Poplatok za predčasné splatenie hypotéky si banky stále účtujú

Autor: Andrej Dorič
20.06.2013 (16:45)

Nový bankový zákon úplne nezrušil poplatok za predčasne splatenie hypoúveru, iba bankám zúžil možnosť jeho vyberania. 

Na BANKY.sk sa obrátil čitateľ, ktorý chcel vedieť, či má banka právo po nedávnej novele zákona o bankách pýtať od neho poplatok za predčasné splatenie hypotekárneho úveru. Jeho úver má variabilnú úrokovú sadzbu bez viazanosti.

Nový bankový zákon, ktorý platí od 10.júna priniesol zrušenie poplatku za vedenie úveroveho účtu, ale poplatok za predčasne splatenie hypoúveru úplne neeliminoval, iba upravil podmienky, za akých si ho banky nemôžu pri hypotekárnych úveroch s variabilnou úrokovou sadzbou účtovať.

Zákon hovorí, že ak ide o hypotekárny úver s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, klient je oprávnený jedenkrát ročne predčasne splatiť takýto hypotekárny úver alebo jeho časť, pričom hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s týmto predčasným splatením hypotekárneho úveru.

Poplatky za predčasne splatenie hypotéky
mBank  0 eur
Slovenská sporiteľňa 2% z mimoriadnej splátky x počet dní do skončenia doby fixácie / 360 - maximálne však 10% z mimoriadnej splátky
Poštová banka 3% z výšky nesplatenej istiny
Prima banka, Sberbank 4% z predčasne splatenej sumy
VÚB banka 4% z výšky mimoriadnej splátky, min. 166  eur
OTP banka, UniCredit Bank 5% z predčasne splatenej istiny, minimálne 166 eur
ČSOB, Tatra banka 5% z objemu mimoriadnej splátky

„V prípade, že pri úvere s variabilnou úrokovou sadzbou došlo za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka k zmene úrokovej sadzby, banka má nárok na zúčtovanie poplatku za predčasnú splátku úveru,“ vysvetľuje Martin Šabo, hovorca OTP banky. 

Túto interpretáciu zákona bankami povrdzuje pre BANKY.sk aj Monika Klobušická,hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie. 

"Novelou zákona o bankách sa zavádza možnosť bezodplatne splatiť celý alebo časť hypotekárneho úveru s variabilnou úrokovou sadzbou jedenkrát ročne za podmienky, že sa za posledný rok táto sadzba nezmenila. Z uvedeného však ale nevyplýva, že banka musí vypustiť zo svojho cenníka takýto poplatok, nakoľko tento poplatok banka bude môcť vyberať vo všetkých ostatných prípadoch okrem tejto konkrétnej výnimky uvedenej v zákone," vysvetľuje Klobušická.

V OTP Banke je tento poplatok nezávisle od typu úrokovej sadzby rovnaký vo výške 5% z predčasne splatenej istiny, minimálne 166 eur. V ostatných bankách sa výška tohto poplatku pohybuje od 2% do 5% zo sumy mimoriadnej splátky. Prehľad poplatkov za predčasné splatenie úveru si pozrite v tabuľke.

Neprehliadnite:


Foto: BANKY.sk