Aké podmienky musíte splniť na hypotéku?

Autor: redakčne upravené
03.03.2022 (09:10)

Pre tých, ktorí v mori informácií o hypotékach len začínajú „loviť“, prinášame zoznam základných podmienok poskytnutia hypotéky.

Podmienka č.1 – Vek žiadateľa o hypotéku

Banky vo všeobecnosti poskytujú hypotéky pre žiadateľov od 18 rokov. V praxi však takým mladým klientom hypotéku bez spoludlžníka neschvália. Dôležitým je aj maximálny vek, kedy žiadate o hypotéku. Vo väčšine bánk ju totiž musíte splatiť do 65. narodenín. Čoraz viac bánk ale poskytuje hypotéky so splatnosťou aj do 70.roku veku a to maximálne na 30 rokov. Dokonca máme na trhu banku, ktorá vie poskytnúť hypotéku so splatnosťou až do 75. roku veku staršieho žiadateľa, ak sú na nej aspoň dvaja dlžníci.

Podmienka č.2 – Výška príjmov a možnosť ich zdokladovania

Základnou podmienkou získania hypotéky je váš dostatočný preukázateľný príjem, teda príjem, ktorý viete riadne zdokladovať. Tu niekedy narazíme na problém dnešných zamestnávateľov a podnikateľov – oficiálne vyplácanie minimálnej mzdy a optimalizáciu daňových výdavkov. Banky majú vo svojich podmienkach nastavené minimálne sumy, ktoré vám musia ostať k dispozícií na bežné výdavky popri splátke hypotéky. Zo zákona v súčasnosti je táto suma navýšená o ďalšiu sumu, ktorá predstavuje 40% z vašich celkových príjmov, ide o tzv. „finančný vankúš“. Či váš príjem postačí na výšku hypotéky, ktorú potrebujete, vám vie vypočítať hypotekárny špecialista.

Podmienka č.3 – Záväzky žiadateľov o hypotéku

Základnou podmienkou schválenia hypotéky je nie len dostatočná výška vašich príjmov, ale aj čo najnižšie sumy vašich záväzkov. Od reálne zdokladovateľných príjmov banky odpočítajú splátky vašich pôžičiek, prípadne ďalšie povinné záväzky, ako sú napríklad výživné. Až rozdiel vašich príjmov a výdavkov je vašim reálnym príjmom, ktorý je základom na posúdenie vašej schopnosti splácať úver, pričom na splátku novej hypotéky môže byť použitých 60% voľných zdrojov. Banky majú mechanizmy, pomocou ktorých zistia všetky vaše záväzky, nie len splátky úverov, preto je dobré mať svoje podlžnosti pod kontrolou.

Podmienka č.4 – Úverový register

Každý žiadateľ o hypotéku je overiteľný v úverovom registri, či už bankovom alebo nebankovom. Banky na základe vášho súhlasu, ktorý im podpisom žiadosti o úver udelíte, preverujú existenciu všetkých úverových produktov v bankovom i nebankovom registri. Ak máte aktuálne omeškané splátky na akomkoľvek úvere, banka vám hypotéku neschváli. Ak ste mali problémy so splácaním v minulosti, je schválenie hypotéky individuálne v každej banke a záleží od toho, koľko času od vašej delikvencie ubehlo, o aký typ úveru sa jednalo, koľko ste mali omeškaných splátok, či ste mali ďalšie úvery, ktoré ste medzitým splácali načas apod. Banky zaujíma aj dôvod, prečo máte negatívny záznam v úverovom registri. Ale nestrácajte nádej. Banky vedia pri správnom postupe a vhodne zvolenej komunikácií prehodnotiť aj žiadosti klientov s menším zaváhaním pri splácaní svojich úverov a hypotéku nakoniec schváliť.

Podmienka č.5 – Vhodná nehnuteľnosť ako zabezpečenie hypotéky

Ďalším predpokladom schválenia vašej hypotéky je vhodná nehnuteľnosť, ktorú plánujete v banke k hypotéke založiť. Základnou podmienkou je, že sa musí jednať o nehnuteľnosť určenú na bývanie, teda dom alebo byt. K hypotéke nie je možné založiť pozemky, ktoré nie sú určené na výstavbu domu, záhrady, polia, lesy alebo nehnuteľnosti určené na podnikanie. No a samozrejme, vhodná nehnuteľnosť musí byť bez tiarch a vecných bremien, s vysporiadanými pozemkami.

Podmienka č.6 – Zdroj príjmov žiadateľa o hypotéku

Nestačí, aby ste mali dostatočné príjmy, ktoré vám zamestnávateľ potvrdí na tlačive potvrdenie o príjme. Tieto príjmy musia byť overiteľné v registri Sociálnej poisťovne. Zároveň aj váš zamestnávateľ musí mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti. Tzn. že ak firma, v ktorej pracujete, neodvádza dane alebo poistné za vás alebo za seba ako spoločnosť, žiadosť o hypotéku vám môže byť zamietnutá. Ešte prísnejšie sa posudzujú príjmy z podnikania. Banky si na rôznych portáloch overujú dôveryhodnosť vašej firmy a len po dôslednom preverení vašej schopnosti splácať hypotéku vám ju schvália.

Podmienky hypotéky podľa účelu jej použitia

Ďalšie podmienky sa líšia podľa účelu, na ktorý si hypotéku beriete.

Ako vidíte, úspešnosť schválenia vašej hypotéky závisí od mnohých faktorov, ktoré musia byť splnené súčasne. Ak uvažujete o možnosti zobrať si hypotéku, hoci ešte nemáte vybranú vhodnú nehnuteľnosť, stojí za zváženie už teraz preveriť možnosti schválenia vášho úveru. Už vopred sa môžete dozvedieť, akú maximálnu výšku hypotéky môžete získať, s akými podmienkami a viete sa včas pripraviť na všetky kroky, ktoré vás pri jej vybavovaní čakajú a neminú.
Informácie uvedené v tomto článku sú aktuálne v čase jeho vydania. Upozorňujeme čitateľov, že číselné údaje, ako aj niektoré špecifické informácie, sa môžu časom zmeniť. Ak chcete mať stále aktuálne informácie, obráťte sa na špecialistov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia