Hypotéky pre cudzincov. Aké podmienky musíte splniť?

Autor: redakčne upravené
20.10.2022 (15:00)

Banky poskytnú hypotéku aj občanom inej krajiny ako je Slovensko, avšak splniť musia niekoľko podmienok.

Dlžníkom na hypotéke môže byť aj občan inej krajiny ako Slovenska, avšak musí mať povolenie na pobyt v SR alebo iné väzby na Slovensko.

Základné predpoklady hypotéky na Slovensku

Každý žiadateľ musí splniť základné požiadavky jednotlivých bánk, prípadne ich rôzne kombinácie. K základným predpokladom, ktoré žiadatelia vo všeobecnosti v našich bankách musia spĺňať, patria:

a) občianstvo – naše banky akceptujú žiadateľov o hypotéku, ktorí majú slovenské občianstvo bez obmedzení. Mnoho bánk vie financovať aj klientov z iných krajín, no musia mať na Slovensku povolenie na trvalý pobyt. Niektorým bankám postačuje toto povolenie už po určitej dobe jeho získania, iné akceptujú len trvalý pobyt na neurčito. Sú však aj banky, ktoré hypotéky cudzincom nedávajú vôbec. b) zdroj príjmu – banky akceptujú u našincov príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, prípadne niektoré druhy dávok, pokiaľ plynú zo Slovenska. Ak žiadateľ pracuje v zahraničí, naše banky vedia financovať len zamestnancov prípadne opatrovateľky v Rakúsku. Príjmy z podnikania v zahraničí žiadna slovenská banka neakceptuje. Ak žiada o hypotéku u nás cudzinec s príjmom v zahraničí, musí mať na Slovensku povolenie na trvalý pobyt, prípadne aj ďalšie naviazania na Slovensko, napríklad manželku/manžela, rodičov apod. V takom prípade ale aj tak banky týchto žiadateľov posudzujú individuálne.

 
BannerHC-banky.sk


c) vhodná nehnuteľnosť – kým v minulosti sme mali na trhu banku, ktorá akceptovala nehnuteľnosti aj v niektorých okolitých krajinách, hlavne v Rakúsku a Českej republike, aktuálne je možné v nej založiť len rakúsku nehnuteľnosť. Všetky ostatné banky pri poskytovaní hypoték vedia akceptovať ako predmet zabezpečenia VÝLUČNE nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky. Z tohto pravidla neexistuje žiadna výnimka. Jeho dôvodom je rozdielnosť zákonov v jednotlivých krajinách a tým pádom aj prípadné uplatnenie záložného práva v prípadoch nesplácania úveru.

d) účel hypotéky – je tiež dôležitým parametrom v prípade záujmu o úver hlavne občanov mimo SR alebo pri kúpe nehnuteľnosti mimo Slovenska. Niektoré banky síce akceptujú ako účel hypotéky kúpu nehnuteľnosti mimo nášho územia, ale musí ísť o kúpu domu alebo bytu v pohraničných oblastiach. Zároveň ale aj v tomto prípade musí byť k takejto hypotéke založená slovenská nehnuteľnosť. Väčšinou je tak pre žiadateľa najvýhodnejšie požiadať o bezúčelovú hypotéku.

Prenos hypotéky z inej krajiny

Hypotekárni špecialisti sa stretávajú aj s požiadavkami klientov, ktorí by si chceli preniesť hypotéku z inej krajiny na Slovensko. Najčastejšie sa jedná o občanov Českej republiky. Slovenské banky vedia poskytnúť hypotéku len vybranej skupine žiadateľov, ktorí musia splniť podmienky bánk, čo často vôbec nie je jednoduché.

Možnosti cudzincov získať hypotéku na Slovensku sú dosť obmedzené. Je to možné v prvom rade za predpokladu, že predmetom zabezpečenia bude slovenská nehnuteľnosť. Za iných okolností nie je možné na Slovensku hypotéku získať. Ak máte záujem o prenos hypotéky či už na Slovensku alebo z inej krajiny, je dôležité dostať sa v prvom rade k správnym informáciám.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia