Mastercard True Name - karta pre transgenderových a nebinárnych držiteľov už aj na Slovensku

Autor: redakčne upravené
24.05.2021 (09:40)

Na platobnej karte MasterCard True Name môže mať držiteľ uvedené iné meno ako vo svojom občianskom preukaze. Tieto karty sa už vydávajú v USA a na európsky trh ich ako prvá uvedie banka bunq. Áno, aj na Slovensko. Banky.sk zisťovali viac.
 

Prečo karta True name?

Pre transgenderové a nebinárne osoby môže byť meno uvedené na platobnej karte zdrojom nepríjemných pocitov a trápnych situácií, pretože nezodpovedá tomu, kým sa v skutočnosti cítia a ako sa navonok prezentujú. Súčasne je však legálna zmena mena často zdĺhavý a náročný úradný proces. Platobné karty Mastercard True Name umožňujú, aby mali ľudia na svojich platobných kartách uvedené meno, ktorému sami dávajú prednosť.

Príslušníci komunity LGBTQIA+ sa stretávajú s prekážkami v bežnom živote. Takmer tretina (32%) členov tejto komunity má skúsenosti s nepríjemnými reakciami okolia, vrátane posmechu, urážok či odmietnutie služby, akonáhle sa preukázali osobným dokladom, ktorého údaje nezodpovedali vonkajšiemu vzhľadu držiteľa.

Ako je to na Slovensku?

Doteraz sme boli zvyknutí na platobné karty so svojim menom, totožným s tým v občianskom preukaze resp. v rodnom liste. Zisťovali sme v slovenských bankách, či je možné vydať kartu na ktorej nie je vaše vlastné meno. Hovorí Linda Valko Gáliková, hovorkyňa 365 banky: "Áno, aj banka na Slovensku môže vydať takúto platobnú kartu. V tomto prípade nie sú žiadne administratívne prekážky. Zároveň obchodníci v praxi nevyužívajú ani legislatívnu možnosť vyžiadať si doklad totožnosti od klienta. Dôvodom môže byť aj fakt, že dnes sa stretávame s rôznymi formami platobných kariet, niektoré majú údaje uvedené na zadnej strane, prípadne úplne bez mena."

Jednou z bánk, ktorá vydáva katy bez mena je Tatra banka: "Meno ako identifikátor na karte je primárne požiadavka kartovej spoločnosti. Banka vie v každom okamihu identifikovať, kto je reálnym držiteľom karty. Na strane banky nevnímame žiadnu prekážku, vlastné meno len predlžuje administratívny proces pre klienta. V Tatra banke už dnes vydávame debetné karty bez mena, vďaka čomu ich vieme vydať na počkanie. Pre klienta je to veľká pomoc, najmä v prípade straty karty alebo jej poškodení," vysvetľuje Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky. Rovnako karty bez mena na počkanie vydáva aj VÚB banka.

Čo hovorí prax

Na Slovensku na prvý pohľad vieme rozlíšiť, či je niektoré meno mužské alebo ženské. Ako bude fungovať v praxi to, ak klient ktorý má znaky ženského pohlavia, bude chcieť zaplatiť kartou na ktorej je uvedené mužské meno? "Ak sa pozrieme na prax, tak dnes už klient v podstate nedáva kartu obchodníkovi, buď platí bezkontaktne alebo pri kontaktnej platbe sám vloží kartu do terminálu. Obchodník tak s kartou klienta neprichádza do kontaktu. Overovanie totožnosti malo zmysel najmä v minulosti, kedy na platbu postačoval podpis alebo sa využíval magnetický prúžok. Dnes prebieha transakcia formou Chip&Pin a teda sa klient identifikuje zadaním PIN kódu," vysvetľuje Z. Žiaranová.

Aj vo VÚB banke vám vydajú platobnú kartu bez mena na počkanie. "Meno držiteľa karty pri tomto produkte sa personalizuje až po obnove karty. Tento produkt máme v portfóliu už od roku 2019 a neevidujeme žiadne reklamácie a sťažnosti , že by klienti mali problém pri platbe u obchodníka doma ani v zahraničí. Samozrejme, existujú špeciálne typy obchodníkov, napr. požičovne aut, kde personalizovanú kartu aj s menom vyžadujú, lebo obchodníkovi slúži táto identifikácia ako druhý doklad na preukázanie totožnosti klienta," hovorí Dominik Miša, hovorca VÚB banky.

Podľa slovenského zákonu o platobných službách (492/2009 Z. z) môže obchodník klienta vyzvať na preukázanie svojej totožnosti (napr. občianskym preukazom) a zapísať si tieto údaje na účtenku. "Ak by sa aj nezhodovali, nie je to problém, obchodník má právo si ich zaznamenať a transakcia sa zrealizuje. Platba nemusí byť akceptovaná len v tom prípade, ak by sa klient odmietol preukázať dokladom, čo môže byť vyhodnotené ako prejav odcudzenej karty. V praxi sa však veľmi nestretávame so situáciou, kedy si obchodník takéto údaje vyžiada," dodáva L. Valko Gáliková.

Či na karte je meno, alebo je bez mena, stále platí, že platobná karta je neprenosná a môže ju používať výlučne iba držiteľ platobnej karty. Iné použitie je nie len porušenie Obchodných podmienok, ale v prípade zneužitia aj príslušného paragrafu Trestného zákona.

Banka bunq

Držitelia platobných kariet vydaných internetovou bankou bunq už teraz majú možnosť požiadať si o vydanie novej karty, ktorá ponesie nimi preferované meno. Platobné karty True Name budú dostupné pre nových a súčasných držiteľov kariet vydávaných bankou bunq v 30 európskych krajinách, medzi ktorými je aj Slovensko.
 
Zdroj: MasterCard, Foto: MasterCard