Kde vložiť 10-tisíc eur, aby ste zarobili viac ako na termínovanom vklade

Autor: redakcia
10.05.2019 (11:00)

Podielové fondy ponúkajú možnosť zarobiť za dlhší čas stovky až tísicky eur viac ako peniaze na termínovanom vklade.Doba lacných peňazí na Slovensku stále nekončí. Úroky sú nízke nielen na úveroch, ale aj na vkladoch. A týka sa to aj termínovaných vkladov. V posledných rokoch úroky na termínovaných vkladoch klesali, čo sa prejavilo aj v klesajúcich výnosoch.

Úroky na "termiňákoch" sa bežne pohybujú len v desatinách percenta a zriedka vystupujú nad 1% ročne. Lenže inflácia je už vyššia ako 2%, takže človek, ktorý si chce sporiť v podstate prerába.

Aj preto banky, obchodníci s cennými papiermi a správcovské spoločnosti ponúkajú ľuďom rôzne možnosti investovania.

Začínajúcim investorom odborníci odporúčajú investovať najmä prostredníctvom podielových fondov. Banky.sk zisťovali, koľko by dodnes zarobil klient, ktorý by si pred 5 rokmi vložil sumu 10 000 eur na:
  • termínovaný vklad v banke
  • jednorazovo investoval do zmiešaného podielového fondu
  • jednorazovo investoval do konzervatívneho fondu
V prvom príklade sme sa pozreli na termínovaný vklad Poštovej banky s viazanosťou na 1 rok pri vloženej sume 10 000 eur vo februári 2014.

Február 2014: Vklad 10 000 eur na termínovaný účet s viazanosťou 1 rok.
Úrokové sadzby:
1. rok 1,6% p.a.
2. rok 1,4% p.a.
3. rok 1,2% p.a.
4. rok 0,3% p.a.
5. rok 0,3% p.a.

Po piatich rokoch mal klient na účte 10 394,66 eur, zarobil teda necelých 400 eur po zdanení úrokov.

Na porovnanie Kapitálový fond Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky (ďalej len PPSS), čo je zmiešaný vyvážený fond, by za päť rokov od februára 2014 do februára tohto roka pri vklade 10 000 eur a kumulácii úrokov zarobil 20,34%, po odpočítaní zrážkovej dane 16,48%. Vstupný poplatok by bol 1,5% z objemu investície. „Ostatné priebežné poplatky za správu fondov sú už zohľadnené v cene podielov,“ vysvetľuje Matej Varga, vedúci riadenia investícii v PPSS. Za päť rokov by mal investor na účte 11 472,83 eur, čo je o 1 000 eur viac ako na termínovanom vklade. Napokon ešte jeden príklad, ktorý potvrdzuje to, že investovať sa oplatí. Podielový fond zameraný na dlhopisy s názvom Koruna, ktorý je alternatívou ku krátkodobým termínovaným vkladom, by za to isté obdobie dodnes zhodnotil o 15,05%. Po odpočítaní zrážkovej dane by bol výnos 12,19%. Po odpočítaní vstupných poplatkov (v tomto prípade len 0,25%), investor by mal na účte 11 191 eur, čo je takmer o 800 eur viac ako na termínovanom vklade.

Myslite aj na poplatky

Dôležité pri porovnávaní je spomenúť aj to, že na termínované vklady sa neviažu žiadne poplatky.

Na druhej strane poplatky pri investovaní do podielových fondov sú viaceré*. Vstupné poplatky sú individuálne a odvíjajú sa od výšky investície aj od druhu fondu. Pohybujú sa v desatinách percenta až po viac ako jedno percento z ceny podielového listu.

Dôležité je uvedomiť si, že v prípade negatívneho vývoja na kapitálom trhu môže hodnota podielových listov podielového fondu v určitom časovom úseku klesnúť, ako to bolo napr. koncom roka 2018. Tým pádom poplatky, ktoré sú fixné, môžu prispievať k negatívnemu celkovému výnosu investora.

Naraz alebo postupne?

Dôležité pre rozhodovanie ako investovať je aj to, či človek chce vložiť svoje úspory jednorazovo do istého podielového fondu alebo by investoval pravidelne mesačne rovnakú sumu peňazí. Na rozhodnutie má vplyv najmä typ podielového fondu.

„Do fondu, ktorý má stabilný rastúci vývoj bez väčších výkyvov je výhodnejšie investovať jednorázovo, keďže priemerná cena nakúpených podielov by v čase len narastala,“ vysvetľuje Matej Varga z PPSS.

Naopak vo fonde, ktorý má výkyvy a na začiatku doby investovania výraznejšie klesne a následne rastie, môže pravidelne investujúci investor percentuálne získať vyšší výnos, ako jednorazovo investujúci, ktorému by hneď na začiatku ubudlo z veľkej investície viac peňazí.

Pravidlá neplatia vždy

Pri investovaní tiež nemusí platiť vždy ani pravidlo, že keď mám peniaze zainvestované čo najdlhšie, tým je vyššia šanca, že neprerobím a zarobím viac ako na termínovanom vklade. Toto platí napríklad pri diverzifikovanom globálnom akciovom či dlhopisovom portfóliu. „V prípade komodít alebo individuálnych akciových, či dlhopisových nediverzifikovaných a úzko zameraných investíciách to tak vždy nemusí byť,“ dodáva M. Varga.

Investícia 10 000 eur

  Hodnota investície po 5 rokoch
Kapitálový fond 11 472,83 eur
Fond Koruna 11 191,00 eur
Termínovaný vklad 10 394,66 eur
* Informácia o poplatkoch spojených s investíciou do podielového fondu je uvedená v základných dokumentoch fondu
 
Zdroj: Prvá penzijná správcovska spoločnosť Poštovej banky, Foto: Sarah Pflug, burst.shopify.com