30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite

21.09.2021 (14:30)

Poštová banka už šiestykrát otvára grantový projekt Nápad pre 3 generácie. Sumou 30 000 eur aj tento rok podporí tých, ktorým záleží na zveľaďovaní komunít a ich projekt zároveň prepojí viaceré generácie. Cieľom grantu je podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tomto náročnom období tráviť spolu viac času a zároveň si pomáhať. K dnešnému dňu sa vďaka grantovému projektu realizovalo už 92 unikátnych nápadov, ktoré boli podporené sumou spolu až 140 000 eur.

Posledné mesiace prevrátila pandémia život nielen na Slovensku doslova hore nohami. Izolácia najviac doľahla na deti, ktoré nemohli chodiť do školy, a na seniorov. Realizovať aktivity, ktoré týmto dvom generáciám umožnia zmysluplne sa socializovať, sú ideálnym spôsobom, ako podať pomocnú ruku. „Grant Poštovej banky prináša do regiónov projekty, ktoré v rámci komunít vytvárajú a utužujú medzigeneračné vzťahy a v období, keď všetci trávime enormné množstvo času na sociálnych sieťach, skvelú alternatívu na aktívne a plnohodnotne strávenie času. Pätnásť projektov, ktoré sa v tomto roku už realizovali, pomohli ľuďom v komunitách po celom Slovensku získať nové vedomosti a zručnosti, umožnili im aktívne tráviť čas v príjemnom prostredí a navzájom sa lepšie spoznávať. Sme naozaj hrdí, že pomáhame ľuďom vytvárať projekty, ktoré ich dlhodobo spájajú a majú pridanú hodnotu,“ povedala Hanka Tarabová, zodpovedná za grantový projekt Poštovej banky. „Každý rok dostávame množstvo žiadostí o grant. Mnohé z nich ponúkajú trvalo udržateľné alternatívy pre svoje okolie. Vidno, že Slováci majú chuť a snahu meniť spoločnosť k lepšiemu a aktívne sa zapájať. A my ich v tom radi podporíme aj tento rok,“ dodáva Hanka Tarabová.

Grant je otvorený skutočne pre každého

Grantový projekt Nápad pre 3 generácie je prístupný pre všetkých, ktorí majú záujem prinášať kvalitné projekty, prepájajúce rôzne generácie. O príspevok tak môžu zažiadať fyzické osoby, školy, škôlky, občianske združenia, ako aj nadácie. Projekty z oblasti zdravotníctva, sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, zveľaďovania verejného priestoru, životného prostredia a iných je potrebné prihlásiť na stránke grantu do 2. novembra 2021. Nadácia následne vyberie najlepšie projekty a rozdelí im spolu až 29-tisíc eur. Maximálna výška finančnej podpory na jeden projekt je 2 500 eur. Extra suma vo výške 1 000 eur je pripravená pre TOP projekt. O ňom rozhodne široká verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do hlasovania od 2. do 10. decembra 2021. Bližšie informácie sú k dispozícii na www.pre3generacie.sk.

Pomáhame už šiesty rok

Za päť rokov podporila Poštová banka práve vďaka projektu grantovému programu Nápad pre 3 generácie už 92 projektov z rôznych kútov Slovenska sumou spolu 140 000 eur. Vďaka grantu, ktorý prepája nielen ľudí, ale aj generácie, tak pribudlo tento rok až 15 realizovaných projektov. Medzi inými aj Veselá klubovňa na kopanici Horná Súča – Dúbrava, kde sa stretávajú všetky generácie a okrem detského kútika je jej súčasťou aj priestor na kreatívne vyžitie. Spolu s klubovňou ožil aj okolitý zanedbaný areál bývalej materskej školy, ktorý sa podarilo premeniť na pekné a funkčne vybavené ihrisko. V obci Lúčky prostredníctvom projektu Včely pre každého pribudli nové včelie úle, včelstvá a nové včelárske náradie pre tých, ktorí sa rozhodli rozšíriť rady aktívnych včelárov. Vďaka tomu sa v tomto regióne zlepšili aj podmienky opeľovania záhrad a sadov, a tým sa podnietilo aj zvýšenie úrodnosti. Obyvatelia z Vinosadov, rovnako ako aj ľudia z blízkych obcí v rámci projektu Na Priadkach, dostali možnosť sa na jar a aj počas celého leta zúčastňovať rôznych kurzov a prezentácií zameraných na spracovanie vlny a výrobu vinosadských krojov. Tie sa používali pri mnohých aktivitách obce, od vítania detí do života, vítanie jari, Jánske ohne po oslavy SNP. Projekt tak prepojil ľudí zo širokého okolia nielen medzigeneračne, keď starší odovzdávali skúsenosti deťom a mládeži, ale zároveň zaujímavým spôsobom udržiava tradície našich predkov formou atraktívnou aj pre mladšie generácie. Poďme spolu do záhrady! realizovala ZŠ Petra Škrabáka z Dolného Kubína. Prírodné prostredie školskej záhrady bolo využité na zážitkové a bádateľské vyučovanie a tiež na tvorivé dielne, a to aj počas denného tábora a Letnej školy. Realizovali spolu aj rovesnícke vzdelávanie pre spolužiakov a deti z blízkej materskej školy. V rámci projektu sa myslelo aj na staršiu generáciu, deviataci pomáhali pri úprave záhrady v dennom centre seniorov, vytvárali vyvýšené záhony, vysádzali bylinky, zeleninu a ovocné kríky. Všetky podporené projekty prinášajú svojim komunitám skvelú príležitosť na budovanie medziľudských vzťahov, ponúkajú zaujímavú alternatívu trávenia voľného času a často unikátne a dlhodobo udržateľné riešenia na zlepšenie životného prostredia.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Poštová banka, Foto: Poštová banka