LEX KORONA: ODKLAD SPLÁTOK ÚVERU - čo to vlastne znamená?

Autor: redakčne upravené
16.04.2020 (08:03)

Odklad splátok úverov, na ktorých sa dohodla Vláda SR so slovenskými bankami je dôležitým krokom na zmiernenie dopadu korona krízy pre ľudí, ktorí sa dostanú kvôli vážnym finančným problémom do platobnej úverovej neschopnosti.
 

Akých úverov sa týka odklad?

Z informácií, ktoré máme doteraz dostupné, vyplýva, že „opatrenie sa bude týkať všetkých úverov so splátkovým kalendárom. Pre fyzické osoby ide hlavne o hypotéky a spotrebné úvery. Na kontokorentné úvery a kreditné karty sa dané opatrenie nevzťahuje,“ spresňuje Martin Daráš odborník na financie z PARTNERS GROUP SK.

Kto a kedy môže o odklad požiadať?

Aby ste mohli o odklad splátok požiadať, musíte splniť podmienky:
  • ku dňu žiadosti nesmiete mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní
  • k 29.2.2020 nesmiete mať omeškanie na inom poskytnutom úvere 100 eur a viac, dlhšie ako 30 dní
O odklad splátok bude možné požiadať kedykoľvek počas trvania koronakrízy na obdobie max. deväť mesiacov, avšak len raz. Preto si treba veľmi dobre premyslieť, na ako dlho odklad splátok potrebujete, vybrať si môžete od jedného mesiaca až po spomínaných deväť.

Ak nemusíte, splátky si neodkladajte

K odkladu splátok pristupujte zodpovedne. Ak váš príjem výrazne neklesol, splátky si neodkladajte. V žiadnom prípade nešpekulujte nad tým, že využitím odkladu získate voľné finančné prostriedky a použijete ich napríklad na zvýšenú spotrebu.

Jednoduchý spôsob žiadosti bez poplatku

Proces podávania žiadostí o odklad splátok úveru sa maximálne zjednoduší. Žiadosť sa bude dať podať e-mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom on-line bankovníctva a každá žiadosť bude schválená v priebehu pár dní. Podanie a vybavenie žiadosti by nemalo byť spojené so žiadnym administratívnym poplatkom, tak ako sme zvyknutí pri štandardných úkonoch banky.

Možnosti spôsobu odkladu

Následne budú mať ľudia na výber, či si o čas trvania odkladu predĺžia celkovú splatnosť úveru alebo rozložia odklad do mierne zvýšených zvyšných splátok tak, aby celková doba splatnosti úveru zostala nezmenená. M. Daráš odporúča, ak to situácia umožňuje, zvoliť si čo najkrajší čas odkladu splátok a bez predlžovania splatnosti.

Odklad splátok neznamená ich odpustenie a úver sa počas odkladu ďalej úročí. Pri predlžovaní splatnosti dlhšie úver splácate a tým pádom zaplatíte viac na úrokoch.

Odklad splátok sa netýka poistenia úveru. Poistenie je potrebné platiť tak ako doteraz.

Úverový register zaostane čistý

Veľkou výhodou oproti doterajším možnostiam odkladu splátok je, že banky prisľúbili, že odklad nebude mať vplyv na bonitu klienta a budúce poskytovanie úverov. V úverovom registri sa objaví len informácia, že klient prestal splácať na základe zákona lex korona.
 
Zdroj: Partners Group, Slovenská sporiteľňa, Foto: redakcia