Firemné (korporátne) dlhopisy – strašiak či príležitosť zarobiť?

Autor: redakcia
09.04.2019 (09:30)

V ére nízkych úrokov na vkladoch v bankách sa investori obzerajú po vyšších výnosoch. Môžu ich nájsť aj vo firemných dlhopisoch.Štátne dlhopisy Západu, ktoré sú istotou pre konzervatívnych investorov, dnes veľa nezarábajú. Napríklad nemecké 10-ročné štátne dlhopisy majú ročné výnosy len niečo málo nad nulou a s kratšou splatnosťou ponúkajú dokonca záporný výnos. Predstavujú tak skôr bezvýnosové riziko ako bezrizikový výnos. Preto sa mnohí investori obzerajú po dlhopisových investíciách s lepším pomerom výnosu k podstupovanému riziku. Takými sú firemné (korporátne) dlhopisy vzhľadom k tomu, že vybrané firmy sú dnes v lepšej finančnej kondícii ako mnohé štáty.

Firemný dlhopis je cenný papier, kde sa spoločnosť zaväzuje veriteľovi teda kupcovi zaplatiť istý výnos po určitom období. Kupec (teda investor) zase verí v úspech firmy, že mu dlh vráti aj s úrokmi. Rozdiel medzi dlhopisom a akciou firmy je, že pri akcii si investor kupuje podiel na spoločnosti a očakáva dividendy, ak sa jej bude dariť. Pri dlhopise investor firme v podstate požičiava peniaze.

Kto by chcel kupovať dlhopisy veľkých blue chip firiem, čo sú spoločnosti so stabilným rastom a ziskom ako napríklad Apple alebo Google, môže byť sklamaný, lebo ani tie neponúkajú vysoké výnosy. Napríklad 5-ročné dlhopisy Apple sa predávali na konci v roku 2017 s úrokom 2,5%.

„Dlhopisy veľkých blue chip firiem so silnými súvahami ponúkajú pomerne nízky výnos, čo je daň za nízke riziko,“ vysvetľuje Stanislav Pánis, analytik J&T Banky. Podľa neho platí, že aj vybrané štátne dlhopisy, najmä rýchlo sa rozvíjajúcich krajín môžu byť atraktívnou investičnou príležitosťou. Investor by si mal zvážiť výšku rizika, ktoré je ochotný podstúpiť, očakávany výnos, investičný horizont či samotný cieľ investovania.

„Každý investor, ktorý chce vyšší výnos, musí dnes podstupovať vyššie riziko ako v minulosti vzhľadom k stále silno uvoľnenej menovej politike či obavám zo spomaľovania sa ekonomického rastu,“ dodáva S. Pánis.

Riziko firemných dlhopisov spočíva v tom, že ak sa spoločnosti nedarí v podnikaní napríklad kvôli zlému manažmentu alebo silnej konkurencii či ekonomickej kríze, tak je možné, že svoj dlh nebude vládať splácať. Investor tak môže prísť o svoje peniaze. Takéto prípady sú však veľmi ojedinelé. „Ešte nikdy sa nestalo, aby sa nevyplatili dlhopisy niektorej zo spoločností, ktorých emitovanie manažovala naša banka“, vysvetľuje hovorca J&T Banky Milan Janásik.

Vyššie riziko za vyšší výnos

Na trhu sú aj firemné (korporátne) dlhopisy s výnosom nad 3% nazývané tiež high-yield dlhopisy. Sú to napríklad podriadené emisie menších regionálnych bánk v Španielsku či Taliansku. Podriadené dlhopisy znamenajú, že v prípade problému banky ako emitenta nebudú splatené prioritne, sú teda rizikovejšie.
 

Finančná poradňa - investovanie. Jedinečná príležitosť pýtať sa odborníka.


Podľa S. Pánisa, analytika J&T Banky, aj medzi dlhopismi v neinvestičnom pásme, prípadne úplne bez ratingu, možno nájsť zaujímavé príležitosti a to dokonca aj v Česku a na Slovensku.

Veľká investícia naraz

Dlhopisy zahraničných firiem si investor môže nakúpiť cez každého dobrého obchodníka s cennými papiermi. Problémom pri zahraničných dlhopisoch môže byť vysoká minimálna investícia, ktorá môže dosahovať až 100- tisíc eur. To pre drobného investora nie je vhodné.

Menším investorom preto odborníci radia nákup podielových fondov zameraných na dlhopisy, čo je omnoho dostupnejšie. Do väčšiny z nich možno investovať od pár desiatok eur mesačne. Výška poplatkov za takúto investíciu závisí od toho-ktorého obchodníka. Platí, že poplatky za kúpu dlhopisu sa nelíšia od poplatkov za kúpu napríklad podielových fondov či akcií. Výška poplatkov závisí od druhu cenného papiera a od objemu transakcie a pohybuje sa v niekoľkých percentách z investovanej sumy.

Pri podielových fondoch sa výška vstupných a výstupných poplatkov môže pohybovať od 0% do 5% podľa typu fondu.

Možnosti na Slovensku

Na Slovensku okrem štátu vydávajú dlhopisy najmä silné skupiny ako napríklad J&T Finance Group, J&T Real Estate, Tatry Mountain Resorts, JOJ Media House a iné. Podľa odborníkov sa tieto dlhopisy oplatí nakupovať, lebo ponúkajú atraktívne zhodnotenie k podstupovanému riziku, ktoré prekonáva výšku inflácie. Napríklad dlhopis firmy Tatry Mountain Resorts, ktorý je splatný v roku 2021, bol emitovaný s ročným výnosom s úrokom vo výške 6%. Navyše to znamená aj podporu slovenskej ekonomiky. „Dlhopisy, ktoré ponúka J&T Banka, sú verejne obchodovateľné s vysokou likviditou,“ dodáva S.Pánis.
 
Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com