NBS navrhuje sprísniť pravidlá pre hypotéky. Zavedie sa klesajúci parameter DTI

07.06.2022 (09:25)

Národná banka Slovenska si už dlhší čas všíma stúpajúci podiel hypoték s dlhou splatnosťou, ktorá končí aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Sprísnením pravidiel sa predíde tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami. Pozrite si, čo sa zmení a koho sa zmena dotkne najviac.

Prečo NBS pristupuje k sprísneniu?

Súčasné pravidlá na schvaľovanie hypotekárnych úverov sú nastavené dobre. NBS však vidí riziká pri úveroch, ktorým končí splatnosť až v dôchodkovom veku. V rámci konkurenčného boja o klienta, banky stále viac posúvajú hranice splatnosti, či s cieľom znižovať splátky, alebo opakovane navyšovať zostatkovú sumu úveru pri refinancovaní.

Na Slovensku tak vznikol trend posúvania splatnosti hypoték do vysokého veku, neraz až po sedemdesiatke. Podiel nových hypoték, ktoré budú končiť až v dôchodkovom veku, vlani narástol z 36 na 40%. Až štvrtina dlžníkov má dnes vyšší dlh ako pred troma rokmi, a to napriek pravidelným splátkam. Pri odchode na dôchodok však seniorom nárazovo poklesne príjem a môžu nastať problémy so splácaním úveru.

Výška úverov klientom v strednom veku rastie výrazne rýchlejšie ako ich príjmy. Hlavným cieľom sprísnenia podmienok je zabrániť pokračovaniu takýchto rizikových trendov do budúcnosti.

Koho sa obmedzenie bude týkať?

Toto obmedzenie nebude plošné, týka sa len tých úverov, pri ktorých vidí NBS rastúce riziko. Ide o úvery, ktoré budú splácané aj na dôchodku a zároveň je ich výška v porovnaní k príjmu príliš vysoká. Podľa odhadov sa táto regulácia dotkne približne 1 z 20 klientov. Títo klienti si budú môcť zobrať zhruba o 15 % nižší úver, než doteraz.

Návrh opatrení sa týka klientov starších ako 40 rokov, ktorých úvery presahujú do dôchodku. Týmto opatrením sa nezavádza žiadny vekový strop, ani sa nezakazuje poskytovanie úverov na dôchodku.
Mladších ľudí sa toto sprísnenie netýka.

Postupne klesajúci DTI

Do výpočtu, akú maximálnu výšku hypotéky banka klientovi schváli, vstupuje aj parameter DTI (debt to income). Dnes je pre všetkých tento parameter vo výške 8-násobku ročného príjmu. Toto sa od októbra 2022 (po schválení tohto opatrenia) zmení. S pribúdajúcim vekom bude DTI bude klesať.

2022-06-07-DTI

Príklad č.1: Klient vo veku 45 rokov s mesačným čistým príjmom 1 000 € si bude môcť zobrať maximálny úver vo výške 6,75 x 12 mesiacov x 1 000 € = 81 000 €.

Príklad č.2: Klient vo veku 40 rokov s mesačným čistým príjmom 1 000 € si bude môcť zobrať maximálny úver vo výške 8 x 12 mesiacov x 1 000 € = 96 000 €.

Toto opatrenie ešte nie je schválené. Účinnosť nových pravidiel navrhuje NBS od 1. októbra 2022.
 
Zdroj: NBS, Foto: redakcia