeho globálnom zábere a jednoduchom použití na bankomate. Nevýhodou môže byť poplatková politika, ktorá však ešte nebola stanovená.

Túto situáciu má ambíciu riešiť aj Európska únia prostredníctvom regulácie výmenných poplatkov medzi vydavateľom karty a prevádzkovateľom bankomatovej siete (tzv. „service fee“), ktoré majú zásadný vplyv na cenotvorbu bánk. Špecifickou oblasťou však ostáva identifikácia zákazníka pri vklade hotovosti, kde je potrebná aplikácia smerníc proti praniu špinavých peňazí, pri ktorej už dnes máme obmedzenia vo výške a periodicite vkladaných súm. Momentálne neexistuje iniciatíva, ktorá by túto situáciu riešila priamo, preto reálny dopad na Slovenský trh môžeme očakávať v dlhšom časovom horizonte.

Keď zhrniem očakávaný vývoj v najbližšej budúcnosti, výhodnejšie poplatky pri výbere hotovosti na celej sieti Slovenských bankomatov asi nebudú reálne, vklad hotovosti na účet v inej banke pravdepodobne áno.“

 
Zdroj: penize.cz, Združenie pre bankomatové karty, Foto: Ivan Sedlák