Rekonštrukcia bytu: čo budete potrebovať a koľko vás to bude stáť

Autor: redakčne upravené
06.10.2022 (15:00)

Poradíme vám, na čo by ste nemali pred rekonštrukciou zabudnúť a akým spôsobom ju financovať.

V tomto článku nebudeme riešiť drobné úpravy, ako je maľovanie, či kúpa nového nábytku, čo zvládne každý sám. Zameriame sa na tie rozsiahlejšie, pri ktorých prichádzajú na rad otázky, čo k rekonštrukcii bude potrebné, ako ju zrealizovať, koľko to bude stáť.

Rekonštrukcia starého bytu

V prípade rekonštrukcie bytu je jej realizácia značne jednoduchšia, pretože dispozície bytu sa príliš meniť nemôžu. Pri rekonštrukcii bytu veľkého rozsahu so zmenou dispozície je potrebné požiadať mestskú časť o zmenu priečok, pričom odborník v oblasti stavebníctva, čiže statik musí tieto zmeny odsúhlasiť, pretože nemôžu narušiť statiku celej budovy. Pri zachovaní pôvodných priečok v byte stačí stavebné práce ohlásiť a poprosiť susedov o trpezlivosť a zhovievavosť pri stavebných prácach. V prípade výmeny elektrických káblov je ideálne dať si vypracovať revíznu správu, ktorá odobrí kvalitu a dodržanie noriem pri výmene elektrických vedení. Na rekonštrukciu bytu treba počítať s rozpočtom od 20.000 do 50.000 eur, pri veľkej rekonštrukcii aj viac.

Rekonštrukcia starého domu

V prípade rekonštrukcie starého domu je jej realizácia omnoho zložitejšia, ale zároveň poskytuje viac možností. Tu je veľmi dôležité si celý postup rekonštrukcie pripraviť a naplánovať, lebo neraz sú jednotlivé kroky takmer totožné s výstavbou nového domu. Je rozdiel, či pôjde o rekonštrukciu len interiéru alebo sa bude meniť strecha, fasáda, nosné múry, vodovodné potrubia, elektrina a podobne. Všetky plánované zmeny ovplyvnia aj samotnú cenu rekonštrukcie.

Jej cena sa môže pohybovať od 20.000 eur do 100.000 eur, môže to byť aj viac v závislosti od použitých materiálov i rozsahu prác. Cenu ovplyvní aj skutočnosť, či bude rekonštrukcia realizovaná svojpomocne alebo prostredníctvom dodávateľskej firmy. Pri plánovaní rozpočtu netreba zabudnúť ani na poplatky rôznym úradom. Napríklad pri prístavbe domu, kedy sa bude meniť jeho pôdorys, treba počítať aj s platbami pre stavebný úrad za rôzne povolenia a potom geodeta, ktorý príde nové rozmery domu zamerať, aby bolo možné tieto zmeny zapísať na list vlastníctva.

Pripraviť sa treba aj na nepredvídateľné náklady, ktoré sa objavia až po začatí rekonštrukčných prác. Preto odporúčame k rozpočtu na rekonštrukciu pripočítať približne 20% z plánovanej ceny rekonštrukcie.

Financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti formou hypotéky

Keďže rekonštrukcia bytu alebo domu stojí pri súčasných cenách rádovo desiatky tisíc eur, v niektorých prípadoch aj cez 100.000 eur, je dobré vopred vedieť, akým spôsobom je možné túto investíciu financovať formou úveru. Na výber máte niekoľko možností:

a) Spotrebný úver – každá banka poskytuje klientom spotrebné úvery bez založenia nehnuteľnosti so splatnosťou najviac 8 rokov a úrokmi v priemere okolo 8%. Tento úver je určený tým, ktorý už voľnú nehnuteľnosť na založenie nemajú a postačí im suma do 40 - 50 tisíc eur. Niektoré banky majú na účel investície do nehnuteľnosti zvýhodnené podmienky. Nevýhodou tohto typu úveru sú vyššie úroky a krátka splatnosť, takže žiadateľ musí mať dostatočný príjem na jeho získanie.

b) Hypotekárny úver – na rekonštrukciu jednoznačne odporúčame tento typ úveru, pretože je možné dostať až 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti a so splatnosťou až 30 rokov. Úrokové sadzby na hypotékach sú nižšie ako pri spotrebnom úvere. V niektorých bankách je možné požiadať o hypotéku na rekonštrukciu aj ako bezúčelový úver, ktorého výhodou je, že banke netreba predkladať použitie načerpaných peňazí a úrok a doba splatnosti sú tiež rovnaké ako pri účelovej hypotéke. Pri účelovej hypotéke na rekonštrukciu je potrebné dokladovať fotodokumentáciu, položkový rozpočet a čestné vyhlásenie k použitým prostriedkom, prípadne bločky a faktúry podľa podmienok jednotlivých bánk.

c) Stavebný úver – na rekonštrukciu nehnuteľnosti je možné získať buď bez alebo so založením nehnuteľnosti. Stavebné sporiteľne ale požadujú predloženie bločkov a faktúr vždy. Výhodou stavebného úveru bez založenia nehnuteľnosti oproti spotrebnému úveru v banke je jeho podstatne dlhšia splatnosť, čiže aj nižšia splátka.

Aj napriek zložitosti je rekonštrukcia bytu alebo domu vždy zaujímavou možnosťou, ako si spríjemniť a zmodernizovať bývanie a zároveň predĺžiť jeho životnosť a zvýšiť hodnotu svojej nehnuteľnosti. Dôležité je, aby ste sa na ňu poriadne pripravili a nezabudli na žiadny detail. Je dobré mať poruke odborníkov z oblasti stavebníctva aj financovania a vopred myslieť na to, že rozsiahla rekonštrukcia podlieha rôznym povoleniam.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com