Ako sa delia finančné produkty pri rozvode?

Autor: redakcia
14.04.2020 (09:00)

V prípade rozvodu sa väčšinou majetok, ktorý bol v bezpodielovom vlastníctve delí na polovicu. Ako je to pri finančnom majetku v podielových fondoch či s úsporami v 2. a 3. pilieri?

Keď sa manželstvo končí rozvodom, je to zvyčajne trauma pre oboch manželov. Okrem bežného majetku ako je dom, byt či auto sa musia rozdeliť aj úspory a investície manželov. Banky.sk sa pozreli na to, ako sa pri rozvode delia niektoré finančné produkty.

Životná poistka so sporením

Pri delení majetku manželov je dôležité vedieť čo všetko patrí do bezpodielového majetku manželov (BSM). Podľa zákona tam patrí všetko, čo nadobudli manželia od uzavretia manželstva až do jeho zániku s určitými výnimkami, ktoré sú uvedené v občianskom zákonníku. Nasporené financie v stavebnom sporení alebo na termínovanom vklade sa rozdelia rovnakým dielom medzi oboch manželov. To isté by malo platiť pre životnú poistku so sporením. „V praxi to znamená, že pokiaľ niektorý z manželov z majetku patriaceho do BSM uhrádzal poistné určené na poistné krytie vlastnej poistnej zmluvy, tieto prostriedky sú predmetom vysporiadania BSM,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN poisťovne.

V realite skôr vklady zostanú tomu, na koho meno je poistka evidovaná, druhému partnerovi však musí vyplatiť jeho polovicu.

Ak si niekto z manželov sporil na životnú poistku aj po rozvode, tak druhému patrí len podiel z tej časti, ktorú nasporil počas manželstva. To znamená, že manželka či manžel dostane len splátky poistného zaplatené za obdobie trvania manželstva. Nie však výplatu celej sumy, ktorá tvorila životné poistenie.

Na rôznych internetových fórach sa často riešia aj detaily vysporiadania životných poistiek. Ľudia sa často pýtajú, aká suma sa má vrátiť do BSM, či je to celá vyplatená suma poistiek alebo len takzvaná odkupná hodnota poistky v dobe rozvodu manželstva, ktorá je často niekoľkokrát nižšia ako vyplatené poistné.

Odborníci radia, že odkupná hodnota z poistnej zmluvy v životnom poistení je vyplatená poistníkovi, teda tomu z manželov, na ktorého je zmluva vedená. Opäť však platí, ak niektorý z manželov uhrádzal poistné z majetku patriaceho do BSM, má druhý manžel pri vysporiadaní BSM nárok na úhradu toho, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na ostatný majetok niektorého z manželov.

Tretí pilier

Iný postup je pri doplnkovom dôchodkovom sporení (3.pilier). Majetok z toho sporenia nespadá do BSM, ale ak manžel/ka počas trvania BSM platil príspevky na svoje doplnkové dôchodkové sporenie z majetku patriaceho obom manželom (napríklad z príjmu zo zamestnania), mal by vrátiť túto sumu späť do BSM.

2.pilier sa delí len čiastočne

Majetok majiteľa (sporiteľa) starobného dôchodkového sporenia (2.pilier) tiež nespadá do BSM. Ak manžel počas trvania manželstva platil dobrovoľné príspevky do 2. piliera z príjmu, ktorý spadá do BSM (príjem zo zamestnania), mal by vrátiť túto sumu späť do BSM.

Investície v podielových fondoch

Ak niektorý z manželov má aj peniaze zainvestované do podielových fondov v rámci investičného životného poistenia, aj o tie by sa mal podeliť s partnerom pri rozvode. „Ak sú jeho príspevky uhrádzané zo spoločného majetku v rámci poistného počas trvania manželstva, sú predmetom vysporiadania BSM po zániku manželstva,“ dodáva D.Tomášková.

Čo sa nedelí

Ak má niektorý z manželov rizikovú životnu poistku, ktorá nemá sporivú zložku, tá sa pri rozvode nedelí.
 
Foto: Brodie Vissers, Burst.shopify.com