Hypotéka: Aký je rozdiel medzi dokladovaním príjmu a overovaním príjmu?

Autor: redakčne upravené
17.03.2022 (07:00)

Dokladovanie príjmu a overovanie príjmu sú pojmy, ktoré sa niekedy žiadateľom o hypotéku pletú. Aký je medzi nimi rozdiel?

Spôsoby overovania bonity klientov v bankách

Banky vždy preverovali bonitu a príjmy žiadateľov, no v minulosti neboli pri posudzovaní schopnosti splácať hypotéku na žiadateľov ani zďaleka také prísne ako dnes.

Bonitu/rating klienta banky overujú niekoľkými spôsobmi. Prvým z nich je overenie výšky príjmu v registri Sociálnej poisťovne. Kedysi žiadatelia museli k žiadosti o úver prikladať potvrdenie o príjme, výpisy z účtu, výplatné pásky a podobne. Dnes banky už majú prístup do registra Sociálnej poisťovne, takže vedia príjem žiadateľov overiť jednoduchšie. Potvrdenie o príjme predkladajú už len zamestnanci niektorých ministerstiev, vojaci a policajti. Iným spôsobom zase banky overujú bonitu a príjmy podnikateľov alebo poberateľov akceptovaných dávok. Podnikateľov banky overujú v registri Sociálnej poisťovne, k tomu musia ešte predložiť daňové priznanie, výpisy z účtov a potvrdenie z daňového úradu o zaplatení dane. Žiadatelia, ktorí poberajú rôzne dávky, banke predkladajú potvrdenia z úradov, výpisy z účtu alebo výmery o priznaní dávok.

Rozdielne pojmy – dokladovanie a overovanie príjmov

Keď hovoríme o schopnosti klienta splácať svoje záväzky, stretávame sa s rôznymi termínmi a pojmami. Jedným z najdôležitejších pojmov je dokladovanie a overovanie príjmov. Dôležitou skutočnosťou je, že tieto dva pojmy nie sú ani trochu podobné.

Dokladovanie príjmov v našej terminológií znamená, či žiadateľ má povinnosť banke doložiť svoje príjmy rôznymi potvrdeniami a dokladmi.

Overovanie príjmov pri žiadosti o hypotéku zase znamená, či banka tieto príjmy overuje z rôznych zdrojov a hlavne, či overuje len ich existenciu alebo aj ich výšku.

Úver bez dokladovania príjmu

Ak sa jedná o žiadateľa, ktorý má príjem zo zamestnania, takmer všetky banky vedia jeho príjem overiť aj bez jeho dokladovania. Tzn. že posudzovanie úverov v bankách u zamestnancov takmer vždy prebieha bez dokladovania príjmov. Úver bez dokladovania príjmu ako produkt ale vo všeobecnosti neexistuje, pretože vždy tu hovoríme o tom, či vôbec a aké doklady musí k svojim príjmom žiadateľ o úver predložiť.

Bez overenia to nepôjde

Ďalším pojmom, s ktorým sa pri hypotékach stretávame, je overovanie príjmov. Banky pri schvaľovaní úverov buď overujú existenciu príjmov ako takú alebo overujú v zmysle svojich postupov aj výšku príjmov žiadateľa o hypotéku. Kým vo väčšine prípadov žiadatelia nemusia svoje príjmy dokladovať, banky vždy existenciu príjmov klientov overovať musia. To znamená, že bez ohľadu na typ úverového produktu alebo jeho účel, banky musia poznať zdroj príjmu každého žiadateľa o úver, pričom napr. existenciu príjmov zamestnancov a podnikateľov overujú v registri Sociálnej poisťovne, pretože každý, kto pracuje, musí byť v nej registrovaný.

Čo znamená overovanie výšky príjmu

Všetky banky sú podľa nariadení NBS povinné pri nových úveroch overovať aj výšku príjmu žiadateľa. Novým úverom je napr. hypotéka na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti, je ním tiež poskytnutie bezúčelovej hypotéky alebo spotrebného úveru.

Niektoré banky vedia klientom poskytnúť hypotéku alebo iný úver bez overovania výšky príjmu. Je to v prípadoch čistého refinancovania, kedy klient chce vyplatiť len jeden úver alebo v prípade konsolidácie, čiže zlúčenia viacerých úverov do jedného v niektorých bankách, keď nová splátka je nižšia ako súčet splátok na vyplácaných úveroch.

Na trhu je aj banka, ktorá vie poskytnúť hypotéku pre žiadateľa do 50% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti bez overovania výšky príjmu.

Zhrnutie

Podľa nariadení NBS je možné poskytnúť úver len takému klientovi, ktorý má preukázateľný príjem dostatočný na splácanie úveru. Dokladovanie príjmov od klientov požadujú banky len v takom prípade, ak nie sú overiteľné priamo v registri Sociálnej poisťovne.

Len v prípade čistého refinancovania alebo konsolidácie, banka nemusí overovať výšku vášho príjmu, v iných prípadoch sa tomu nevyhnete.

Ak plánujete novú hypotéku a neviete, akým spôsobom budete musieť preukazovať banke svoje príjmy, prípadne ak nemáte postačujúce príjmy na jej získanie, obráťte sa na odborníka, ktorý vám presne bude vedieť povedať, čo sa máte pripraviť.

Informácie uvedené v tomto článku sú aktuálne v čase jeho vydania. Upozorňujeme čitateľov, že číselné údaje, ako aj niektoré špecifické informácie, sa môžu časom zmeniť. Ak chcete mať stále aktuálne informácie, obráťte sa na špecialistov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák