2. dôchodkový pilier: Čo je to predvolená investičná stratégia (PIS) a rozloženie úspor podľa veku

Autor: redakcia
24.05.2023 (08:20)

Od 1.5.2023 je zavedená možnosť pre sporiteľov sporiť si v predvolenej investičnej stratégii (PIS). Zrozumiteľne vám vysvetlíme, čo to znamená a ako budú vaše úspory rozložené medzi garantovaným a negarantovaným fondom podľa vášho veku.

Predvolená investičná stratégia predstavuje zákonom preddefinované rozloženie úspor a príspevkov sporiteľa podľa veku.

Mladí sporitelia (do veku 49 rokov), v súlade so zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, budú mať celé svoje dôchodkové úspory alokované v indexovom negarantovanom fonde, ktorý je síce rizikovejší, ale dlhodobý horizont sporenia tieto riziká výrazne znižuje. S pribúdajúcim vekom sa postupne budú presúvať úspory do bezpečného garantovaného dlhopisového fondu.

Ak s preddefinovanou stratégiou nesúhlasite a chcete mať svoje dôchodkové úspory rozložené inak, môžete tak spraviť. Preddefinovaná stratégia je určená hlavne pre pasívnych sporiteľov, teda tých, ktorí sa o 2. pilier až tak nezaujímajú. Má im pomôcť správne si rozložiť dôchodkové úspory v čase. Nasledujúca tabuľka určuje rozloženie úspor podľa PIS podľa veku sporiteľa:

Vek sporiteľa
(v rokoch)

Indexový
negarantovaný d.f.

(v %)

Dlhopisový
garantovaný d.f.

(v %)

16-49

100

0

50

96

4

51

92

8

52

88

12

53

84

16

54

80

20

55

76

24

56

72

28

57

68

32

58

64

36

59

60

40

60

56

44

61

52

48

62

48

52

63

44

56

64

40

60

65

36

64

66

32

68

67

28

72

68

24

76

69

20

80

70

16

84

71

12

88

72

8

92

73

4

96

74

0

100

Sporiteľ bude môcť kedykoľvek vstúpiť do PIS, aj vystúpiť z PIS. Sporiteľ, ktorý do PIS vstúpi, bude mať majetok a nové príspevky prerozdelené medzi negarantovaným a garantovaným dôchodkovým fondom vždy k narodeninám v pomere podľa svojho veku.

Trvanie presunu je dlhodobé a medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami nie sú zásadné rozdiely. Začne tým, že nové príspevky budú presmerované do indexového fondu.

Ako dlho bude trvať presúvanie existujúcich dôchodkových úspor?

365.life - 25 mesiacov - postupné zvyšovanie podielu indexového fondu o 4 %
Allianz - 28 až 29 mesiacov - postupné zvyšovanie podielu indexového fondu o 3,5 %
NN - 34 mesiacov - 30 % sa presunie počas prvých 6 mesiacov, 70 % počas 28 mesiacov
Uniqa - 30 mesiacov – majetok sa podelí počtom mesiacov zostávajúcich do konca presunu
VÚB Generali - 30 mesiacov (postupné zvyšovanie podielu indexového fondu o 3,33 %)

Pozn. vývoj pri sporiteľoch starších ako 50 rokov bude zohľadňovať zákonné limity

Jedným z dôvodov, prečo vznikla predvolená investičná stratégia je fakt, že bežní ľudia nemajú záujem starať sa o to, čo sa deje s ich príspevkami, ktoré si posielajú do 2. piliera. V roku 2013 vláda Róberta Fica presunula všetky dôchodkové úspory ľudí v 2. pilieri do konzervatívneho fondu, čím spôsobila miliardové straty na budúcich úsporách. Konzervatívne fondy sú totiž málo rizikové, no aj málo výnosné. Napriek veľkej snahe dôchodkových správcovských spoločností o presun do viac výnosných fondov, väčšina majetku dodnes ostala v konzervatívnych dôchodkových fondoch, čím sa ľudia pripravili o zisk, ktorý mohol zvýšiť ich úspory a teda by znamel aj vyšší dôchodok z 2.piliera.
 
Zdroj: asdss.sk, Swiss Life Select, Foto: Nicole de Khors, Burst.shopify.com