Mimoriadne vklady vám pomôžu ušetriť na hypotéke

Autor: redakčne upravené
24.10.2022 (13:00)

Zákon umožňuje klientom robiť mimoriadne vklady na hypotéke do 20% z aktuálneho zostatku istiny bez poplatku za predčasné splatenie. V niektorých bankách vám dovolia mimoriadne splatiť viac. Tiež bez poplatku. Pozrite si, koľko dokážete pri mimoriadnych vkladoch ušetriť.

Ako to funguje? Ak ste si nasporili nejakú sumu peňazí a rozhodli ste sa ušetriť na hypotéke, môžete urobiť mimoriadnu splátku. Ak je to menej ako 20% z aktuálneho zostatku hypotéky, nezaplatíte poplatok za predčasné splatenie. Vo väčšine bánk tak môžete urobiť po 12 splátkach a to jednorazovým vložením určitej sumy na váš úverový účet. O mimoriadnu splátku je nutné požiadať vo vašej banke.

V niektorých bankách môžete robiť mimoriadne vklady priebežne a ich suma spolu nemôže presiahnuť 20% z aktuálneho zostatku, v iných len napríklad raz ročne vo výročný deň čerpania resp. podpisu úverovej zmluvy.

Mimoriadne vklady na hypotéke mimo zákonných 20%

Niektoré banky vám umožnia robiť mimoriadne vklady aj nad rámec 20% aktuálneho zostatku úveru ročne. V jednej z nich môžete robiť mimoriadne splátky do 20% z celkovej výšky úveru a nie len z aktuálnej istiny, čo je výrazný rozdiel. Iná zas poskytuje možnosť mimoriadnych vkladov na mesačnej báze cez mobilnú aplikáciu. Pripomíname, že stále hovoríme o mimoriadnych vkladoch bez poplatku za predčasné splatenie.

Samozrejme, banky vám umožnia robiť mimoriadne vklady aj nad spomínané limity, ale v tomto prípade sú už spoplatnené výškou 1% zo sumy mimoriadnych splátok.

Výhody mimoriadnych vkladov na hypotéke

Ak sa rozhodnete urobiť na vašej hypotéke mimoriadnu splátku, môžete tým len ušetriť. Máte dve možnosti: buď si znížite splátku pri zachovaní pôvodnej splatnosti úveru alebo si zvolíte možnosť zachovania splátky a požiadate o skrátenie splatnosti hypotéky.

V niektorých bankách sú obe alternatívy bezplatné, len si vyberiete tú, ktorá vám viac vyhovuje. V mnohých bankách je však bezplatné len zníženie splátky. Zachovanie splátky a zároveň skrátenie doby splatnosti vám niektoré banky spoplatnia jednorazovou sumou za zmenu zmluvných podmienok. Týmto sa totiž mení základný parameter hypotéky. Navyše, pre banku je to menej výhodné, lebo ak si skrátite dobu splatnosti pri zachovaní pôvodnej splátky, ušetríte viac ako len znížením splátky s pôvodnou dobou splatnosti.

Príklad výhodnosti mimoriadnych vkladov na hypotéke pri rôznych alternatívach

Zoberme si príklad hypotéky vo výške 100.000 Eur so splatnosťou 30 rokov a úrokovou sadzbou 2%. Splátka pri takejto výške úveru vychádza cca 370 Eur, za 30 rokov by ste teda spolu zaplatili na splátkach 133.200 Eur. Ak by ste napríklad po 2 rokoch urobili mimoriadny vklad vo výške 10.000 Eur so zachovaním pôvodnej splatnosti, splátka by vám klesla na 330 Eur a spolu za 30 rokov by ste zaplatili približne 119.800 Eur. Ak by ste ale požiadali o skrátenie doby splatnosti a pôvodná splátka 370 Eur by vám ostala, ušetrili by ste 4 roky splácania a celkovo na splátkach by ste zaplatili 115.440 Eur, čo je ešte ďalšia úspora.

Čím sú vyššie úrokové sadzby, tým viac dokážete mimoriadnou splátkou ušetriť.

Doba splatnosti hypotéky a jej optimálne nastavenie

Veľa ľudí uprednostňuje čo najkratšiu splatnosť hypotéky, pretože majú dostatočne vysoké príjmy a chcú mať úver čo najskôr splatený. Toto riešenie však nemusí vyhovovať mladým ľuďom, ktorí si plánujú založiť rodinu. Keď manželka ostane doma s deťmi, jeden príjem do rodinného rozpočtu vypadne. Preto najmä mladí ľudia by mali zvážiť hypotéku na čo najdlhšiu dobu, aby ich za nijakých okolností jej splácanie nezaťažovalo viac ako je to nutné. A keď si vytvoria úspory, majú možnosť práve mimoriadnymi vkladmi na hypotéke výrazne šetriť.

Čo odporúčajú hypotekárni špecialisti?

Je lepšie našetriť si väčšiu sumu peňazí a potom ju naraz vložiť na hypotéku, ako sa trápiť s vysokými splátkami a v prípade neočakávaných udalostí sa dostať do omeškania so splácaním. Alebo, ak to vaša banka dovoľuje, využívajte možnosti bezplatných mimoriadnych splátok priebežne počas roka. Ďalšou možnosťou je finančné úspory uložiť do vhodných typov investičných produktov, ktoré vám môžu zarobiť viac ako zaplatíte na úrokoch na úvere.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák