Mimoriadne splátky úverov. Aké sú pravidlá a podmienky?

Autor: Katarína Macková
02.11.2017 (19:00)

Máte úver, dostali ste sa k finančnej hotovosti a chcete realizovať mimoriadnu splátku? Ak tak môžete urobiť, určite to využite – zníži sa vám dlh a ušetríte na celkovom preplatení. Aký je však postup, kedy a ako tak môžete urobiť a na čo určite nezabudnúť? Čakajú vás nejaké poplatky? Zisťovali sme za vás.


 
Mimoriadnu splátku môžete vykonať kedykoľvek

Mimoriadne splatiť úver sa vám môže hodiť, ak sa vám veci vyvinú v krátkom čase inak, ako ste čakali. Tá možnosť tu samozrejme je, ako s prvou vecou však rátajte s tým, že zrealizovanie vašej žiadosti možno nebude, ako sa hovorí, pod sekundou. "Mimoriadna splátka je priamo regulovaná zákonom o spotrebiteľských úveroch, ktorý hovorí, že klient môže kedykoľvek počas splácania úveru vykonať mimoriadnu splátku," hovorí Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB. "Takáto splátka je bez poplatku, ak súčet mimoriadnych splátok počas 12 mesiacov nepresiahne 10 000 Eur. Treba však rátať s tým, že banky tiež potrebujú určitý čas na administratívne zrealizovanie žiadosti o predčasné splatenie."

Hrozí vám poplatok?

Klient má teda zo zákona právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere úver splatiť úplne alebo čiastočne formou mimoriadnej splátky kedykoľvek pred dohodnutou lehotou splatnosti. "Maximálna výška poplatku nemôže zo zákona presiahnuť 1 % výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok," vysvetľuje Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. "Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti."

Pokiaľ teda suma splátok splateného úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur, banka musí klientovi umožniť úplné alebo predčasné splatenie bez poplatku. Hovorkyňa ďalej vysvetľuje, že u nich klient neplatí pri spotrebnom úvere žiaden poplatok za mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie. "Nie je pritom rozhodujúce, či ide o úver so zostatkom do 10 000 eur alebo nad 10 000 eur ani aká je zostávajúca doba splatnosti. Stačí, ak klient podá žiadosť o predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku a zabezpečí dostatok peňažných prostriedkov. V dohodnutý deň si banka vykoná úhradu," dodáva s tým, že umožňujú klientovi vykonať mimoriadnu splátku v ľubovoľný deň stanovený klientom, nielen v termíne štandardnej mesačnej splátky.

Klienti si vyberajú banku aj s prihliadnutím na možnosti pri mimoriadnych splátkach alebo predčasnom splatení. Výhodu majú v tomto prípade tie banky, ktoré neobmedzujú klientov ani v počte ani v sume mimoriadnych splátok.

Aj keď poplatok za predčasné splatenie úveru je regulovaný, pozor si dajte na skryté poplatky. Ak by ste totiž chceli starý "drahý" úver  splatiť novým lacnejším, nevyhnete sa napríklad poplatku za potvrdenie o zostatku úveru, za ktorý si banky pýtajú desiatky eur.

Ako na to?

Podľa Zuzany Ďuďákovej, hovorkyne UniCredit Bank, u nich pri spotrebných úveroch klient podá Žiadosť o predčasné splatenie a následne finančné prostriedky budú zúčtované najbližší nasledujúci splátkový (platobný) deň, ktorý je uvedený v úverovej zmluve klienta.

Ak teda uvažujete o takejto možnosti, dôkladne si zistite, aké podmienky ponúka banka, v ktorej úver máte, a podľa toho sa rozhodnite. S podrobnosťami vás zamestnanci radi oboznámia.
Foto: redakcia