5 dôvodov prečo si sporiť

Autor: redakcia
06.02.2019 (09:40)

Slováci majú historicky pomerne silnú tradíciu sporenia. Podobne ako v Českej republike ešte v druhej polovici deväťdesiatych rokov sme si odkladali zhruba 12% čistej mzdy. Potom však prišiel zlom.
 

Krátky pohľad do minulosti

Na prelome milénia boli prijaté reštrikčné opatrenia na stabilizáciu ekonomiky, vzrástla nezamestnanosť, klesli reálne mzdy. Domácnosti si utiahli opasky a miera úspor klesla na polovičnú hodnotu.

Ekonomické oživenie, ku ktorému došlo po vstupe do EÚ sa na tvorbe úspor prejavilo len mierne. Bolo to zrejme aj kvôli tomu, že po rokoch uťahovania opaskov domácnosti novonadobudnutý príjem v čase ekonomického boomu v rokoch 2006-2008 pretavili do vyššej spotreby. Zároveň došlo k rozvoju úverového trhu a skôr ako do finančných úspor domácnosti rastúci príjem investovali do nákupov nehnuteľností a iných reálnych aktív.

690x65-A

Finančná kríza, ktorá naplno udrela na sklonku roku 2008 a následne vrhla slovenskú ekonomiku do recesie bola paradoxne sprevádzaná rastúcou mierou úspor, až ku hranici 8%. Štúdie analytikov z tohto obdobia dokumentujú, že u domácností prevládol opatrnostný motív nakoľko negatívne očakávania o budúcich príjmoch ich donútili znížiť spotrebu.

Neprehliadnite

Čo prišlo po kríze

K trvalejšiemu oživeniu miery sporenia došlo až v posledných troch-štyroch rokoch spolu s trvalejším a širším oživením hospodárstva a pracovného trhu. Nárast pracovných miest a príjmov sa postupne preniesol do schopnosti a ochoty ľudí tvoriť úspory. Miera úspor v roku 2015 vystúpila výrazne nad hranicu 8% a udržala sa tam aj v roku 2016 a 2017. A súdiac podľa údajov za prvé tri kvartály 2018 miera úspor v roku 2018 pravdepodobne presiahne 9%.

1. dôvod na sporenie - HYPOTÉKA

Posledné roky sa slovenské domácnosti zadlžovali enormným tempom, na čo zareagovala aj Národná banka Slovenska a pristúpila k sprísneniu podmienok na získanie úverov aj hypoték. Ak dnes chcete hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, nevyhnutne potrebujete mať nasporenú sumu vo výške aspoň 20-30% hodnoty. 100%-né hypotéky sú dnes už minulosťou. Hypotéky vo výške 80-90% LTV môžu tvoriť max. štvrtinu všetkých nových úverov, ktoré banky poskytnú a od 1.7.2019 budú môcť tvoriť tieto hypotéky len pätinu zo všetkých úverov. Čiže väčšina schválených úverov je s hodnotou nižšou ako 80% LTV. Viac sa dočítate tu.
 

TIP: Obyčajný sporiaci účet sa nehodí na dlhodobé sporenie. Úroky sú takmer nulové.

2. dôvod na sporenie - DÔCHODOK

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už dlhšiu dobu signalizuje, že nepriaznivý demografický trend (pribúda veľa dôchodcov a nerodí sa veľa detí) bude mať vplyv na budúce dôchodky vyplácané z 1.piliera. Historicky sme boli zvyknutí nato, že celý život sme odvádzali príspevky do Sociálnej poisťovne a po odchode do dôchodku sa o nás štát postaral penziou, ktorá viac menej dokáže pokryť bežné výdavky dôchodcu. V budúcnosti to tak nebude. Pokiaľ sa chcete vyhnúť existenčným problémom v budúcnosti, myslite na svoj dôchodok už teraz. Odborníci na financie tvrdia, že dlhodobé sporenie sa oplatí každému, kto si v ňom bude sporiť minimálne 10 rokov.

 

TIP: Hoci II. a III. pilier dôchodkového systému sa nazýva sporením, vo svojej podstate ide o investovanie dôchodkových úspor. Dôchodkové poistenie (I. pilier) funguje na inom princípe. V rámci neho je časť príjmu, ktorý teraz odvádzate do Sociálnej poisťovne, vyplácaná súčasným dôchodcom.

3. dôvod na sporenie - NEOČAKÁVANÉ VÝDAVKY

Kým sporenie na dôchodok a hypotéku môžeme považovať za dlhodobé, sporenie na neočakávané výdavky je skôr v kratšom časovom horizonte. Toto sporenie nám pomôže finančne zvládnuť situácie, keď sa nám pokazí auto, či domáce elektrospotrebiče. Vyhnete sa tak nákupu na splátky, resp. rýchlemu nevýhodnému úveru, ktorým zbytočne zaťažíte svoj domáci rozpočet. Zároveň vám táto rezerva dáva dobrý pocit, že ak sa niečo stane, zvládnete to.

Banky dnes už ponúkajú veľa možností, ako si sporiť. Či si už pravidelne posielate peniaze na sporiaci účet, alebo si necháte zaokrúhľovať platby pri platení kartou a rozdiel vám banka automaticky prevedie na sporenie, alebo môžete využívať aj bezcentový účet, keď všetky centy sa automaticky prevedú na sporenie.

4. dôvod na sporenie - PLÁNOVANÉ VÝDAVKY

Plánované výdavky sú tie, o ktorých vopred viete. Dovolenka. Nové auto. Nová kuchynská linka. Štedré Vianoce. Sporíte na niečo konkrétne. Banky dokonca umožňujú otvoriť si niekoľko sporiacich účtov (sú bez poplatku), aby ste mali prehľad, koľko ste si nasporili na aký cieľ.

5. dôvod na sporenie - STE PRÍKLADOM PRE SVOJE DETI

Posledný dôvod je skôr morálna zodpovednosť za to, že svoje deti budete viesť k tomu, aby peniazom rozumeli a naučili sa s nimi rozumne hospodáriť. A vy im môžete ísť príkladom. Ak od malička budú vnímať fakt, že na niektoré veci si treba našetriť, neskôr im to pomôže, aby sa vyhli bezhlavému zadlžovaniu.

TIP: Niektoré produkty bánk, aj keď môžu byť prezentované ako sporenie, nie sú sporením. Typickým znakom sporenia je, že banka sa zaviaže vrátiť vám nasporené peniaze spolu s úrokom. To znamená, že produkty, kde výplata toho, čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu, nie sú sporením a nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Sú to investičné produkty.


Zdroj: VÚB, Foto: Ivan Sedlák