2. dôchodkový pilier: Ktoré úspory sa budú automaticky presúvať z garantovaných fondov?

Autor: redakčne upravené
15.12.2022 (16:00)

Záleží na roku vášho narodenia a na tom, či ste so svojimi úsporami v 2. pilieri v minulosti „hýbali“ alebo ste menili DSS-ku. Začiatok presunu je naplánovaný na júl 2023 a potrvá do konca roka 2025.

Začiatkom roku 2023 dostane každý sporiteľ výpis z dôchodkového účtu spolu s informáciou o tom, či sa ho zákonný presun týka, alebo nie.

Ktorí sporitelia sa presúvať nebudú

Aktívni sporitelia

Automatický presun na netýka aktívnych sporiteľov. Za aktívnych sa považujú:
  • po roku 2013 si zmenili pomer úspor (čiastočne alebo úplne "utiekli" z garantovaného fondu)
  • po roku 2013 zmenili DSSku
Títo aktívni sporitelia, pokiaľ nespravia žiadne rozhodnutie, ich úspory a nové príspevky ostanú tak, ako sú. Do presunov sa môžu aktívne zapojiť tým, že do DSSky doručia žiadosť o presun úspor/príspevkov.

Sporitelia narodení pred rokom 1969

Sporiteľom narodeným pred rokom 1969, ktorí zároveň od roku 2013 nijako nepresúvali svoje dôchodkové úspory, sa existujúce úspory presúvať nebudú.

Nové povinné príspevky sporiteľov < 1969 pôjdu do indexového fondu, až kým nedosiahne zákonom definované rozloženie úspor pre daný vek. Akékoľvek zmeny, ktoré by chcel sporiteľ vykonať vo svojich úsporách/nových príspevkoch, stačí oznámiť DSSke v žiadosti.

Ktorí sporitelia sa presúvať budú

Pasívni sporitelia

Automaticky presun sa týka osôb narodených v roku 1969 a mladších, ktorí zároveň od roku 2013 po presune do garantovaného fondu nespravili žiadne rozhodnutie o zmene fondu alebo DSS.

Týmto sporiteľom sa presunie existujúci majetok z garantovaného fondu do indexového fondu a zároveň tam budú putovať aj nové príspevky.

Ak sporiteľ s presunom nesúhlasí a musí to oznámiť svojej DSSke.

Všetci sporitelia teda dostanú informáciu, ako sa môžu z presunu vyviazať. Alebo ak sa ich automatický presun netýka, či sa na ňom môžu dobrovoľne zúčastniť.

Na vyjadrenie rozhodnutia budú mať sporitelia čas do 31. 5. 2023. Aj po tomto dátume však sporiteľ môže hocikedy na základe vlastného rozhodnutia zmeniť rozloženie svojich úspor či príspevkov medzi fondami podaním klasickej žiadosti.
 
Zdroj: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, Foto: redakcia