Pôžičky pre menej bonitných ľudí sú možné. S ručiteľom.

Autor: Mário Skyba
26.02.2018 (09:00)

Aj ženy na materskej či dôchodcovia majú šancu dostať úver, ale zvyčajne budú potrebovať spoludlžníka.
Na trhu sú aj skupiny ľudí, ktoré majú nižšie príjmy ako bežná pracujúca populácia, ale aj oni by si radi požičali či už na bývanie alebo spotrebu. Banky.sk preto zisťovali, či aj žena na materskej, nezamestnaný, dôchodca alebo invalid s príjmami niekoľko stoviek eur majú šancu si požičať v banke.

Namodelovali sme žiadateľa, ktorý má príjem len do 400 eur a chcel by získať pôžičku 1600 eur, pričom nemá iné úvery a má pozitívnu úverovú históriu.

Pravidelný príjem a bonita

Oslovené banky tvrdia, že by vedeli aj takým klientom poskytnúť pôžičku, ale len za predpokladu, že splní isté podmienky. „Všetko závisí aj od ďalších faktorov ako napríklad od požadovanej doby splatnosti, úrokovej sadzby, ktorú klient dostane a podobne,“ vysvetľuje Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Analytici sú však pri úverovaní týchto nízkopríjmových ľudí skeptickejší. „Žena na materskej dovolenke má príjem od štátu 205 alebo 250 eur, táto nízka výška príjmu ju diskvalifikuje na pôžičku 1 600 eur,“ tvrdí Maroš Ovčarik, riaditeľ Finančného kompasu.

Odporucame Radovan Slobodník, hovorca Prvej stavebnej sporiteľne, tvrdí, že ženy na materskej dovolenke majú možnosť získať úver, pretože rodičovský príspevok považuje banka za príjem pri skúmaní bonity. „Avšak tento úver by musel byť vyšší ako 1 700 eur, v prípade stavebného úveru alebo ako 3 000 eur, v prípade medziúveru. Pre poskytnutie takého úveru je potrebná druhá osoba v úverovom vzťahu,“ dodáva. Uvedené sumy sú totiž minimálne výšky úverov aké sporiteľňa poskytuje.

Základným kritériom pre získanie úveru v banke je mať pravidelný príjem zo zamestnania alebo zo živnosti a pritom nebyť v skúšobnej lehote. Preto ani nezamestnaný človek úver v banke nezíska.

Dôchodca má z tejto skupiny najväčšiu šancu získať úver. Pokiaľ má vyšší dôchodok, žiadne záväzky ani iné úvery. „Podmienkou bánk je, že úver musí byť splatený do určitého veku žiadateľa,“ dodáva Ovčarik. V niektorých bankách je táto hranica nastavená na 65 rokov, v iných až do 70 rokov. Slobodník tvrdí, že vedia požičať aj seniorom, ak prejdú hodnotením bonity. „Ide predovšetkým o schopnosť splácať úver po odrátaní výšky životného minima,“ vysvetľuje.

Poštová banka bežne akceptuje starobný aj invalidný dôchodok ako pravidelné príjmy, ale žiadateľ musí spĺňať aj ostatné podmienky na poskytnutie spotrebiteľského úveru. Tu je dôležitá výška príjmu.

Podľa Ovčarika čiastočný invalid, pokiaľ nemá iný príjem okrem invalidného dôchodku, má minimálnu šancu získať úver v bankách.

Vekový limit je vysoký

Kto by si myslel, že tesne pred dôchodkom či pri jeho poberaní nemá šancu na získanie úveru, mýlil by sa. Banky sú ochotné starším ľuďom požičiavať naozaj do vysokého veku. „Často je to jediná možnosť ako si vedia zrekonštruovať bývanie,“ dodáva Slobodník.

Prvá stavebná sporiteľňa poskytuje úvery dôchodcom s podmienkou, že ten musí byť splatený do dovŕšenia 78 rokov jeho veku. Poštová banka štandardne poskytuje úvery žiadateľom do 64 rokov, pričom je potrebné, aby vek dlžníka v čase splatenia úveru neprekročil 70 rokov.

Neprehliadnite

Spolužiadateľ ako pomoc

Odborníci aj bankári sa zhodujú na tom, že ďalším riešením pre nízkopríjmových žiadateľov, ktorí nesplňajú výšku príjmu na úver, je prizvať do úverového vzťahu bonitnejšieho spoludlžníka. Či už rodinu alebo priateľov. „Žiadateľ, ktorý poberá materské, môže požiadať o spotrebiteľský úver za predpokladu, že do úverového vzťahu vstupuje v roli spoludlžníka, prípadne ak okrem materského poberá aj iný príjem,“ potvrdzuje Žáčková.

Dôchodcovia sa objavujú aj na druhej strane úverového vzťahu ako ručitelia pri úvere, svojim deťom či vnukom. Na to by nemali zabúdať, pretože ich záväzok je zapísaný v úverovom registri a zhoršuje im šance požičať si.

Nebankovky

Ak by náš žiadateľ nepochodil v banke a nenašiel ani spoludžníka, má možnosť sa obrátiť aj na nebankové subjekty. Tie však zvyčajne majú vyššie úroky ako banky, hoci extrémne vysoké úžernícke úroky im už Národná banka Slovenska zakázala.

Pri úvere si treba všímať nielen výšku úroku, ale aj ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), kde sa skrývajú aj všetky poplatky spojené s úverom. Práve nebankovky majú poplatky napríklad za poskytnutie úveru vysoké. Podobne sú vysoké aj úroky či pokuty z omeškanej splátky.

Napríklad ak by ste si požičali 1 600 eur na kartu na rok v Home Credite, ročná úroková sadzba karty je 19,45%, ale RPMN až 21,28 % a celková splatená suma bude až 1768,52 eur.
Tiež platí pravidlo, že čím menšie pôžičky si beriete na krátky čas, tým viac za úver zaplatíte. Napríklad portál minipozicka.sk poskytuje aj 100 eur na mesiac, ale úrok je mesačne 28%, takže jej vrátite až 128 eur a navyše má úroky z omeškania 0,15% denne a zmluvnú pokutu za upomienku 3 eurá. Ak ste nedisplinovaný dlžník, môžete úver poriadne preplatiť. Poriadne ho preplatíte, aj keď disciplinovaný ste.
 
Foto: redakcia