Zriaď si účet a ušetri 10% z trvalých platieb za elektrinu, plyn, telefón alebo internet


UniCredit banka pripravila pre všetkých nových klientov akciovú ponuku na bežné účty.

Podmienky

  • otvorte si účet v UniCredit banke od 1. 3. do 31. 5. 2022
  • a potom najneskôr do 30. 6. 2022 si na novozaloženom účte zriaďte trvalé príkazy, inkasá v prospech vybraných dodávateľov alebo SIPO

Odmena

Výška maximálnej mesačnej odmeny je stanovená podľa zvoleného typu Účtu:
Účet ŠTART: 4 EUR
Účet OPEN: 12 EUR
Účet TOP: 20 EUR
Odmena bude klientovi vypočítavaná a následne pripisovaná počas 12 po sebe idúcich mesiacov. Posledný termín výplaty je 20. 8. 2023.

Trvanie

Akciová ponuka trvá od 1.3.2022 do 31.5.2022.
UniCredit bank

Pozrite si zľavy, ktoré pre vás pripravili ostatné banky