Je váš majetok vyšší ako 85 000 eur? Patríte medzi 4 % najbohatších Slovákov.

Autor: redakcia
23.09.2019 (13:00)

Bohatneme. Svet, Európania, Slováci. Podľa analýzy Global Wealth report narástlo v minulom roku svetové bohatstvo o viac ako 3 %.
 

Majetková nerovnosť

Najbohatšie časti sveta fungujú na princípoch trhového hospodárstva a voľného podnikania. Je to systém, ktorý z úspešných robí úspešnejších a naopak. Dlhodobo sa tak roztvárajú nožnice tzv. príjmovej a majetkovej nerovnosti. Tento nepomer opísal po 1. sv. vojne taliansky sociológ Corrado Gini. Nerovnosť by sme mohli vyjadriť číslom (koeficientom) od 0 do 100. Nula znamená úplnú rovnosť, všetci vlastnia rovnako veľký majetok. Naopak, sto znamená, že jeden človek vlastní celé bohatstvo. Uhádnete, ako dopadlo celosvetové hodnotenie? „Platí, že kým „horných“ 10 % ovláda až 85 % svetového bohatstva, „dolná“ polovica ľudí vlastní iba 1 %. Tomuto pomeru prislúcha Giniho koeficient na úrovni 90,4. Dobrou správou je, že tento nepomer sa od roku 2008 znižuje, najmä vďaka globalizácii (a s ňou spojeným presunom časti bohatstva do krajín rozvíjajúcich sa trhov) a progresívnemu zdaňovaniu príjmov najbohatších ľudí planéty,“ objasňuje Igor Gogoľ, produktový manažér Across Private Investments.

Ako sú na tom Slováci

Čo sa týka majetkovej nerovnosti, Európa za zvyškom sveta príliš nezaostáva. Dôkazom je hodnota Giniho indexu na úrovni 83,6. Ako je to na Slovensku?

Ak sa pozrieme na rozdelenie Slovákov podľa výšky celkového majetku (finančný a nefinančný), sme na tom, oproti našim susedom v Európe, výrazne lepšie. „Podiel extrémne chudobných (majetok pod 10 000 USD) a extrémne bohatých (nad 100 000 USD) je u nás menší ako je priemer v Európe. Tomu zodpovedá aj Giniho koeficient na úrovni 49,8. Žijeme v krajine, kde si nemusíme jeden druhému toľko závidieť,“ dodáva Gogoľ.
 
Untitled-1

Vieme náš majetok zhodnotiť?

Ak je váš majetok vyšší ako 85 000 eur (100 000 USD), patríte medzi 4 % najbohatších Slovákov. Zdá sa, že neexistuje silné prepojenie medzi rastom majetku a snahou ľudí spravovať ho efektívnejšie. Kým od krízy v roku 2009 vzrástol finančný majetok priemerného Slováka o 40 %, vklady v bankách vzrástli o 230 % (zo 16 mld. eur na 37 mld.1). Kým držíme veľa peňazí na bežných účtoch s nulovým úrokom, prichádzame o možnosť efektívne ich zhodnocovať. Za rovnaké obdobie sa totiž finančné trhy zhodnotili o 224 %2. Na vkladných knižkách a termínovaných účtoch sú úroky tiež veľmi nízke. Tieto peniaze postupne strácajú svoju kúpnu silu. Zhodnotiť sa dajú efektívnym investovaním.

1 Štatistické údaje Národnej banky Slovenska, 01/2010 – 12/2018
2 Vývoj indexu S&P 500 od 1.1.2010 do 31.12.2018

 
Zdroj: Across Private Investments, Foto: Brodie Vissers, Burst.shopify.com