Zisky bánk v roku 2021 boli výrazne vyššie ako v roku 2020

Autor: redakcia
27.04.2022 (09:50)

Banky na Slovensku zvýšili svoj zisk o 55% aj vďaka vyšším poplatkom a zrušenému bankovému odvodu. Pozrite si rebríček bánk podľa dosiahnutých výsledkov.

Napriek nízkym úrokom a pretrvávajúcej pandémii banky na Slovensku vlani zarobili 726,8 miliónov eur, čo je medziročný nárast o takmer 55 %, informuje Národná banka Slovenska.

Za vysokým ziskom sa skrýva aktivita bánk v požičiavaní. Banky poskytovali veľa úverov, najmä hypoték, keďže úroky na nich boli stále rekordne nízke. V roku 2021 sa objem nových úverov na bývanie zvýšil o 28,7% a ich priemerná úroková sadzba v decembri dosiahli historické minimum 0,93%.

Ako uvádza Slovenská banková asociácia, ďalší dôvod na prudký rast ziskov bolo zrušenie bankového odvodu v polovici roka 2020. To sa prejavilo najmä na výsledkoch za minulý rok. Finančným domom tiež pomohlo, že tvorili podstatne nižšie opravné položky ako v roku 2020. Ekonomika sa zotavovala z pandémie, a preto banky na opravné položky dali o 200 miliónov eur menej ako v predchádzajúcom roku.

Príjmy z poplatkov výrazne stúpajú

Nízke úrokové sadzby bankám zrazili príjmy z úrokov. Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 16 miliónov eur. Naopak, finančné domy zarobili výrazne viac na poplatkoch a províziách. V roku 2021 dokázali medziročne zvýšiť svoje príjmy z poplatkov a provízií o 40 miliónov eur. Rástli najmä výnosy zo sprostredkovania finančných produktov. Banky zarobili viac aj vďaka väčšiemu počtu transakcii v platobnom styku a z rastu objemu poplatkov z poskytnutých úverov.

Takto sa darilo jednotlivým bankám:

Slovenská sporiteľňa

Medzi najúspešnejšie patrí Slovenská sporiteľňa, ktorá dosiahla vlani čistý zisk 228,1 milióna eur, čo je viac ako dvojnásobný nárast oproti roku 2020. Táto najväčšia banka na Slovensku zarobila menej na úrokoch, keďže jej čistý úrokový výnos poklesol o 1,3 %. Na druhej strane, jej čistý príjem z poplatkov a provízií narástol až o 18,4 %.

Tatra banka

Tatra banka ukončila vlaňajší rok s rekordným ziskom 162,1 milióna eur, čo bol medziročný nárast o viac ako 50%. Banke sa darilo viac požičiavať, najmä úvery na bývanie výrazne stúpli. Klienti navýšili aj objem vkladov skoro o 10%.

VÚB

Darilo sa aj VÚB, ktorej narástol v minulom roku čistý zisk o viac ako tretinu na 113,3 milióna eur. Nárast čistého zisku bol okrem aktívnejšieho úverovania spôsobený najmä zrušením bankového odvodu, tvrdí banka.

ČSOB

Štvrtá najväčšia banka na Slovensku - ČSOB vlani dokončila prevzatie OTP banky. Darilo sa jej aj na poli hospodárskych výsledkov. Jej čistý zisk stúpol o viac ako 80% na 82,6 milióna eur z predvlaňajších 45,4 milióna eur. ČSOB zarobila viac na poplatkoch aj na úrokoch, i keď nárast príjmov bol mierny. Banke sa podarilo zvýšiť aj objem úverov.

365 banka

365 banka, dosiahla vlani zisk po zdanení 58,3 milióna eur čo predstavuje 31 % medziročný nárast. Tejto pôvodne online banke sa darilo najmä na poli úverov. Hodnota úverového portfólia klientov sa zvýšila o 13,5 %. Objem úverov poskytnutých retailovým klientom narástol dokonca o 32 % na 1,8 miliardy eur.

Prima banka

Vlani sa darilo mierne zvýšiť zisk aj Prima banke. Čistý zisk narástol o 2,7 % na 18 miliónov eur. Táto banka menej zarobila na úrokoch, keďže jej čisté úrokové výnosy poklesli o 12 %. Naopak čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 4,4 % na 26,4 miliónov eur.

Hospodárenie bánk za rok 2021

  Čistý zisk (mil.eur) Medziročný nárast/pokles 
Slovenská sporiteľňa* 228,1 111%
Tatra banka* 162,1 53%
VUB banka* 113,3 37%
ČSOB 82,6 81,9%
365.bank 58,3 31%
Prima banka 18,0 2,7%
* Pozn. výsledky za celú bankovú skupinu
 

Foto: Ivan Sedlák