Ako sa dostať k peniazom, ktoré ste omylom poslali na cudzí účet

Autor: redakcia
25.02.2019 (10:30)

Na BANKY.sk sa obrátila čitateľka, ktorá omylom poslala peniaze na cudzí účet. Hoci zistila, kto je majteľom účtu, ten jej peniaze nechcel vrátiť. Zisťovali sme, čo v takom prípade robiť a aké poplatky čakajú klienta u bánk či na súde.


Človek robí chyby a aj pri vypisovaní dlhého čísla účtu v tvare IBAN sa môže stať omyl. Ak pošlete omylom peniaze na existujúci cudzí účet, dostať sa k nim nebude vôbec ľahké. V prípade neexistujúceho účtu sa peniaze vrátia automaticky.

Šanca na vrátenie platby závisí výhradne od ochoty príjemcu platby vám ju vrátiť. Pomôcť by vám mohla aj vaša banka, ale tá vystupuje len ako sprostredkovateľ.

Oslovené banky odporúčajú, aby ste navštívili pobočku svojej banky a požiadali o sprostredkovanie vrátenia platby. Vaša banka následne kontaktuje banku príjemcu, ktorá osloví konkrétneho majiteľa účtu, na ktorý mylná platba doputovala. Ten sa môže rozhodnúť sám, či platbu vráti alebo nie.

Získanie údajov

Majiteľ účtu si síce môže peniaze nechať, ale nezostane v anonymite. „Ak príjemca v lehote 7 dní od doručenia výzvy platbu sám nevráti, banka na základe klientom podpísaného vyhlásenia o nezákonnom obohatení poskytne klientovi identifikačné údaje príjemcu,“ vysvetľuje Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky.

Identifikačné údaje, teda meno a adresu majiteľa účtu, môže potom človek použiť na vymáhanie platby, ktorá sa považuje za nezákonné obohatenie, súdnou cestou.

Neprehliadnite

Poplatky bánk

Človek by si mal zvážiť, či sa mu oplatí vymáhať omylom zaslanú platbu cez súdy a aj s pomocou bánk. Tie si účtujú za sprostredkovateľskú pomoc celkom vysoké poplatky.

Tatra banka si za spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do inej banky na Slovensku účtuje 10 eur. Ak by išlo o zahraničnú banku, tak je to 15 eur plus poplatky inej banky. V Poštovej banke podľa jej hovorkyne Lýdie Žáčkovej zaplatíte za túto službu dokonca 16 eur. V ostatných bankách sú poplatky podobné od 10 do 20 eur.

Súdne trovy a náklady na advokáta

V prípade, že išlo o vysokú sumu v stovkách či tisíckach eur, treba zvážiť aj súd a výdavky na právnika.

V prípade vymáhania peňažnej sumy je súdny poplatok 6% z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 16,50 eur. Ak ste omylom poslali 1000 eur, tak by vás len súdny poplatok stál 60 eur. „Pokiaľ by sa návrh na vydanie platobného rozkazu žiada vydať v upomínacom konaní, súdny poplatok sa znižuje na polovicu a predstavuje 3%,“ dodáva Veronika Michalíková, advokátka A|K|MV advokátskej kancelárie.

Odporucame
Okrem súdnych poplatkov by mal človek rátať aj s nákladmi na odmenu advokáta. Ten si môže pýtať hodinovú sadzbu, paušálnu odmenu alebo odmenu určenú podielom na hodnote vymáhanej veci. Pri vymáhaní pohľadávok sa často používa aj tarifná odmena. Tá je odstupňovaná podľa výšky hodnoty vymáhanej veci. Pohybuje sa od 16,60 eura pri sumách do 165,97 eur až po 486,29 eur pri sumách vyšších ako 33 193,92 eura.

Čas sú tiež peniaze

Hoci náklady na súd a právnika vyzerajú vysoké, netreba sa vzdávať. V prípade, že človek súd vyhrá, súd mu môže priznať aj náhradu trov konania vrátane trov právneho zastúpenia. „Tým by sa žalobcovi v konečnom dôsledku vrátila späť celá suma investovaná na vymáhanie,“ dodáva V. Michalíková. Pri zvažovaní či sa pustiť do súdneho sporu treba zvažovať aj otázku času. Spor o vrátenie peňazí môže trvať niekoľko mesiacov. Napokon treba zvážiť aj o akého dlžníka ide. Ak by bol nemajetný, tak prípadná exekúcia nemusí byť úspešná.

V prípade našej čitateľky odborníci tvrdia, že by súd vyhrala. „Ak je preukázané zaslanie peňažných prostriedkov na účet žalovaného bez právneho dôvodu a najmä banka v danej veci poskytne súdu súčinnosť, dá sa predpokladať úspech v spore,“ dodáva právnička.

Postup pri žiadosti o vrátenie omylom zaslaných peňazí

  1. Požiadate svoju banku o sprostredkovanie vrátenia platby
  2. Tá žiadosť o sprostredkovanie odošle banke príjemcu
  3. Banka príjemcu požiada svojho klienta na vrátenie platby a zároveň ho informuje o tom, že ak platbu nevráti do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti, oznámi jeho identifikačné údaje platiteľovi za účelom vymáhania bezdôvodného obohatenia
  4. Až potom môžete od príjemcu vymáhať platbu na súde

Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com