Aký typ dôchodku si vybrať? Pri rozhodovaní nezabudnite na najväčšie rizko - dlhovekosť

Autor: redakčne upravené
12.01.2023 (10:00)

Nikto nevie, ako dlho bude žiť. Dôchodok by nás mal však uživiť, aj keď strávime v penzii dlhšie, ako sme si mysleli.

„Aké je najväčšie riziko pri dôchodkovom sporení? Dlhovekosť. Ľudia si myslia, že na dôchodku budú žiť kratšie, než sa v skutočnosti dožijú. Z pohľadu finančných úspor určených na zabezpečenie životného štandardu to nie je dobrá informácia,“ hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Predstavte si, že do dôchodku odchádzate so slušnými úsporami. Ako s nimi naložiť?

A) Všetky úspory použijete na zakúpenie doživotného dôchodku, teda ostanete síce bez úspor, ale bude vám až do konca života vyplácaná určitá suma.

B) Na zakúpenie doživotného dôchodku miniete čo najmenej (a teda dôchodok bude tiež minimálny) a zo zvyšných peňazí si necháte časť pravidelne vyplácať.

Ešte jedna otázka: Uprednostníte radšej pravidelné zvyšovanie dôchodku o stanovené percento alebo uprednostníte vyšší ale nemenný dôchodok?

Dlhovekosť je rizikom pretože nik nevie, ako dlho bude žiť. To, ako dlho vám vydržia dôchodkové úspory pri pravidelnom odčerpávaní, závisí od výšky vyplácanej sumy a od zhodnotenia nevyčerpaného zostatku. Čím vyšší výber a nižšie zhodnotenie, tým kratšie vám úspory vydržia. Nastavenie čerpania úspor na polovicu trvania dôchodku môže človeka dostať do neprijemnej situácie: bez úspor a s nízkym dôchodkom. Čím dlhšie bude žiť, tým bude život náročnejší, pretože kvôli inflácii si bude môcť dovoliť menej.

Opakom rizika dlhovekosti je krátky čas poberania dôchodku. Pri voľbe doživotného dôchodku sa môže stať, že človek dostane zo svojich celoživotných úspor iba pár dávok.

Novinky v starobnom dôchodkovom sporení (2. pilier)

V rámci zmien starobného dôchodkového sporenia a spôsobu výplat dôchodku sa zaviedol nový systém. Úspory sa rozdelia na dve časti. Prvá polovica sa bude vyplácať rovnomerne počas prvej polovice dôchodkového obdobia, druhá polovica sa použije na zabezpečenie doživotného dôchodku.

Eliminuje sa tým riziko, že by človek dostal z úspor iba pár dávok a zároveň sa zabezpečí, že mu ostanú peniaze na zabezpečenie vyplácania dôchodku až do konca života.

Potom už iba ostáva zodpovedať otázku, či si vybrať nižší no postupne sa zvyšujúci dôchodok, alebo vyšší no so stabilnou výškou, aby ste mohli žiť na penzii podľa vlastných predstáv.

Pár slov o dlžke dožitia z pohľadu DSSky

Pri výpočte dôchodku musí poisťovňa vedieť, ako dlho bude dôchodok vyplácať. Nie je totiž jedno, či peniaze určené na výplatu rozdelí na 10, 20 alebo 25 rokov. Čím dlhšiu dobu sa predpokladá poberanie dôchodku, tým nižší tento dôchodok bude, a naopak. Dospieť k relevantnému odhadu očakávanej dĺžky dožitia svojich klientov nie je pre poisťovňu vôbec jednoduché. Poisťovňa musí vychádzať z toho, akých dôchodcov bude mať vo svojom kmeni.

Keďže sporenie v II. pilieri nie je celoplošne povinné, sú úmrtnostné tabuľky Štatistického úradu pre tento účel bez ďalšej úpravy nepoužiteľné. Ani iné úmrtnostné tabuľky nemusia byť relevantné, pretože zobrazujú minulú alebo súčasnú situáciu. Avšak poisťovňu v tomto prípade nebude zaujímať, akého veku sa dožívali ľudia v minulosti, či akého sa dožívajú teraz, ale akého sa budú dožívať v budúcnosti. Od r. 1990 do roku 2012 sa priemerný vek dožitia na Slovensku zvýšil o 5 rokov (zo 71,8 na 76,8, teda asi o 7%).  Existuje preto reálny predpoklad, že aj súčasní noví dôchodcovia sa budú dožívať dlhšieho veku, než je dnes bežný.

Keďže očakávaná dĺžka dožitia – a teda poberania dôchodku je významným faktorom, na ktorý citlivo reaguje výška ponúkaného dôchodku, musí poisťovňa použiť všetky dostupné údaje, pomocou ktorých sa snaží čo najpresnejšie budúci vývoj odhadnúť. Toto je absolútna podstata dôchodkového poistenia. Výpočet dôchodku nemôže byť príliš konzervatívny (rozpočíta sa na veľmi dlhú dobu), pretože konkurenčné poisťovne ponúknu klientovi vyšší dôchodok. Nemôže sa však počítať ani s krátkou dobou dožitia, lebo v takom prípade by síce poisťovňa ponúkla výrazne vyššie dôchodky a získala by klientov, ktorým by ale nedokázala garantovať, že ich bude vyplácať počas skutočnej doby dožitia.
Zdroj: Swiss Life Select, Allianz, Foto: Shopify Photos, Burst.shopify.com