Hypotéka so založením pozemku

Autor: redakčne upravené
24.03.2022 (14:00)

Založenie pozemku na hypotéke podlieha niekoľkým prísnym pravidlám, ktoré banky žiadateľom o úver určujú. Základnou požiadavkou na pozemok, ktorý má byť v prospech banky založený, je jeho účel – musí byť súčasťou nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Hlavnou podmienkou každej hypotéky je založenie nehnuteľnosti určenej na bývanie, čiže bytu alebo rodinného domu. Za nehnuteľnosť v tomto zmysle môžeme považovať aj pozemok, aj keď na ňom žiadna budova nestojí.

Aký pozemok bude banka akceptovať?

Na listoch vlastníctva môžeme vidieť rôzne typy pozemkov, ktoré určujú ich charakter. Sú nimi orná pôda, záhrada, zastavané plochy a nádvoria, vinice a pod., a práve z ich pomenovaní je zjavný spôsob ich využitia. V prípade založenia pozemku k hypotéke ako úveru určenému na bývanie je možné založiť rôzne druhy pozemkov, základným predpokladom ale musí byť možnosť postaviť na takom pozemku rodinný dom prípadne rekreačnú chatu alebo záhradný dom. Sú to nehnuteľnosti, ktoré umožňujú užívateľovi celoročné bývanie a majú dostatočne vybudované inžinierske siete.
 
BannerHC-banky.sk

Typy hypotéky pri rôznych druhoch pozemkov

Aj napriek tomu, že štandardne sa k hypotéke dá založiť len stavebný pozemok, je niekoľko možností, ako sa vysporiadať s touto situáciou. Ak má byť účelom kúpa pozemku, je možné založiť ho aj v prípade, ak je na liste vlastníctva zapísaný ako napr. orná pôda alebo záhrada, ale obec, ktorej je súčasťou, vydá tzv. územno-plánovaciu informáciu (ÚPI), ktorej obsahom bude vyjadrenie, že na danom pozemku sa počíta s výstavbou rodinných domov. Pri inom účele ako kúpa pozemku resp. výstavba domu banka pozemok ako predmet zabezpečenia akceptovať nebude. V prípade pozemku bez ÚPI vydanej obcou, ktorý nie je stavebným pozemkom, je možné kúpiť ho len za podmienky založenia inej vhodnej nehnuteľnosti.

Podmienky založenia pozemku k hypotéke

Takmer všetky banky umožňujú založiť k hypotéke pozemok, no ich podmienky sa líšia. Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú možnosť získať hypotéku so založením pozemku v bankách sú:
  • maximálne LTV – banky sa v prvom rade odlišujú tým, aké maximálne LTV, čiže koľko percent z hodnoty založeného pozemku žiadateľovi poskytnú. Väčšinou je možné dostať až do 80% z jeho hodnoty, ale spravidla je to vtedy, ak žiadateľ zakladá pozemok, ktorý už je charakterizovaný ako stavebný a disponuje aj kompletnými inžinierskymi sieťami. Ak sa jedná o typ pozemku, ktorý nie je stavebný, v takom prípade banky poskytnú nižšie LTV.

  • úroková sadzba – ak banka žiadateľovi schváli hypotéku so založením pozemku, väčšinou mu schváli úrok ako na inej účelovej hypotéke. V prípade pozemku, ktorý nie je už stavebným, môže banka úrokovú sadzbu zvýšiť.

  • účel hypotéky – najviac využívaným účelom hypotéky so založením pozemku je jeho kúpa alebo výstavba rodinného domu. V prípade iných účelov banky ako predmet zabezpečenia žiadny typ pozemku neakceptujú.

  • vlastnosti pozemku – okrem toho, že pozemok, ktorý má byť založený k hypotéke, musí byť stavebný alebo je nutné k nemu doložiť územno-plánovaciu informáciu, o jeho akceptácií pre banky rozhoduje aj existencia inžinierskych sietí, napr. prípojky elektriny, vody, kanalizácia, ale aj vysporiadanie prístupovej cesty.

  • doba splatnosti – ak bude k hypotéke založený stavebný pozemok, na ktorom bude stáť rodinný dom, je možné poskytnúť hypotéku na 30 rokov. Niekedy ale žiadateľ o hypotéku chce založiť pozemok, na ktorom chce postaviť napr. rekreačný objekt, čiže chatu alebo záhradný dom, banky v takom prípade vedia poskytnúť hypotéku so splatnosťou maximálne len 8 rokov.

Odporúčania pri zakladaní pozemku

Ako sme už spomenuli, k hypotéke je možné založiť okrem skolaudovaného bytu alebo domu aj pozemok. S takouto hypotékou sú však spojené určité obmedzenia, o ktorých je dobré vedieť vopred. V prípade kúpy pozemku hneď na začiatku si u predávajúceho overte všetky detaily s súvisiace pozemkom, pozrite si list vlastníctva, skontrolujte, či na pozemku nie sú ťarchy a vecné bremená a či má vysporiadanú prístupovú cestu.

Informácie uvedené v tomto článku sú aktuálne v čase jeho vydania. Upozorňujeme čitateľov, že číselné údaje, ako aj niektoré špecifické informácie, sa môžu časom zmeniť. Ak chcete mať stále aktuálne informácie, obráťte sa na špecialistov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia