Mám šancu na hypotéku, ak som v úverovom registri?

Autor: redakčne upravené
04.04.2022 (09:30)

Každý úver, ktorý splácate, je evidovaný v Spoločnom registri bankových informácií, prípadne v nebankovom registri. Ktoré záznamy pre vás predstavujú riziko?

Ľudia, ktorí mali problémy s pravidelným splácaním úveru, hovoria, že „sú v úverovom registri. Aby sme uviedli túto informáciu na pravú mieru, je dobre vedieť, že v úverovom registri sú všetci, ktorí niekedy nejaký úver mali. Každý úver, ktorý splácate, je evidovaný v Spoločnom registri bankových informácií, tzv. SRBI, prípadne v nebankovom registri. Do registra banky zadávajú informácie o žiadanom úvere už ihneď pri podaní žiadosti o úver. Ak je úver schválený a načerpaný, eviduje sa do neho pravidelne každá splátka. Banka zadáva údaje o vašom splácaní buď ihneď po obdržaní splátky alebo v určitých intervaloch.
 
BannerHC-banky.sk

Typy statusov v úverovom registri

Jednou zo základných podmienok pri schvaľovaní úveru je pravidelné splácanie už existujúcich úverov žiadateľa, ktoré sú evidované v úverových registroch. V nich je možné vidieť aj zamietnutie a nečerpanie úveru alebo aj iné úkony súvisiace s podaním žiadosti o úver. Pre orientáciu vo výpise z úverového registra je dobré vedieť, čo znamenajú jednotlivé statusy:
  • žiadosť – tento status vidia banky pri zadaní žiadosti o akýkoľvek typ úveru, v úverovom registri sa objaví automaticky pri vstupe banky alebo nebankovej spoločnosti pri overovaní žiadateľa o úver

  • odmietnuté – tento status úverový register eviduje pri zamietnutí žiadosti o úver alebo hypotéku z akéhokoľvek dôvodu zo strany banky, tzn. ak má žiadateľ omeškané splátky, nedostatočný príjem alebo iné prekážky, ktoré znemožnia banke jeho žiadosť o úver schváliť

  • odvolané – k tomuto záznamu v úverovom registri dochádza vtedy, keď žiadosť o hypotéku alebo iný úver zruší sám žiadateľ, tento typ statusu nepatrí k negatívnym záznamom v SRBI

  • existujúce – uvedený status znamená existenciu úverového produktu či už bankového alebo nebankového podľa druhu registra, sú tam zároveň uvedené detaily úveru vrátane údajov o každej mesačnej splátke a jej včasnej úhrady

  • ukončené – status označuje úvery, ktoré klient už vyplatil a pri vyhodnocovaní jeho bonity sa už do jeho záväzkov nezapočítavajú. Ak ale úver z minulosti nebol žiadateľom o úver splácaný riadne a bez problémov, môže tiež ohroziť bonitu klienta.

Dva druhy úverových registrov

Poznáme dva druhy registrov: bankový a nebankový. V bankovom úverovom registri SBCB (Slovak Banking Credit Bureau) sú združené všetky banky na Slovensku a sú v ňom evidované bankové úvery, leasingy, úvery zo stavebných sporiteľní, kreditné karty a povolené prečerpania každého dlžníka. Existuje aj nebankový register NBCB (Non Banking Credit Bureau), do ktorého evidujú pôžičky nebankové spoločnosti, pričom väčšinou sa jedná o splátkové prípadne leasingové spoločnosti.

V úverových registroch sú evidované všetky súčasné i minulé hypotéky a iné typy úverov.

Prístup do bankového a nebankového registra

Okrem toho, že do úverového registra majú prístup banky a nebankové spoločnosti, každý občan má možnosť o požiadať výpis úverového registra aj sám. Táto služba je pre finančné inštitúcie aj pre občanov spoplatnená, a za výpis z bankového aj nebankového registra treba zaplatiť.

Ako požiadať o výpis z úverového registra?

Ak sa potrebujete dostať k výpisu z úverového registra, máte dve možnosti: prísť do Bratislavy, kde majú oba registre svoju prevádzku a požiadať o výpis na mieste vypísaním žiadosti alebo o ne môžete požiadať elektronicky. Na mieste prevádzky vám vydajú výpis z registra na počkanie za vyšší poplatok alebo vám ho pošlú poštou do 30 dní, vtedy je to lacnejšie. Ak si požiadate o výpis z úverového registra elektronicky alebo poštou zaslaním vypísanej žiadosti, úverový register vám ho pošle domov na adresu na dobierku. O výpis z úverového registra musí vždy požiadať každý sám, nikomu inému ho SBCB/NBCB nevydá, či už osobne alebo poštou. Žiadosť, potrebné informácie o presnom postupe a cenník nájdete na stránkach www.sbcb.sk a www.nbcb.sk.

Úverový register a jeho použitie pri vybavení hypotéky

Ak ste v minulosti mali problémy so splácaním úveru, je dobré požiadať o výpis z úverového registra ešte predtým, než si podáte ďalšiu žiadosť o úver. Hypotekárny špecialista dokáže posúdiť, či sa jednalo len o "menšie prešľapy", ktoré by v banke vedel obhájiť a vybaviť prípadnú výnimku, ak klient vie svoje omeškania zdôvodniť pre banku akceptovateľnými argumentmi.

Ak žiadateľ nesplácal svoje úvery dlhodobo a banky mu jeho záväzky napríklad zosplatnili (pozn.: zosplatnenie úveru – vyhlásenie okamžitej splatnosti úveru z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok úveru) alebo má veľa omeškaných splátok, v tomto prípade klientovi nepomôže ani ten najväčší odborník na hypotéky.

Žiaľ, hypotéky a pôžičky žiadateľom banky zamietajú v 90% prípadov práve z dôvodov problémového splácania predošlých úverov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia