Doklady potrebné k hypotéke

Chcem si vybaviť hypotéku. Aké doklady budem potrebovať a ako mám postupovať?

Doklad totožnosti

Väčšina bánk požaduje dva doklady totožnosti: platný občiansky preukaz + vodičský preukaz, pas, alebo kartičku poistenca.

Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa

Banka si môže váš príjem overiť v Sociálnej poisťovni, no napriek tomu, sa môžete stretnúť s tým, že od vás potvrdenie o príjme budú žiadať. Ak sa váš príjem nedá overiť v Sociálnej poisťovni (napr. ak pracujete pre niektorú z policajných zložiek), potvrdenie o príjme musíte priniesť.
V prípade, že máte príjem zo zahraničia, potvrdenie o príjme musíte banke predložiť.

Výpis z účtu

Banky si ho väčinou pýtajú. V každej banke je to inak, niektoré chcú výpis z účtu za posledný mesiac, niektoré za 3 mesiace alebo 6 mesiacov.

Výpis z úverového registra

Výpis z úverového registra (na základe vášho súhlasu) si banka zabezpečí sama.

Znalecký posudok

Pokiaľ predkladáte banke znalecký posudok, jeho súčasťou je aj list vlastníctva a kolaudačné rozhodnutie (ak ide o novostavbu).

Nie vždy je potrebný znalecký posudok, pretože niekedy si banky vedia spraviť aj interné ocenenie nehnuteľnosti. V taktom prípade treba banke doložiť kolaudačné rozhodnutie, alebo doklad o veku stavby (vystavuje ho správca bytovky), fotografie každej miestnosti a bytovky z vonkajšej strany.

Kúpna zmluva

Kúpnu zmluvu musí klient predložiť vždy, pokiaľ účel úveru je kúpa nehnuteľnosti. Nepredkladá sa pri bezúčelových hypotékach.

Poistná zmluva

Poistná zmluva k zakladanej nehnuteľnosti vinkulovaná v prospech banky.

Rozpočet a povolenia - pri hypotéke určenej na rekonštruciu

V prípade, že účelom úveru je rekonštrukcia nehnuteľnosti, záleží na jej rozsahu, či budete potrebovať stavebné povolenie alebo vám postačí ohlásenie stavby na stavebnom úrade. To určuje stavebný zákon. Tiež je potrebný rozpočet nákladov. Banke sa potom dokladuje v znaleckom posudku súčaný stav a potom fotografie po rekonštrukcii.
Niektoré banky vedia poskytnúť úver za účelom rekonštrukcie aj na základe čestného vyhlásenia. Klient nemusí dokladovať rozpis stavebných prác, ani bločky a faktúry, stačí iba čestné vyhlásenie a fotografie.

Doklady na výstavbu nehnuteľnosti

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tu budete potrebovať dokladov najviac - zmluva na výstavbu, geometrický plán, stavebné povolenie, projektová dokumentácia a rozpočet nákladov. To, aké doklady bude chcieť banka, záleží od toho, v akom štádiu žiadate o hypotéku - či ste už začali stavať z vlastných prostriedkov, alebo máte pozemok a ešte nestavate, alebo potrebujete peniaze na kúpu pozemku, na ktorom budete stavať.

Čo ďalej...

Keď si zozbierate všetky potrebné doklady môžete v banke podať žiadosť o hypotéku a čakať na schválenie. Žiadosť sa vypisuje sa priamo v banke na ich tlačive, alebo ju môže spísať hypotekárny poradca a odnesie ju do banky na schválenie. Po schválení úveru nasleduje podpis dokumentácie. S bankou musíte podpísať úverovú zmluvu, záložnú zmluvu, návrh na vklad záložného práva do katastra, prípadne iné dokumenty podľa podmienok schválenej hypotéky. Všetky podmienky poskytnutia hypotéky sú uvedené v časti Úverovej zlmluvy ako podmienky čerpania úveru.

Potom zanesiete podpísaný návrh na vklad na kataster, takisto záložné zmluvy, prípadne iné dokumenty ako kúpnu zmluvu, stavebné povolenie, geometrický plán, znalecký posudok. Kataster má zákonnú lehotu do 30 dní kedy vám musí nehnuteľnosť zapísať a vystaviť List vlastníctva. Po splnení všetkých podmienok môžete čerpať úver. Pokiaľ pri kúpe nehnuteľnosti využijete služby realitných agentov, prípadne hypotekárnych špecialistov, s dokladmi vám určite pomôžu.
 

Chcem refinancovať hypotéku. Aké doklady budem potrebovať?

Pri refinancovaní hypotéky budete potrebovať tieto doklady:

  • doklad totožnosti
  • nový znalecký posudok (niekedy ho banky nevyžadujú)
  • potvrdenie o príjme – nevyžaduje sa pokiaľ váš príjem sa dá overiť cez Sociálnu poisťovňu. Keď má klient príjem z podnikania, predkladá posledné daňové priznanie + potvrdenie z Daňového úradu o tom že nemá daňové nedoplatky (na tlačive banky)
  • pôvodnú úverovú zmluvu, záložnú zmluvu, prípadne návrh na vklad záložného práva
  • potvrdenie o nesplatenej časti úveru (ten vám vydá na požiadanie vaša súčasná banka)
  • kúpnu zmluvu, ktorou klient nadobudol nehnutelnosť
  • výpis z úverového registra (na základe vášho súhlasu) si banka zabezpečí sama.
  • súhlas súčasnej banky s predčasným splatením úveru a platobné inštrukcie k predčasnému splateniu ( akú sumu, kedy a na aký účet má banka peniaze poukázať).