Aký je rozdiel medzi digitálnou menou a elektronickými peniazmi?

Autor: redakčne upravené
12.05.2022 (14:00)

Čo je digitálna mena? Veď aj teraz môžem platiť telefónom alebo hodinkami. Je to digitálna mena alebo nie?

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, je veľký rozdiel medzi digitálnou menou a elektronickými peniazmi. Keď platíme bankovými kartami, telefónom, či hodinkami, používame elektronické peniaze. Podobne aj pri bankových prevodoch. Čoraz menej potrebujeme bankovky a mince a čoraz intenzívnejšie používame ich elektronické varianty. Stále však platí, že tieto formy peňazí sú naviazané na „tradičné“ peniaze (bankovky a mince), ktoré vydáva centrálna banka. K digitálnej mene sa dostaneme až vtedy, ak centrálna banka prestane tlačiť bankovky alebo raziť mince a do obehu pošle už len digitálne nuly a jednotky. Inak povedané, už nepôjde len o pohodlnú alternatívu vytvorenú komerčnými bankami (elektronické peniaze), ale už na samom začiatku centrálna banka vydáva nehmotné peniaze (digitálnu menu).

Digitálne peniaze, v našom prípade digitálne euro, bude tvoriť priamo ich emitent – centrálna banka. Digitálne peniaze existujú čisto len ako zostatky na účtoch alebo ako elektronické informácie.

Čím je krytá digitálna mena? Nebude jej hodnota skákať ako cena kryptomien?

Digitálna mena centrálnej banky by bola krytá dôverou jej užívateľov, že takéto peniaze môžu bezpečne použiť na nákupy tovarov a služieb. S digitálnym eurom budeme môcť zaplatiť všade, kde platíme "obyčajným" eurom.
Digitálne euro sa od papierového či elektronického eura líši len v technologickej podstate. Kurz digitálneho eura bude rovnaký, ako papierového eura a teda nemusíme sa obávať, vysokej volatility ako je to napríklad pri kryptomenách (bitcoin a iné).

2022-05-12-digitalnepeniaze

Aké výhody môže mať digitálna mena?

Hlavnou výhodou digitálnej meny bude rýchlosť a spoľahlivosť transakcií bez väčších sprievodných nákladov. Ak väčšina obchodov a našich priateľov bude mať digitálnu peňaženku s digitálnou menou, budeme môcť platiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Prijímateľ platby bude mať skoro ihneď potvrdené, že platba je na jeho účte. Odstránili by sa nevýhody existujúcich systémov – napr. kartou nie je možné platiť medzi priateľmi a pre menšie obchody sú tieto transakcie pomerne drahé.

Ďalšou výhodou môže byť náhrada za hotovosť v prípade, že používanie hotovosti výrazne poklesne a už nebude akceptované na niektorých miestach. Digitálna mena tak umožní platiť aj ľuďom, ktorí nemajú bankový účet. Digitálna mena tiež ponúka alternatívnu možnosť platieb v prípade, že by tradičné bankové platby z dôvodu technických problémov alebo kyberútokov neboli dostupné.

Aké nevýhody môže mať digitálna mena?

Hlavnou nevýhodou digitálnej meny vytvorenej na účtoch v centrálnej banke je strata anonymity. Vybrané osoby v centrálnej banke a polícia by mohli mať prístup k úplnej histórii transakcií – na rozdiel od platieb hotovosťou, ktoré sú úplne anonymné.

Veľkou nevýhodou súkromných kryptomien je proces ich tvorby – ktorý musí byť z ich podstaty výpočtovo náročný. Preto sú súkromné kryptomeny energeticky veľmi náročné, zaťažujú životné prostredie a spotrebúvajú vzácne zdroje, ktoré by sme mohli využiť inak. Ďalšou nevýhodou je, že pri súkromných kryptomenách sa nedá vykonávať menová politika, čiže nie je možné stabilizovať infláciu a ekonomický vývoj. V prípade digitálneho eura by však národná banka naďalej vykonávala menovú politiku a dohliadala na jej stabilitu.

Rizikom digitálnych mien je aj možné pomalé prijatie tejto formy peňazí v spoločnosti. Keby si iba malá časť ľudí vytvorila digitálne peňaženky, nebolo by pre ostatných motivujúce pridať sa k nim – platby digitálnou menou by neboli pohodlnejšie.

Digitálne euro patrí do digitálnej peňaženky

Ako sa teda bežný človek dostane k digitálnemu euru? Ľudia budú mať digitálnu menu uloženú v digitálnej peňaženke. Môžeme si ju predstaviť ako mobilnú aplikáciu, akú už používame dnes. Po prihlásení sa do digitálnej peňaženky si budeme môcť pozrieť zostatok na účte, či vykonať platbu podobne ako to robíme v internetbankingu.

Pri transakcii sa mena presunie priamo z nášho účtu na účet príjemcu – bez toho, aby bol ktokoľvek z nich vystavený riziku zo strany nejakého sprostredkovateľa (banka, platobná spoločnosť, kartová spoločnosť, mobilný operátor a pod.).

Zaniknú papierové peniaze úplne?

Určite nie v najbližších desaťročiach a najmä nie pre vytvorenie digitálnej meny. Bankovky a mince poskytujú bezpečný a rýchly platobný prostriedok, ktorý nie je vystavený kyberútokom a ponúka vysokú mieru anonymity. V európskych krajinách bankovky určite pretrvajú, aj keby sa zaviedlo digitálne euro. Papierové peniaze však môžu nahradiť polymérové bankovky – ako to už spravili v mnohých krajinách, od Austrálie až po Spojené kráľovstvo.
 
Zdroj: NBS, Foto: Sajjad Hussain, burst.shopify.com