Investície cez banku nie sú imúnne voči stratám

Autor: Andrej Dorič
26.06.2013 (07:00)

Ak investujete cez banku, mali by ste počítať s tým, že riskujete a nie vždy vám musia vaše peniaze priniesť očakávaný výnos. Naopak, môžete na nich aj prerobiť.  
 
Zo zákona sú chránené bankové produkty ako napríklad termínované vklady Fondom ochrany vkladov. Ten by vám mal vyplatiť vaše peniaze aj keď banka skrachuje. Investičné produkty pod túto ochranu nespadajú. Výnimkou sú napríklad štruktúrované vklady. 

Keď investujete cez banku beriete na seba istú mieru rizika. Marina Smolková, hovorkyňa Tatra bankyvšak investorov upokojuje, že riziko, že klient príde o celú investíciu, je pri bežných investičných produktoch prakticky nulové. Skôr vám hrozí riziko poklesu hodnoty investície, teda strata časti investovanej sumy. 

“Ak klient nie je ochotný podstúpiť takéto riziko, môže si zvoliť napríklad štruktúrované vklady, ktoré väčšinou garantujú návratnosť vloženej sumy. Najmenšie poklesy a v podstate minimálne riziko straty ponúkajú napríklad peňažné a zaistené podielové fondy,” dodáva Smolková. 

Vyššie riziko straty je pri dlhopisových fondoch a ešte viac rizikové sú akciové fondy a cenné papiere, ktorých cena sa na trhu neustále mení. Ak nakúpite dlhopisy ich rizikovosť záleží najmä od emitenta. Ak je spoľahlivý a solventný investícia sa vám vráti aj s úrokom. Ak dlžník nevládze splácať svoje dlhy môžete o peniaze prísť.

Rozdeľte si riziká

Ak by ste sa chceli spoliehať na to, že banka sa spolupodieľa na vašej investícii a dá si pozor na to, kde vloží vaše peniaze tak to nie je pravidlo. “Tatra Banka nerealizuje s klientom spoločné investovanie. Zisk alebo stratu z investície má výlučne klient,” dodáva hovorkyňa banky.

Aby ste sa vyhli prípadnej strate z investície, banky odporúčajú rozdeliť (diverzifikovať) vaše peniaze do viacerých investičných produktov. Môžete si vybrať konzervatívne produkty ako sú štruktúrované vklady či hypotekárne záložné listy a skombinovať ich s nákupom akcií, ktoré majú vyšší výnos.

Neprehliadnite:
Foto: BANKY.sk