Aký je rozdiel medzi poistením a investovaním?

Autor: redakcia
04.03.2024 (09:30)

Poistenie aj investovanie sú finančné nástroje, ale majú úplne odlišné účely a spôsoby fungovania. Pozrite si, v ktorých situáciach je vhodné investovanie a v ktorých zas oceníte poistenie.

Účel

Poistenie: Slúži na ochranu proti rizikám, ako sú choroby, úrazy, smrť, havárie vozidiel, alebo poškodenie majetku. Poistenie poskytuje finančné krytie v prípade nečakaných udalostí. Vďaka poisteniu, nebudete musieť tieto finančné škody platiť z vlastného vrecka. Poistenie si neuzatvárame s cieľom zbohatnúť.

Investovanie: Cieľom investovania je získanie finančného výnosu alebo zhodnotenie kapitálu v čase. Medzi typické investičné nástroje patria nákup akcií, dlhopisov, nehnuteľností, podielových a ETF fondov.
Ak chceme chrániť svoje zdravie a majetok, siahneme po poistení, ak chceme svoje peniaze zhodnotiť a zarobiť, siahneme po investícii.

Riziko a výnos

Poistenie: Poistenie slúži na minimalizáciu rizika, za cenu pravidelných platieb poistného. Výplata poistenia je spojená s vzniknutou udalosťou, ako je napríklad choroba, úraz, havária.

Investovanie: V investovaní sa stretávame s rôznymi úrovňami rizika a výnosov. Čím vyššie je riziko, tým vyšší je očakávaný výnos. Investori môžu utrpieť aj stratu časti alebo všetkých svojich investovaných prostriedkov. Riziko pri poisteni a investovaní nie je to isté. Napríklad, pri životnom poistení hovoríme o riziku choroby, úrazu, či smrti. Pri investovaní sa skôr jedná o ekonomické riziko, či sa spoločnostiam, do ktorých sme investovali bude dariť a budú generovať zisk, prípadne budú schopné vyplácať úrokové výnosy na dlhopisoch.

Doba trvania

Poistenie: Poistenie obvykle platí na dobu určitú (napríklad poistenie auta na 1 rok), po tomto období je potrebné ho obnoviť buď v tej istej poisťovni, alebo si vyberieme inú. Výnimkou je životné poistenie, ktoré sa neoplatí každý rok dojednávať v inej poisťovni. S pribúdajúcim vekom nás totiž čaká aj vyššie poistné.

Investovanie: Pri investovaní hovoríme o investičnom horizonte, čo je doba, počas ktorej chceme zhodnocovať vložené prostriedky. Investovanie môže byť krátkodobé (napríklad obchodovanie s akciami s cieľom rýchleho zisku) cez strednodobé (sporenie na bývanie, štúdium detí) až po dlhodobé (sporenie na dôchodok). Podľa investičného horizontu si vyberáme vhodné produkty. Čím dlhšie chceme investovať, tým môžeme siahnuť po rizikovejších, výnosnejších produktoch.

Finančné nástroje

Poistenie: Klasické formy poistenia zahŕňajú životné poistenie, poistenie majetku, poistenie auta, poistenie zodpovednosti, cestovné poistenie a pod.

Investovanie: Investičné nástroje zahŕňajú akcie, dlhopisy, investičné fondy, nehnuteľnosti, komodity a pod.

Spôsob platenia

Poistenie: Platby poistného závisia od od typu poistenia aj od našich finančných možností. Napríklad cestovné poistenie sa platí jednorazovo, poistenie nehnuteľnosti môžeme platiť štvrťročne, polročne alebo raz ročne, životné poistenie môžeme platiť od mesačných splátok až po ročnú platbu.

Investovanie: Investori obvykle vkladajú peniaze do investičných nástrojov jednorazovo (napríklad nákup dlhopisov) alebo pravidelne (podielové a ETF fondy) a očakávajú zhodnotenie svojich investícií v budúcnosti.

Pochopenie podstaty poistenia a investovania vám umožní správne si nastaviť rodinné financie. Nerozhodujeme sa buď poistenie, alebo investovanie, pretože účel oboch produktov je diametrálne odlišný. Univerzálna rada pre všetkých neexistuje. Každý potrebuje mať nastavené poistenie a investovanie podľa svojej životnej situácie. Ak s tým potrebujete poradiť, obráťte sa na odborníka na financie.
 
Poistenie Investovanie
Chráni nás pred nečakaným rizikom (chceme sa ochrániť) Umožňuje nám zhodnocovať peniaze v čase (chceme zbohatnúť)
 

Foto: Ivan Sedlák