Je vaša investícia v strate? Možno ste nedodržali niektoré zo základných pravidiel

Autor: redakčne upravené
22.11.2023 (15:00)

Dnes je investovanie dostupné pre kohokoľvek. Každý môže investovať do fondov, kupovať akcie, dlhopisy,... A výsledok? Jedni sa tešia zo ziskov, iní počítajú straty. Prečo je to tak?

Jednoduchosť v investovaní spočíva predovšetkým v zaslaní peňazí. Zložité je vybrať si, kam peniaze poslať a problémom zvykne byť aj správanie investora. Nie je totiž jednoduché vybrať si z početnej ponuky poskytovateľov i z ponuky investičných produktov.

„Ponúkame pár oblastí investovania, ktoré je vhodné poznať ešte pred investovaním, resp. si ich aspoň uvedomiť pri už existujúcej investícii. Pomôže to pochopiť prípadný neúspech a vysvetliť jeho dôvod,“ uvádza Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select.

Vedomosti

Kto sa vrhne na investovanie bez toho, aby chápal, ako funguje, vystavuje sa riziku, že sa bude učiť na vlastných chybách. Tieto chyby bývajú drahé.

Riziká

Každá investícia je spojená s rizikom. Negatívnou správou je, že zoznam týchto rizík je veľmi dlhý. Pozitívnou správou je, že riziká je možné efektívne riadiť. Vďaka uvedomeniu si rizík a ich riadeniu sa dá ochrániť kapitál a zvyšovať šanca na úspech.

Emócie

Emócie ovplyvňujú zdravý úsudok. Pri investovaní je vhodnejšie spoľahnúť sa na čísla z analýz než na aktuálne pocity. Chamtivosť, strach či stres sú častým dôvodom výrazných strát.

Disciplína

Cesta k úspechu nikdy nie je bez prekážok. Pomôže vám, ak budete dodržiavať pravidlá a svoj investičný plán. Aj keď je náročnejšie zvládať poklesy než nárasty hodnoty investície, oba smery pohybu sú prirodzené pre každý typ investície.

Nadmernosť

Neustále nakupovanie a predaj rôznych investičných produktov (alebo aj jedného produktu) vám vždy prinesie stratu a dodatočné náklady. Môžeme to pozorovať u ľudí, ktorí pri poklese hodnoty investície, rýchlo predávajú a potom, keď stúpa, opäť ju kupujú. Výsledkom je, že predávajú lacno a kupujú draho. Odolanie emóciám a dodržanie disciplíny zabraňuje nadmernému obchodovaniu, teda situácii, keď investícia nedosahuje v krátkom čase očakávané dlhodobé výsledky.

Plán

Finančný plán výrazne zjednodušuje výber investičných nástrojov, určuje trvanie ich vlastníctva a čas i spôsob predaja. Plán zamedzuje impulzívnosti, ktorá vedie skôr k stratám než k ziskom.

Reakcie

Finančný trh sa neustále a rýchlo vyvíja. Oneskorené reakcie na vzniknuté udalosti spôsobujú straty. Schopnosť rýchlej reakcie na udalosti a aj možnosť využiť krátkodobé príležitosti je vlastnosťou úspešných obchodníkov, nie bežných investorov.

Straty

Nikto sa nedokáže stopercentne vyhnúť stratám. Dôležité je minimalizovať ich. Preto je potrebné diverzifikovať a rozlišovať medzi stratami spôsobenými nesprávnym rozhodnutím a stratami vyvolanými globálnymi udalosťami. Snaha vymazať stratu predlžovaním trvania investície je vhodná pri dostatočne diverzifikovanom riešení, nie však pri výbere konkrétnych cenných papierov. To môže viesť k prehĺbeniu existujúcej straty.

Zisky

Rovnako, ako je dôležité včas ukončiť stratový obchod, je dôležité včas ukončiť aj ziskový obchod. Žiadna investícia nebude donekonečna zvyšovať svoju hodnotu. Opäť je to plán, ktorý stanoví, kedy je vhodná realizácia zisku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poklesu zisku a následná snaha získať späť stratené, ktorá môže viesť až k strate.

Prispôsobovanie sa

Podmienky a možnosti trhu sa postupom času menia a dôležité je prispôsobovať sa zmenám. To, čo bolo výnosné v minulosti, s veľkou pravdepodobnosťou nebude výnosné v budúcnosti. Preto je nevyhnutná priebežná obmena zloženia investície.

Na koho sa obrátiť, ak si na to netrúfate sami?

V prvom rade je potrebné využívať produkty licencovaných subjektov. Zoznam je dostupný na stránkach Národnej banky Slovenska. Nie je to síce garancia úspechu, ale okruh ponúkaných riešení sa zúži práve o najrizikovejšie príležitosti. Správu investície nechajte na odborníkov. Aj odborníci sú síce ľudia so všetkými chybami, no ich chyby nie sú také časté ako pri bežných investoroch.

Uprednostnite diverzifikované riešenia pred „neopakovateľnou“ investičnom príležitosťou. Čím väčšie rozloženie investície, tým menšie výkyvy bude investícia mať.

Neplánované výkyvy v hodnote investície sú dôvodom nespokojnosti investorov. Nespokojnosť však vyplýva z absencie plánu, neadekvátnej reakcie, nedodržania disciplíny a podľahnutiu emóciám. Pravidelnosť znižuje mnohé riziká a to z pohľadu ochrany celého vkladu pred nesprávnou voľbou, nevhodného načasovania alebo dostupnosti peňazí.

Dlhodobosť je kľúčom k úspechu v prípade dodržania odporúčaní na diverzifikáciu, pravidelnosť, kvality investičného nástroja či existencie plánu.
 
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, Foto: Ivan Sedlák